FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
OD IDEJE DO HIŠE - do 3. gradbene faze

Prenovljeno izdajo naročite tukaj.
(3,96€)
   

Kazalo vsebine
home page
Graditi ali kupiti že zgrajeno hišo?
Kakšno hišo za kakšne potrebe?
Dogovori z arhitekti
Izbira gradbenega zemljišča
Kako do posojila?
Zakoni, predpisi, potrebna dokumentacija
Gradnja do 3. gradbene faze
Gradiva
Pripravljalna dela
Zemeljska dela
Temeljenje (fundiranje)
Hidroizolacija
Zidovi
Stropne konstrukcije
Gradnja z lesocementnimi opažnimi zidaki
Stopnice, dimniki, zračniki
Energijsko varčna gradnja
Montažne hiše
Montažna gradnja
Prednosti in slabosti montažne gradnje
Toplotna izolacija
Seznam ponudnikov na trgu
Uredniki:
Sašo Šantl, univ. dipl. inž. grad.
dr. Jasna HROVATIN, univ. dipl. inž. arh.
Eva Prelovšek, univ. dipl. inž. arh.
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
Dino Šterpin
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   52 strani
Marec 2003

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OD IDEJE DO HIŠE
Gradnja do III. gradbene faze

 
Predhodne
odločitve
Dela pred gradnjo Gradnja hiše Montažne
hiše

 


Energijsko varčna gradnja
Na porabo energije za potrebe objekta moramo biti pozorni že od začetka gradnje sten, oken, stropov in strehe, saj s poznejšim varčevanjem na porabo energije za ogrevanje prostorov več ne moremo vplivati. Iz Splošne energetske bilance enodružinske hiše lahko hitro ugotovimo, kje lahko največ
zmanjšamo toplotno izgubo objekta, in hkrati tudi vidimo, kako izgubljamo toploto iz stavbe. O nizkoenergijski hiši lahko tako govorimo, če za ogrevanje prostorov porabimo največ 55, za pripravo tople sanitarne vode 25 in za drugo tehnično opremo največ 25 kilovatnih ur...nadaljevanje v tiskani izdaji
Gradnja do III. gradbene faze
Prodamo hišo, zgrajeno do III. gradbene faze, je tipičen oglas, ki ga redno srečujemo pri prodaji nepremičnin. Da bomo vedeli, kaj kupujemo in koliko dela nas še čaka, bomo v nadaljevanju opisali, kaj pomeni gradnja po gradbenih fazah. Od celotne gradbene cene,
Gradnja do III. gradbene faze
izračunane po metodologiji za izračun vrednosti stanovanj, upoštevamo do vključno III. gradbene faze približno 47 odstotkov, skupaj s IV. gradbeno fazo pa približno 84 odstotkov celotne vrednosti objekta. Posamezne gradbene faze zajemajo naslednja gradbena in obrtniška dela: I. gradb. faza: temelji in temeljna plošča; II. gradb. faza: kletna plošča pri objektih, ki so podkleteni; III. gradb. faza: groba (konstrukcijska)...nadaljevanje v tiskani izdaji
Gradiva
Pri gradnji hiše se srečujemo z različnimi gradivi. Za povezavo posameznih zrn agregata v mokrih mešanicah je potrebno vezivo. Veziva, ki jih v gradbeništvu največ uporabljamo, so cement, apno in mavec. Malta je sestavljeno vezivo (vezivo, agregat, voda), ki jo uporabljamo v tankih slojih. Je eden temeljnih materialov za konstrukcije, zidane iz kamna ali opeke. Glavne
sestavine betona so enake kot pri maltah – vezivo (cement), agregat in voda, ki jih zmešamo v določenih razmerjih. Marka betona MB pomeni tlačno trdnost betona po 28 dneh od vgraditve v...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: 1.) Veziva; 2.) Malte - ometi; 3.) Beton
Pripravljalna dela
Preden pristopimo h gradnji, je treba predhodno očistiti in pripraviti teren oziroma zemljišče za gradnjo. Na gradbišču predvsem odstranimo in uredimo vse, kar bi lahko motilo gradnjo. Tako odstranimo odvečno drevje in večje skale. Čim prej odstranimo in deponiramo zgornjo plast zemlje, ki jo bomo lahko po
končani gradnji zopet uporabili za ureditev okolice hiše. Dobro je zasuti tudi vse jarke in kotanje, v katerih bi lahko zastajala voda. Vlažno zemljišče moramo z dreniranjem (odvodnjavanjem) osušiti...nadaljevanje v tiskani izdaji
Zemeljska dela
Z vidika gradbeništva so dobra zemljišča tista, pri katerih se temeljna tla pod težo zgradbe ne bodo toliko posedla ali zdrsnila in bi zato prišlo do prevelikih ali neenakomernih posedkov ali celo porušitve zgradbe. Dobra zemljišča so v glavnem kompaktne kamenine (skala), gramoz, pesek, glina in
ilovica, pri katerih ne prihaja do izpiranja ali drsenja plasti. Če lastnosti in nosilnosti temeljnih tal ne poznamo dovolj iz izkušenj in opazovanj, moramo še med pridobivanjem projektne dokumentacije...nadaljevanje v tiskani izdaji
Temeljenje (fundiranje)
Temelji so najnižji konstrukcijski elementi zgradb. So v zemljišču in tako povezujejo zgradbo z zemljo ter določajo njen položaj. Za družinske hiše je primerno predvsem enostavno ali plitvo temeljenje, pri katerem sežejo temelji nepodkletenih stavb do globine od 0,70 do 2 metra pod površino terena. Temelji podkletenih
stavb običajno segajo okoli 0,60 metra pod izkop gradbene jame. Glavni dejavnik, ki določa minimalno globino temeljev, je zmrzovanje vode pozimi, kajti temelji, ki ne segajo dovolj globoko, se zaradi...nadaljevanje v tiskani izdaji
Zidovi
Zidovi so konstrukcijski elementi, ki v stavbah zapirajo prostore in jih varujejo pred zunanjimi vremenskimi in drugimi vplivi. Zidovi, ki prevzemajo tudi obtežbe stavbe, so nosilni zidovi. Zgrajeni so iz različnih materialov, kar določa tudi način njihove gradnje Zidanje je proces, pri
katerem zlagamo zidake (opeko, bloke) v določenem redu (prekrivanje zidakov) in zaporedju ter jih med seboj povezujemo s primernim vezivom (malto), ki mora popolnoma zapolnjevati horizontalne in...nadaljevanje v tiskani izdaji

V nadaljevanju: 1.) Kamniti zidovi; 2.) Opečni zidovi; 3.) Betonski zidovi; 4.) Opaževanje in razopaževanje; 5.) Armiranobetonski zidovi; 6.) Preklade, nosilci in vodoravne zidne vezi
Gradnja z lesocementnimi opažnimi zidaki
Hidroizolacija
Temelji so grajeni iz materialov, katerim talna vlaga ne škoduje, zato jih ne zaščitimo. Obvezno pa moramo zaščititi kletno in talno zidovje. Za hidroizolacijo največkrat uporabljamo vroče premaze bitumena, asfalta in katrana v kombinaciji z impregniranimi lepenkami, polsta ali folijami in hladnimi emulzijami. V praksi vse pogosteje uporabljamo tudi kemična hidroizolacijska sredstva, pri katerih
so premazi izdelani iz mešanice cementa, kremenčevega peska in plastifikatorja. Premaz po kapilarah prodre v notranjost materiala, kjer kristalizira. Neprepustnost betonskih konstrukcij je...nadaljevanje v tiskani izdaji
Stropne konstrukcije
Stropi in medetažne konstrukcije so danes praviloma armiranobetonski. Kljub nekaterim dobrim lastnostim (elastičnost, majhna teža) lesenih konstrukcij skorajda ne uporabljamo več, čeprav so prednosti armiranobetonskega stropa v konstrukcijskem, trajnostnem in varnostnem pogledu
velike. Tudi obokane strope v glavnem srečujemo pri posebnih gradnjah in adaptacijah starih stavb. Armiranobetonski stropi bolje povezujejo vertikalne elemente konstrukcije in stavbo v horizontalni...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: 1.) Balkoni in loggie
Drugi konstrukcijski elementi
STOPNICE - Po obliki so stopnice ravne ali zavite, eno- ali večramne. Izbor oblike bo odvisen od razpoložljivega prostora, vrste konstrukcije in materiala. Hoja je najudobnejša po ravnih stopnicah, ki so tudi pregledne in najlaže za izdelavo, zavite ali krožne stopnice pa zahtevajo manj tlorisne površine in ponujajo zanimiv...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: 1.) DIMNIKI; 2.) ZRAČNIKI

OD IDEJE DO HIŠE

   (nazaj)Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


 

 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni