FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Priročnik je POŠEL.
Kazalo vsebine
nizkoenergetske in pasivne hiše
energetska izkaznica
cene in stroški ogrevanja
ogrevalne naprave
centralno ogrevanje
radiatorji
talno in stensko ogrevanje
toplozračno ogrevanje in konvektorji
razvod ogrevalne vode
topla sanitarna voda
kotli na zemeljski plin, peči na kurilno olje, trda goriva in les
toplotne črpalke
sončni kolektorji
biomasa
gorivne celice
hranilniki toplote
kamini in lokalno ogrevanje
dimniki
klimatizacija
hlajenje prostorov
prezračevanje
razvlaževanje, vlaženje, čiščenje zraka
ionizatorji, filtri, vlažilniki in pralniki zraka
enodelne klimatske naprave
večdelne klima naprave
Urednik:
dr. Janko Remec
Soavtorji:
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
mag. Tatjana Pleško
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.
in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   72 strani - A4 format
Junij 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja

Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Načini ogrevanja - Radiatorji - Talno ogrevanje - Stensko ogrevanje - Ogrevanje s toplim zrakom - Konvektorji
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne
naprave
Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    


Ogrevanje
Pri odločitvi za ogrevanje hiše si izberemo vir toplote, mesto priprave, napravo za pridobivanje toplote, način razvoda in način ogrevanja prostorov. Vir nam predstavlja energent, ki je lahko premog, biomasa (les), plin, kurilno olje, električna energija ali kateri od alternativnih virov. Na že pripravljeno toploto iz vročevodnih omrežij daljinskega ogrevanja pri individualnih hišah običajno ne
moremo računati, saj je odjem na površinsko enoto izven urejenih sosesk z večstanovanjskimi zgradbami preskromen. Sicer pa predstavlja takšen vir elegantno rešitev, saj se nam ni potrebno ukvarjati z izbiro in dobavo ustreznega vira, niti z vzdrževanjem naprav za ogrevanje.
Toploto lahko pripravljamo v vsakem prostoru posebej (lokalno) ali pa centralno in jo z medijem (voda ali zrak) distribuiramo po celotnem objektu. Pri lokalnem ogrevanju so naprave za pridobivanje toplote običajno že tudi ogrevala, pri centralnem ogrevanju pa si lahko izberemo različna ogrevala in s tem različne načine ogrevanja prostorov. Upoštevati moramo, da so vrste ogrevanja med seboj povezane. Z izbiro nizkotemperaturnega kotla ali toplotne črpalke na primer smo se že odločili tudi za nizkotemperaturno ogrevanje in z njim povezane večje površine: za stensko in/ali talno ogrevanje ali večje površine radiatorjev
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Radiatorsko ogrevanje
Radiatorski način ogrevanja je najbolj razširjen. Odlikujeta ga enostavna in cenena vgradnja in nezahtevno vzdrževanje in čiščenje. Z višanjem standarda pa se povečujejo tudi zahteve po estetskem izgledu.
Rešitve s »skrivanjem« radiatorjev za predmete ali okrasne plošče je s stališča ogrevanja zelo slaba rešitev.
Radiator namreč kar precejšen del
toplote odda s sevanjem in če »ne vidi« bo oddal manj toplote.
Pomanjkljivost radiatorskega ogrevanja je neugodna razporeditev temperatur po višini. Pri visoki površinski temperaturi radiatorjev pa je intenzivna tudi cirkulacija zraka, ki povzroča dviganje prahu. Radiatorji so manj primerni za nizkotemperaturne sisteme oziroma je treba bistveno povečati njihovo površino. Radiatorji so preizkušen način ogrevanja in večina projektantove
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Ogrevala pri
nizkotemperaturnem
ogrevanju

Za nizkotemperaturno ogrevanje dimenzioniramo ogrevala na vstopno temperaturo 50 - 55 °C in izstopno temperaturo 40 °C. Če želimo doseči enak toplotni učinek, kot pri običajnih sistemih ogrevanja s temperaturo 90/70 °C, morajo biti površine radiatorjev večje. Pri obstoječih starejših ogrevalnih sistemih ogrevanja s temperaturo 90/70 °C, so ogrevala v večini primerov toplotno predimenzionirana. Vzrok je v tem, da so bili starejši
ogrevalni sistemi zgrajeni brez ustreznega toplotnega izračuna in tehnične dokumentacije. Če z vgradnjo dodatne toplotne izolacije ali vgradnjo energijsko varčnih oken na obstoječi zgradbi zmanjšamo toplotne izgube, lahko obstoječi radiatorji, ki so dimenzionirani za režim 90/70 °C, primerno ogrejejo prostor tudi s sistemom ogrevanja 50/40 °C. Kondenzacija je možna tako celo na napravah, ki so dimenzionirane za temperature sistema ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Talno ogrevanje
Talno ogrevanje je najstarejši znan način centralnega ogrevanja, saj so ga uporabili že v starem Rimu za ogrevanje kopališč in hiš. Njegova prednost je, da ga ne vidimo, vendar pa moramo pred njegovo vgradnjo temeljito premisliti. Preden se odločimo za talno ogrevanje oz. izračun, moramo vedeti, kakšne bodo talne obloge in kako bo razmeščeno pohištvo.
a
Učinkovitost talnega ogrevanja je odvisna od temperature tal oz. razlike med temperaturo zraka in tal, vendar pa so omejitve ostre. Kljub temu, da so topla tla prijetna za hojo, pa temperatura ne sme presegati 26°C, oz. po nekaterih manj ostrih kriterijih 28°C za prostore, kjer se zadržujemo dalj časa. Talno ogrevanje je zelo primerno za sisteme nizkotemperaturnega ogrevanja, ki mu dodamo dodatni regulacijski ventil za vzdrževanje ustrezne temperature. ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Zakaj bomo izbrali talno ogrevanje
Talno ogrevanje se zaradi svojih izjemnih lastnosti danes čedalje bolj uveljavlja. Njegova največja prednost je idealen temperaturni profil, to je ugodna razporeditev temperature od tal do stropa. Zaradi tega je bivanje v prostoru s talnim ogrevanjem prijetno in zdravo. Manjši pa so tudi stroški
ogrevanja. Pri talnem ogrevanju se v primerjavi z radiatorskim ali konvektorskim načinom ogrevanja doseže enak občutek toplote pri 1 do 2 °C nižji povprečni temperaturi, kar pomeni 6 do 12% prihranka energije. Poleg tega so izgube energije med zračenjem manjše kot v prostorih, kjer so radiatorji nameščeni pod okni.
Pri talnem ogrevanju predstavlja celotna površina tal enotno grelno telo, ki tudi pri majhni temperaturni razliki (temperatura tal 23 °C, željena temperature v prostoru 20 °C) greje prostor. To je mogoče tudi zaradi tega, ker velike površine oddajajo 50 do 80% toplote s sevanjem, medtem ko je delež sevanja pri radiatorskem ogrevanju največ 25%, pri konvektorskem pa praktično zanemarljiv. Dvigovanja prahu zaradi gibanja zraka skoraj ni.
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Električno talno ogrevanje
Električno talno ogrevanje je mogoče uporabiti kot edini vir ogrevanja prostorov ali pa samo za ogrevanje tal v prostorih, ki so sicer ogrevani kako drugače. Načrtujemo ga lahko kot akumulacijsko ogrevanje z izrabo nočnega toka, delno akumulacijsko ogrevanje in neposredno ogrevanje z uporabo .
najcenejše tarife električnega toka. Sistem ogrevanja je sestavljen iz akumulacijskih grelnih elementov, elementov za dodatno ogrevanje in naprav za vodenje in regulacijo. Z ustrezno regulacijo lahko temperaturo tal avtomatsko prilagajamo za vsak prostor ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Stensko ogrevanje
Stensko ogrevanje je podobno talnemu ogrevanju. Razlika je v tem, da se moramo pri polaganju cevnih sistemov prilagoditi arhitekturi prostorov.
Stensko ogrevanje je lahko toplotno povezano na steno ali pa je izvedeno brez nje. Pri toplotni povezavi na steno so cevi v dobrem stiku s steno, ki predstavlja hranilnik toplote. Temperaturne spremembe so počasne, izolacija sten, predvsem če so to zunanje stene, pa mora biti zelo dobra.
Za ugodje je primernejše ogrevanje zunanjih sten, ki pa povzroča precejšne izgube oz. zahteva zelo dobro izolacijo. Zaradi ugodja, se sistemi površinskega ogrevanja vse
več uporabljajo pri gradnji hiš. Najvišje temperature naj bi bile nižje od 35°C, pri čemer pa je potrebno paziti tudi na razliko temperatur med posameznimi stenami, ki naj ne presega 10 do 15°C, sicer počutje ne bo prijetno. Sistemi stenskega in stropnega ogrevanja so primerni za hiše z majhnimi toplotnimi izgubami, ki jih lahko pokrijemo z nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom.
Temperatura na površini stene mora biti pri hlajenju vedno in povsod višja od temperature rosišča zraka, kar v soparnih dneh pomeni manj učinkovito hlajenje.
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Konvektorsko ogrevanje
Vpih toplega zraka (toplozračno ali konvektorsko ogrevanje) - je v stanovanjskih prostorih v Evropi manj razširjen. Priprava toplega zraka je lahko centralna, tako imamo razvod zraka po hiši, ali pa pripravimo zrak v prostoru, do katerega pripeljemo toploto z vmesnim medijem (npr. vroča voda). Razvodni kanali za zrak zavzemajo precej več prostora kot pa razvod vroče vode, hkrati pa za
a
razvod zraka potrebujemo tudi nekaj več energije.
Konvektorsko ogrevanje je primerno za uporabo nizkotemperaturnega ogrevanja in kadar kombiniramo ogrevanje s klimatizacijo ali prezračevanjem. Pri centralni pripravi zraka.
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Stropno ogrevanje
Kadar cevi položimo pod omet na stropu govorimo o stropnem ogrevanju. Za ogrevanje bivalnih prostorov je stropno ogrevanje primerno le, kadar načrtujemo tudi hlajenje, za kar uporabimo iste cevne napeljave. V osnovi so to ploščni paneli s predpripravljenimi cevmi, ki jih ob montaži zaporedno povežemo v skupno ogrevalno zanko. Temperatura v stropnih ogrevalnih sistemih zaradi ugodja naj ne preseže 35°C. Tako se pri višjih temperaturah ne počutimo dobro, ker zgornji del telesa, predvsem glava, prejme preveč toplote od segretega stropa.

Toplozračno ogrevanje
Toplozračno ogrevanje v individualnih zgradbah v Evropi ni tako razširjeno kot v ZDA. Eden od vzrokov je, da kanali (cevi) za razvod zraka zavzemajo precej več prostora kot pa cevi za razvod ogrevalne vode. Pri toplozračnem ogrevanju se moramo izogibati povzročanju hrupa
a
pri razvodu zraka. Pomemben je način vpiha, ki mora zagotavljati občutek ugodja, predvsem kadar isti sistem uporabljamo tudi za hlajenje. Pri ogrevanju moramo ...nadaljevanje v tiskani izdaji

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne naprave Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy