FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
VRTOVI - ZUNANJE BIVALNE POVRŠINE
Priročnik je POŠEL!
Kazalo vsebine
home page
Tipi vrtov
Načrtovanje vrta
Slika je vredna 1000 besed
Vrt s stališča feng shuija
Rastline
Trata
Zelena streha
Zunanji bivalni prostor
Oprema
Bivanje in druženje na prostem
Fontane in kamen v vašem vrtu
Tlakovane površine
Stopnice
Oporni zidovi
Voda na vrtu
Vrtne hiše in igrala
Ograje in vrtni zasloni
Zaščita pred soncem, vetrom, hrupom in nezaželenimi pogledi
Seznam ponudnikov izdelkov in storitev
Urednika:
Dr. Jasna Hrovatin
Marko Dobrilovič
Lektoriranje
Snežna Kokelj
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   52 strani
Marec 2001

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

VRTOVI - ZUNANJE BIVALNE POVRŠINE

(nadaljevanje...)


Tipi vrtov
Vrtove lahko delimo glede na uporabo oziroma namen: hišni vrtovi, otroška igrišča, terapevtski (zdraviliški) vrtovi, živalski vrtovi, zgodovinski vrtovi .. Vrtovi ob individualnih hišah so lahko različni, glede na to ali se nahajajo ob prostostoječi, vrstni ali atrijski hiši. Za bivanje najprimernejši so vrtovi atrijskih hiš, saj so raziskave pokazale, da v njih ljudje preživijo največ časa. Ti vrtovi imajo najvišjo stopnjo zasebnosti...  se nadaljuje
Tipi vrtov
Načrtovanje vrta Načrtovanje vrta
Pred vsemi opazovanji in razmišljanji je pomembno poudariti pomen poznavanja širšega prostora. Ni vseeno ali je naš vrt na Gorenjskem, Dolenjskem ali Primorskem, ali se nahaja v večjem mestu, obmestnem naselju ali na vasi. Še posebno pomembne so naravne značilnosti prostora:
podnebje (padavine, temperatura, mikroklima), zemljišče (naklon, lega, konfiguracija, velikost in oblika, vodnatost), tla (tekstura,...  se nadaljuje
V nadaljevanju: Spoznavanje prostora (podnebje, osončenost, veter in hrup, padavine, razgled in nezaželeni pogledi); Lastnosti zemljišča (naklon, ekspozicija, relief, rastlinstvo, tla, značilnosti stavbe); Določitev vrtnega programa ali kaj bomo v vrtu počeli
Slika je vredna 1000 besed
Naloga krajinskega arhitekta je, da pomaga naročniku do vrta, ki mu bo pisan na kožo. Ker so dvodimenzionalnimi prikazi za ljudi s slabo prostorsko predstavo lahko nerazumljivi ali celo zavajajoči, se je v idejni
fazi projekta zelo koristno poslužiti bolj razumljivega načina tridimenzionalne predstavitve. ... Slika je vredna 1000 besed
Vrt s stališča feng shuija Vrt s stališča feng shuija
S stališča feng šuija morajo biti vrtovi oblikovani tako, da ohranjajo ravnotežje in skladnost. Za dobro ravnotežje jina in janga lahko poskrbimo tudi z nameščanjem skal, ribnikov, skalnih slapov in raznobarvnih rastlin. Za ravnotežje je seveda pomembna tudi velikost posameznih elementov. Prevelik ribnik ali previsoka... se nadaljuje
Rastline
Rastline kot osnovno gradivo vrta imajo svoje individualne lastnosti, ki jih moramo za uspešno načrtovanje dobro poznati. Razlikujejo se glede na velikost, rastne razmere, čas cvetenja, zahtevnost vzgoje. V
nadaljevanju bomo obravnavali posamezne skupine rastlin predvsem s stališča njihove uporabe v vrtnem oblikovanju. Za seznanjanje z vsemi njihovimi značilnostmi in gojenjem... se nadaljuje Rastline
V nadaljevanju: Drevje (Umestitev drevesa v vrt, Sajenje...); Grmovnice (Grmovnice kot pokrovne rastline, Oskrba grmovnic...); Enoletnice in trajnice...
Trata Trata
Trata v vrtu predstavlja nevtralno ploskev, ki povezuje posamezne vrtne elemente v prostorsko celoto. Trata mora biti pohodna, kar dosežemo z izborom ustrezne mešanice semen, v kateri morajo prevladovati ljulke in latovke in s pravilno pripravo zemljišča za setev. Zemljiišče, ki ga želimo pripraviti za setev trate, moramo... se nadaljuje
Zelena streha
Zamisel zelenih streh ni nova, je pa v našem okolju dokaj redka. Kljub vsemu pa zelena streha prinaša toliko prednosti, da bi bilo škoda, da jih ne bi izkoristili. Poleg ekoloških prednosti - zeleno površino nesemo na streho in jo tako ohranimo, je pomembno tudi to, da je takšna streha trajnejša od navadne, ker je hidroizolacija ves čas pod enakimi...  se nadaljuje
Zelena streha
Zunanji bivalni prostor
Zunanji bivalni prostor
Zunanji bivalni prostor
Zunanji bivalni prostori so vez med hišo in vrtom, torej med zaprtim prostorom in naravo. Brez zelenih kotičkov si težko predstavljamo popoln dom. Če nam ni dano doživljati spreminjajoče se svetlobe v naravnem okolju barv in vonjav, šelestenja listja in žuburenja vode, smo gotovo prikrajšani. Otroci, ki odraščajo v
okolju, v katerem ni mogoč tesen stik z naravo, ponavadi... se nadaljuje
V nadaljevanju: Balkon, gang; Loža; Terase; Steklenjak, veranda; Klop; Prehod med zunanjim in notranjim bivalnim prostorom ...
Oprema
Stanovanje, ki ni povezano z naravnim okoljem, je odtujeno in izolirano. Zunanji bivalni prostori so podaljšek stanovanja v naravo. Še posebno v mestnem okolju, danes bolj kot kdaj koli prej potrebujemo vrtove, ki nam nudijo mirno zavetje za razmišljanje, tesen stik z naravo in prinašajo duševni mir. Večina stanovanj ima vsaj en odprt bivalni prostor, navadno ob dnevni sobi ali kuhinji, kjer se največ zadržujemo. Če pa imamo možnost, je dobrodošla njegova prisotnost tudi ob spalnici, dnevni sobi, kopalnici, otroški ali delovni sobi. Kvaliteta zunanjih... se nadaljuje
Oprema
V nadaljevanju: Sedežno pohištvo; Žar in kamin; Razsvetljava; Dekorativni elementi...
Fontane in kamen v vašem vrtu Fontane in kamen v vrtu
Rastline, voda in kamen so nedvomno trije nepogrešljivi elementi v vsakem, še tako romantičnem kotičku narave. Drug drugega dopolnjujejo in skupaj napolnjujejo prostor z vsemi ... se nadaljuje

VRTOVI - ZUNANJE BIVALNE POVRŠINE

   (nadaljevanje)Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


 

 

Markize Markilux
Množica modelov in preko 160 barvnih kombinacij

Platno za tende, ki se na dežju samo očisti

Stranska senca
ščiti pred soncem, rahlim vetrom in radovednimi pogledi

Markizolete
kombinacija okenske in navpične markize

Sunsilk SNC
ultrazvočno lepljeno platno za tende - markize

Balkon ali teraso osenčite z markizo na sklepne roke

Odprta markiza pogosto najbolj ekonomična rešitev

Alpos - kovinsko pohištvo
COLOR
Izolacija Kern
PUP, podjetje za urejanje prostora, d.d.