FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Priročnik je POŠEL.
Kazalo vsebine
nizkoenergetske in pasivne hiše
energetska izkaznica
cene in stroški ogrevanja
ogrevalne naprave
centralno ogrevanje
radiatorji
talno in stensko ogrevanje
toplozračno ogrevanje in konvektorji
razvod ogrevalne vode
topla sanitarna voda
kotli na zemeljski plin, peči na kurilno olje, trda goriva in les
toplotne črpalke
sončni kolektorji
biomasa
gorivne celice
hranilniki toplote
kamini in lokalno ogrevanje
dimniki
klimatizacija
hlajenje prostorov
prezračevanje
razvlaževanje, vlaženje, čiščenje zraka
ionizatorji, filtri, vlažilniki in pralniki zraka
enodelne klimatske naprave
večdelne klima naprave
Urednik:
dr. Janko Remec
Soavtorji:
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
mag. Tatjana Pleško
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.
in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   72 strani - A4 format
Junij 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Centralno ogrevanje - Centralna kurjava
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne
naprave
Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    


Strokovno načrtovanje in izvedba
Pri izgradnji novega ali pri prenovi obstoječega ogrevalnega sistema se pojavi vprašanje izbire energenta in ogrevalnega sistema. V poplavi reklamnih sporočil o ogrevalnih napravah in različnih ogrevalnih sistemih je za končnega uporabnika prava odločitev vse prej kot lahka.
Ko se odločate za ogrevalni sistem bodisi pri novogradnji ali prenovi, je
pomembno, da izberete strokovnjaka, ki je sposoben zasnovati celoten sistem od dimenzioniranja ogrevalne naprave do dimenzioniranja ogreval, cevovodov, hidravličnih elementov, dimnika in avtomatike. To lahko opravi le projektant ali inštalatersko podjetje z ustrezno kvalificiranim kadrom. Pri zasnovi ogrevalnega sistema je treba preučiti arhitekturno zasnovo hiše, vrsto in debelino izolacije, vrsto zasteklitve in vrsto ogrevalnih teles (radiatorji, konvektorji, talno, stensko ali stropno ogrevanje). Samo pravilno izbran in dimenzioniran ogrevalni sistem lahko omogoča pravilno in varčno delovanje ogrevalne naprave. ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Centralno ogrevanje
V tem primeru imamo samo eno napravo za pripravo toplote. Napravo izberemo glede na vir, način ogrevanja in temperaturni režim. Centralno ogrevanje je primerno tudi za večdružinske hiše, kjer so stroški, predvsem investicijski, manjši. S centralnim ogrevanjem dosežemo višje izkoristke in lažje vzdržujemo čistočo v bivalnih
prostorih, žal pa je investicija višja kot pri lokalnem ogrevanju. Po sistemu centralnega ogrevanja običajno kroži voda, izberemo pa lahko tudi zrak ali kak drug medij. Voda je najprimernejši medij za razvod toplote po ogrevalnem sistemu. Pri centralnem ogrevanju lahko dosežemo boljši izkoristek kotla, višjo stopnjo ekonomičnosti ogrevanja in s tem tudi manjše onesnaženje. Hkrati omogočajo lažjo regulacijo temperature in vzdrževanje čistoče prostorov. ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Mesto priprave toplote za ogrevanje
Stanovanjsko hišo lahko ogrevamo s centralno pripravo toplote,
običajno je poleg tudi priprava tople sanitarne vode, ali lokalno za
vsak prostor posebej.

Hranilnik toplote
Sodobne hiše porabijo vse manj energije in temu se prilagajajo tudi ogrevalne naprave, ki imajo najvišji izkoristek samo v določenem območju. Ogrevalni sistem mora biti zasnovan tako, da zagotavlja čim daljši čas delovanja v optimalnem območju. Veliko izgub in s tem
a
zmanjšanja letne učinkovitosti ogrevalne naprave nastane zaradi vklopov. Število vklopov zmanjšamo s hranilnikom toplote, ki hkrati omogoča delovanje v optimalnem območju moči, čeprav je trenutna potreba po toploti za ogrevanje manjša. Nekateri sistemi zahtevajo hranilnik toplote že zaradi razpoložljivosti vira (sončni kolektorji) energije.
Hranilnik toplote je treba dimenzionirati glede na celoten ogrevalni sistem. Na velikost hranilnika vplivajo ogrevalna naprava, ogrevala in poraba tople sanitarne vode. Čeprav predstavlja hranilnik toplote
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Razvod ogrevalne vode
Za razvod tople vode po ogrevalnem sistemu je osnovni element črpalka. Razvodni sistem, skupaj z ogrevali predvsem pa voda v njih, se zaradi sprememb temperatur razteza in krči. Zato moramo imeti v sistemu raztezno (ekspanzijsko) posodo,
ki je lahko odprta ali zaprta. V zadnjem času se uporabljajo predvsem zaprte ekspanzijske posode.
Klasični razvodi ogrevalne vode so enocevni ali dvocevni, kadar pa razmišljamo še o sočasnem centralnem hlajenju pa se število cevi podvoji.
Pri dvocevnem sistemu topla voda po eni cevi priteka v ogrevala (dovod) in se po drugi vrača (povratek). S tem dosežemo, da se voda, ki se je ohladila v radiatorju (povratek) ne meša z dovodno vodo. Temperatura dovoda toplote je v tem primeru praktično enaka za vsa ogrevala v sistemu. Prednost dvocevnih sistemov je v enostavnejši regulaciji, vendar pa je investicija večja.
Pri enocevnem sistemu pa del dovedene tople vode uporabi prvo ogrevalo, delno ohlajena voda pa se vrača v skupni vod. Zato v naslednje ogrevalo priteka nekoliko hladnejša voda. Za regulacijo skrbi ustrezen razdelilni ventil, znižanje temperature dovoda pa kompenziramo z večjimi ogrevali. Prednost enocevnih sistemov je, da imamo do posameznega ogrevala samo eno cev, odvod iz ogreval pa predstavlja že dovod v naslednje.
V zadnjem času se precej uporablja tudi sistem z razdelilnikom, ki je dvocevni sistem, z ločenim dovodom in povratkom. Cev za dovod in povratek gre iz razdelilnika do vsakega radiatorja. V posamezno nadstropje pripeljemo ogrevalni medij le na enem mestu – vročevodni razdelilni omarici, nato pa naredimo zanko (dovod in povratek) do vsakega ogrevala. Cevi v
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Topla sanitarna voda
Sočasno ob pripravi toplote za ogrevanje običajno pripravljamo tudi toplo sanitarno vodo. S stališča investicije in stroškov je taka odločitev smiselna, saj nekaj večja ogrevalna naprava ne predstavlja bistveno višje cene, priprava pa je v času delovanja ogrevalnega sistema najcenejša. Razmere se močno poslabšajo poleti, ko ni potrebe po ogrevanju in je naprava predimenzio-nirana. V tem času si pomagamo z ustrezno dimenzioniranim hranilnikom toplote.

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne
naprave
Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy