FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Priročnik je POŠEL.
Kazalo vsebine
nizkoenergetske in pasivne hiše
energetska izkaznica
cene in stroški ogrevanja
ogrevalne naprave
centralno ogrevanje
radiatorji
talno in stensko ogrevanje
toplozračno ogrevanje in konvektorji
razvod ogrevalne vode
topla sanitarna voda
kotli na zemeljski plin, peči na kurilno olje, trda goriva in les
toplotne črpalke
sončni kolektorji
biomasa
gorivne celice
hranilniki toplote
kamini in lokalno ogrevanje
dimniki
klimatizacija
hlajenje prostorov
prezračevanje
razvlaževanje, vlaženje, čiščenje zraka
ionizatorji, filtri, vlažilniki in pralniki zraka
enodelne klimatske naprave
večdelne klima naprave
Urednik:
dr. Janko Remec
Soavtorji:
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
mag. Tatjana Pleško
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.
in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   72 strani - A4 format
Junij 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne
naprave
Lokalno ogrevanje
Klasične ogrevalne naprave - plinske peči - kotli na kurilno olje - peč na drva
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    


Ogrevalne naprave
Pri preveliki moči ogrevalne naprave, ki nima regulacije, bomo imeli previsoke temperature v prostorih, ki jih bomo prekomerno zračili, kar pomeni izgubo toplote v okolico. Pri reguliranih ogrevalnih napravah pa se bodo le te prepogosto izklapljale, kar povzroča dodatne izgube zagonov in ohlajanj, ki v letni bilanci lahko dosežejo tudi 20%. Višje temperature v razvodnem
sistemu lahko pomenijo večjo toplotno oddajo hiše in s tem večje skupne izgube pri ogrevanju, kar je še posebej občutno pri slabo izoliranih hišah. ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Klasični viri
Večina članov gospodinjstev je precejšen del časa odsotnih z doma, preostali čas pa se tudi niso pripravljeni v celoti posvetiti „nalaganju drv na ogenj“. Zato je primerno razmišljati o viru, ki omogoča avtomatsko delovanje in regulacijo ogrevalnega sistema. To nam omogoča že skoraj vse ogrevalne naprave. Ročno nalaganje pride v poštev pri nekaterih trdih gorivih (polena, premog), a je tudi v tem primeru potrebno naložiti le enkrat do dvakrat dnevno. Pri ogrevanju s plinom ali kurilnim oljem potrebujemo instalacije za dovod kuriva, če nismo priključeni na plinovodno omrežje pa še rezervoar za kurivo. S skladiščem in to kar precej velikim moramo računati tudi pri trdih gorivih. Za razliko od plina in kurilnega olja, pa ogrevanje z električno energijo ne zahteva večjih investicij. Ker je elementov pri električnih ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Kotli na zemeljski plin in kurilno olje
Sodobni kotli na zemeljski (ali naftni) plin in kurilno olje so razmeroma majhni in tudi estetsko oblikovani. Odlikujejo se z dobrim izkoristkom, ki pa je odvisen od pravilne nastavitve gorilnika. Regulacija je preprosta in natančna,
kar omogoča vzdrževanje ugodja v prostoru. Za odvod dimnih plinov je potreben dimnik. Tehnologija pri kotlih na plin ali kurilno olje je zelo razvita, kar odraža izkoristek kotla pri polni in delni obremenitvi. Proizvajalci podajajo razmerje med toploto, ki jo ima gorivo, če popolnoma zgori, ne upoštevajo pa toplote, ki jo lahko pridobimo s kondenzacijo vode pri zgorevanju. Glede na ta dogovor lahko pri kondenzacijskih kotlih dosežemo več kot 100-odstotne izkoristke. Ker vsi proizvajalci upoštevajo isti kriterij, je ta pravilen za medsebojno primerjavo kotlov. V celotni kurilni sezoni, še posebno pa poleti, ko kotel uporabljamo samo za pripravo tople sanitarne vode, se porabi veliko več goriva za pripravo tople sanitarne vode, kot bi jo lahko glede na izkoristek. Upoštevati je treba ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Kotel z dvema kuriščema in vgrajenim grelnikom vode
Jekleni kotli EKO-CKB Plus nazivne toplotne moči 25 kW in 35 kW imajo dva deljena kurišča, kotlovska voda je enotna in v njej je potopljen inox grelnik vode. Na levi strani kotla je kurišče namenjeno za trdo kurivo, na desni strani je kurišče namenjeno za kurilno olje. Možnost kombinacije kurjenja s trdimi kurivi in avtomatskega vklapljanja gorilnika v času ko trda kuriva ne zagotavljajo zadostne
a
temperature je samo ena od prednosti kotla EKO-CKB Plus. Posebnost kotlov EKO-CKB Plus je vgrajen grelnik sanitarne tople vode, ki je potopljen v kotlovski vodi, kar zagotavlja stalno toplo sanitarno vodo v grelniku, brez dodatnih investicij. Kotli so namenjeni ogrevanju vse od najmanjših do velikih objektov, kot osnovni ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Inovativna tehnologija kotlov Rendamax
Inovativna tehnologija kotlov Rendamax sloni na »direktnem sistemu« s širokim razponom modulacije moči. Enkraten koncept uporabniku zagotavlja vrsto vidnih prednosti. Vitalni del kotla je vodno in zračno hlajeni gorilnik. Sestavljen
je iz bimetalnih narebrenih cevi in litoželeznih vodnih razdelilnikov. Prenos toplote poteka v dveh ali treh prenosnikih toplote iz ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Sodobni kotli na les in ekonomska primerjava
Danes ljudje od ogrevalnih sistemov zahtevajo udobje, ekonomičnost, ekološko neoporečnost, dolgo življenjsko dobo, čim manj vzdrževanja in še marsikaj. Sodobni kotli na lesno biomaso so v vseh teh lastnostih primerljivi s kotli na fosilna goriva, le da dodatno ne onesnažujejo okolja, najpomembnejše pa je bistveno
cenejše kurivo in s tem poceni ogrevanje. Za ekološko neoporečno, energetsko učinkovito in udobno uporabo lesa za ogrevanje so prvi pogoj ustrezni kotli, in to ne glede na vrsto lesa (trd, mehak) in obliko kuriva (polena, sekanci, oblanci, žagovina, peleti). Tehnologija kurjenja lesa se je z leti močno izboljšala. Povečali so se izkoristki, s tem se je zmanjšala poraba kuriva, znižala se je količina pepela, ki ostane v kotlih, s sodobno regulacijo, samodejnimi ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Kakšen dimnik ustreza moji kurilni napravi
Danes razvoj kurilnih naprav vsakih nekaj let prinese novosti in dimniki jim morajo seveda ustrezati.
Del ustvarjene toplote pri izgorevanju energenta se porabi za ogrevanje bivalnih prostorov, del jih »izgubimo« skozi dimnik. Manj kot je teh »izgub«, več toplote nam ostane za
ogrevanje. Zaradi cen energentov poskušajo proizvajalci kurilnih naprav zmanjšati toploto, potrebno za delovanje dimnika, in dosegati kar največje izkoristke ogrevalnih naprav, lastniki pa privarčujejo nekaj denarja. Funkcija dimnika ni le odvajanje dimnih plinov – pomembna, a prikrita funkcija dimnika je zagotavljanje ustreznega vleka, da proces gorenja ne zamre. Vlek je neposredna posledica razlike temperature v dimniku in okolici; manjša kot je ta razlika, šibkejši je vlek. Seveda se to dogaja le do neke meje in pod pogojem, da tuljava dimnika ...nadaljevanje v tiskani izdaji

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne naprave Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy