FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Priročnik je POŠEL.
Kazalo vsebine
nizkoenergetske in pasivne hiše
energetska izkaznica
cene in stroški ogrevanja
ogrevalne naprave
centralno ogrevanje
radiatorji
talno in stensko ogrevanje
toplozračno ogrevanje in konvektorji
razvod ogrevalne vode
topla sanitarna voda
kotli na zemeljski plin, peči na kurilno olje, trda goriva in les
toplotne črpalke
sončni kolektorji
biomasa
gorivne celice
hranilniki toplote
kamini in lokalno ogrevanje
dimniki
klimatizacija
hlajenje prostorov
prezračevanje
razvlaževanje, vlaženje, čiščenje zraka
ionizatorji, filtri, vlažilniki in pralniki zraka
enodelne klimatske naprave
večdelne klima naprave
Urednik:
dr. Janko Remec
Soavtorji:
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
mag. Tatjana Pleško
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.
in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   72 strani - A4 format
Junij 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne naprave Lokalno ogrevanje
Sodobne ogrevalne naprave - Toplotne črpalke - Sončni kolektorji - Biomasa ...
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    


Toplotne črpalke
Toplotne črpalke izkoriščajo toplotno energijo oklice. Ker je temperatura okolice v ogrevalni sezoni nižja, kot bi si uporabniki želeli, moramo toplotni črpalki pomagati z električno energijo za pogon kompresorja. Z 1 kW električne moči dobimo okoli 3- do 5 kW toplotne moči, odvisno od okoliščin. Običajni viri toplote v okolici, ki jih uporabljamo pri toplotni
črpalki, so zrak, zemlja in podtalna voda. Glede na rast cen fosilnih goriv (kurilno olje in zemeljski plin) se investicija v toplotno črpalko kmalu povrne. Če je ogrevalni sistem pravilno zasnovan, omogoča toplotna črpalka v poletnem času hlajenje brez dodatne investicije za sobno klimatsko napravo. Ob uporabi pasivnega hlajenja (hlad zemlje) pa so tudi stroški za hlajenje minimalni. Država s subvencijami podpira uporabo toplotnih črpalk za ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Toplotne črpalke zrak-voda
Zaradi vse večje energetske krize in stalnega naraščanja cen klasičnih energentov se trend gradnje ogrevalnih sistemov vse pogosteje obrača v smeri varčnih sistemov, ki zmanjšujejo stroške ogrevanja in minimalno vplivajo na okolje. Zato se v zadnjih letih vse bolj uveljavljajo novejši načini ogrevanja med
a
katerimi še posebej izstopajo toplotne črpalke. Zaradi relativno nizkih investicijskih stroškov se v mnogih primerih kot najbolj ekonomične izkažejo toplotne črpalke zrak-voda. Razen tega, da so toplotne črpalko zrak-voda cenovno zelo ugodne, pa je pomembno tudi to, da jih lahko uporabljamo v različne namene. Uporabljamo jih lahko za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje z rekuperacijo. Sodobne toplotne črpalke zrak-voda delujejo ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Ogrevanje z energijo iz vrta
Z novimi toplotnimi črpalkami ZEMLJA / PLIN (propan R 290 ) / VODA kar 80 % energije pridobimo s pomočjo zemlje. Samo 20 % potrebne energije dodamo z elektriko. Toplotno črpalko vgradimo zunaj objekta, 2m ali več, direktno vezano na zemeljske kolektorje, ki so narejeni iz bakrenih cevi fi 12 mm
s PVC plaščem in že tovarniško polnjeni s propanom R 290. Cu cevi se polagajo v razmaku ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Plinska toplotna črpalka
Poleti zaradi klimatskih naprav za hlajenje stavb potrošimo več električne energije. V zadnjem času so tako aktualne naprave za hlajenje, ki za pogon kompresorja ne uporabljajo električne energije, temveč cenejši in okolju prijaznejši zemeljski plin ali pa utekočinjeni naftni plin. Plinske toplotne črpalke,
omogočajo ogrevanje in hlajenje stavb, poganjajo namesto elektromotorjev plinski motorji z notranjim zgorevanjem. Prednosti uporabe naprave so številne: • Imajo manjšo porabo električne energije ter nižji strošek za siceršnjo višjo priključno električno moč. Lahko ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Hišna enota za soproizvodnjo toplote in električne energije
Kompaktne mini enote za hišno soproizvodnjo toplote in električne energije za pogon električnega generatorja uporabljajo plinski motor. Pri procesu hlajenja motorja, olja in izpušnih plinov odvajamo toploto, ki jo uporabljamo za ogrevanje stavbe in za pripravo tople sanitarne vode. Proizvedeno električno energijo porabljamo za potrebe stavbe, viške pa lahko oddajamo v javno omrežje.
Gorivo je lahko zemeljski ali utekočinjen naftni plin. Iz te primarne energije lahko dobimo 40 % električne
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Sprejemniki sončne energije – sončni kolektorji
Ogrevanje hiše samo s sončnimi kolektorji je na našem geografskem območju težko izvedljivo, saj v ogrevalni sezoni na zemljo »prispe« samo od 20- do 25 odstotkov sončne energije, veliko energije je med aprilom in oktobrom, ko ogrevanje dobro izoliranih in tesnjenih hiš ni potrebno. Sončni kolektorji so primerni kot pomožni vir
a
ogrevanja s kotlom ali toplotno črpalko, ki uporablja zemljo ali podtalno vodo (in ne zraka).
Naloga sončnih kolektorjev je, da čim bolje pretvorijo sončno energijo v toplotno, ki se prenaša na vodo ali zmes vode in sredstva proti zmrzovanju. Učinkovitost sončnega kolektorja nam pove, koliko sončne energije, ki je »prispela« do kolektorja, je prešlo na vodo ali drug ogrevalni medij. Poznamo več vrst sončnih kolektorjev. Glede na pretok jih lahko razdelimo na kolektorje s pretokom ogrevalnega medija skozi cevi sprejemnika in kolektorje, ki imajo v ceveh sprejemnika snov (delovna), ki se zaradi toplote sončnega sevanja uparja
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Solarni kolektorji
Cena goriva je precej bolj spodbudila uporabo solarne energije kakor spodbude države s subvencijami in ugodnimi krediti.
To sicer precej pomaga pri odlo-čitvah lastnikov hiš, vendar resen prihranek pri strošku za plinsko olje ali zemeljski plin neposredno
a
spodbuja investitorje k odločitvi za izkoristek obnovljivih virov. Pri sistemih, s katerimi tudi ogrevamo prostore, je potreben izračun strokovnjaka o potrebnih dimenzijah solarnih kolektorjev in izmenjevalnika toplote. Pri tem gre opozoriti na dejstvo, da mora biti tak sistem dimenzioniran za jesenske oziroma spomladanske dni, ko je ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Gorivne celice
Gorivne celice so tehnologija, ki se v tujini že uporablja pri motornih vozilih ter prav tako v večstanovanjskih stavbah. Uporaba gorivnih celic za ogrevanje stavb in pripravo tople vode omogoča še večjo uporabo plina kot primarnega vira energije ter tako zmanjšuje onesnaževanje okolja.
Način delovanja gorivne celice
temelji na kemični reakciji med vodikom in kisikom, kjer nastajajo toplota, električna energija in voda. Napravo (kotlovsko enoto) sestavljajo sistem za pripravo in obdelavo goriva (vodika), sistem za pripravo vode, prenosnik toplote ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Kotli na biomaso
Kurilne naprave na les imajo že dolgo tradicijo, a se za sodobne stanovanjske hiše povsem razlikujejo od svojih “prednikov”. Les je zamenjala lesna biomasa, h kateri prištevamo pelete, sekance in polena. Na kurilno vrednost vpliva seveda vrsta lesa. Iz enega kubičnega metra lesa gabra, hrasta in bukve, seveda mora biti les zdrav, dobimo največ toplote. Trg lesne biomase v Sloveniji še ni povsem
organiziran, zato je mogoče dobiti nekakovostno gorivo, ki je tudi najpogostejši krivec za težave pri delovanju kotlov. Zaradi neenakomerne kakovosti pride do motenj pri zgorevanju in do kondenzacije v kurilni napravi ali dimniku, kar povzroča poškodbe in skrajša življenjsko dobo kurilnih naprav.
Na skupno učinkovitost kurjenja z lesom kar najbolj vpliva kurilna naprava – kotel. Na trgu je še vedno mogoče dobiti klasične kotle, predvsem za polena, na naravni vlek. Njihova cena je res nizka, a sta zato tudi regulacija moči kotla in izkoristek slaba. Vlek se regulira s pripiranjem lopute, kar pa ni dovolj natančno, predvsem pa povzroča nepopolno zgorevanje. Zato so izkoristki običajno precej nižji od 70 odstotkov. Ne glede na obliko lesa za kurjenje imajo sodobni kotli prisilni vlek – ventilator. Ventilator je lahko na vstopu v kurišče in vpihuje zrak vanj, pri čemer ustvarja nadtlak, ali na izstopu
...nadaljevanje v tiskani izdaji

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne naprave Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy