FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Oblike streh v Sloveniji
Streha – peta fasada
Strešne konstrukcije
Ostrešja in zaščita ostrešij
Vrste in lastnosti kritin
Barva in zaščita kritine
Slamnata streha
Ključna vprašanja pri izbiri kritine
Prekritje dotrajane salonitne strehe z novo opečno kritino
Zelena streha
Ravne strehe - lože, terase in zimski vrtovi
Nadstreški
Streha v gibanju – ko znotraj postane zunaj
Streha, skozi katero gledamo zvezde
Kaj o strehah priporoča feng šui?
Kleparska dela
Strelovodne napeljave
Kako rešiti stanovanjski problem?
Toplotna izolacija strehe
Spremenimo podstrešje v rajsko stanovanje
Notranja izdelava mansarde
Strešna okna in kakovost bivanja
Oprema podstrešnega stanovanja - 17 novih idej
Hlajenje podstrešnega stanovanja
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
dr. Živa Deu
dr. Miha Humar
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
Irena Mesarič
Biljana Sivčev, univ. dipl. inž. gr.
Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el. Mojca L.Portir, univ.dipl.inž.arh.
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Marec 2007

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

Streha & Podstrešno stanovanje


Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste strešnih kritin in ključna vprašanja za izbor strešne kritine
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje

-        -        -        -         -    


Kako rešiti stanovanjski problem?
P
otreba po stanovanjih se stalno povečuje. Gradnja stanovanjskih objektov ne raste v skladu s temi potrebami, poleg tega so stanovanja draga. Skrita rezerva bivalnih površin se je tako našla na podstrešjih. Strešna konstrukcija nudi številne rešitve za pridobitev bivalnih površin, ki so z nekaj spretnosti celo
zanimivejši od klasičnih ortogonalnih prostorov. Konstrukcijski elementi strehe (trikotno ali trapezno vešalo, sohe, špirovci, klešče, škarje...) po eni strani sicer omejujejo funkcionalno zasnovo, ob preudarni zasnovi pa jih je možno vključiti v arhitekturno rešitev, kar daje bivalnim mansardam poseben čar. Pri preureditvi podstrešja v bivalne prostore je potrebno upoštevati različne v nadaljevanju navedene kriterije.
Pred vsakim posegom je potrebno temeljito pregledati strešno konstrukcijo. Nobeno podstrešje ni namreč enako drugemu. Tudi če dve hiši izvirata iz istega obdobja, z enakimi gradivi in z enako tehnologijo gradnje, bi posnetek stanja privedel do zelo različnih rezultatov. Osnova za izgradnjo bivalne mansarde je zadostna trdnost konstrukcije.
Katera streha je primerna za ureditev bivalne mansarde? Vsaka, ki ima zadosti stojne višine, torej od tal do stropa 230-240 cm na vsaj 2/3 tlorisa in primerno konstrukcijo, da bo prenesla dodatno obremenitev. Od oblike strehe je odvisno, kolikšna bo uporabna površina. Mansarda je lahko
...nadaljevanje v tiskani izdaji
  

V nadaljevanju:
Kriteriji pri odločitvi za preureditev podstrešja v bivalno mansardo (stanje strešne konstrukcije, oblika strehe, naklon strehe).

  

Virtualizacija rekonstrukcije
M
ansardna stanovanja so v arhitekturnem pogledu najbolj razgibana ter zato tudi najlepša. Da pa se doseže enaka funkcionalnost in udobnost kot v etažnih stanovanjih, je potrebno veliko pozornosti in znanja posvetiti konstrukciji, kritini in izolaciji strehe ter v prostore privesti dovolj naravne svetlobe. Idealno rešitev prenove podstrešja v mansardno stanovanje lahko izvedemo, če nam prostorsko ureditveni pogoji omogočajo rekonstrukcijo in adaptacijo objekta
brez omejitev. Vizualizacija rekonstrukcije in adaptacije podstrešja obstoječe stanovanjske hiše v bivalno mansardo, prinaša v precej zanemarjeno predmestno ulico novo arhitekturno obliko in kvaliteto. Idealno rešitev prenove podstrešja v mansardno stanovanje lahko izvedemo, če nam prostorsko ureditveni pogoji omogočajo rekonstrukcijo in adaptacijo objekta brez omejitev, najbolj pogosto pa veljavni urabanistični akt. Bivalne mansarde so  ...nadaljevanje v tiskani izdaji
  

Mansarda je lahko najkakovostnejši prostor
V
ečina naših stanovanjskih hiš v Sloveniji je grajena tako, da ima pod streho prostor, ki kar kliče po ureditvi. Prazna ali neuporabna mansarda pri starših, starih starših…je cenovno najugodnejša rešitev stanovanjskega problema. Parcela je obstoječa, hiša ima vse priključke, prostor je zasnovan, komunikacije so že nastavljene. Prostor, ki se nam ponuja, je navadno popolnoma odprt, brez večjih nosilnih zidov, in zato dovoljuje poljubno tlorisno zasnovo
stanovanja. Če na mansardo gledamo tako, si lahko izdelamo stanovanje svojih sanj. Za osvetlitev mansarde je primerno strešno in vertikalno okno v frčadi, vendar je mansardo potrebno osvetliti tudi s strešnimi okni, ker vertikalna okna ne zadostujejo, saj svetloba ne prehaja v globino prostora. Najpomembnejši element pri zasnovi osvetlitve mansarde je uravnotežena svetloba, ki naj prehaja v prostor s čim več različnih strani. Prostor, ki je enakomerno osvetljen je prijetnejši za oko, potrebuje bistveno manj umetne osvetlitve in ugodno vpliva na zdravje ljudi. Strešno okno, položeno v nivo strehe, osvetljuje prostor dvakrat bolj kot enako vertikalno okno v frčadi. Konstrukcija okoli vertikalnega okna, napušč ipd. … v mansardi omejujejo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
  

Spremenimo podstrešje v rajsko stanovanje
V
mnogih hišah so podstrešja prašna in neurejena skladišča starega pohištva in neuporabne šare. Z dobro voljo pa jih lahko preuredimo v privlačen prostor za zabavo, igro, atelje, sobo za goste ali pa v povsem samostojno stanovanje. Podstrešni prostor dopušča številne možnosti za oblikovanje notranjega volumna. Zaradi razgibanosti (poševni stropi, mansardna okna) in prisotnosti elementov strešne konstrukcije (stebri, škarje, špirovci) imamo
možnost, da ustvarimo zanimiv ambient, ki izžareva specifično identiteto. Poleg tega urejena mansarda izboljša toplotno bilanco stavbe, saj se neizolirano podstrešje poleti pretirano segreje, pozimi pa je tam skoraj enaka temperatura kot zunaj. Seveda pa je neobdelano podstrešje mogoče uspešno uporabiti šele, ko ga ustrezno adaptiramo in opremimo.
Različne višine prostorov, ki so značilne za urejene mansarde, imajo likovno in psihološko vrednost. Najvišji strop je navadno nad dnevnim prostorom, ki je hkrati največji in najbolj reprezentančen del stanovanja. V prostorih z nižjim stropom pa si uredimo spalnice in sanitarije, kjer je zaželen občutek večje intimnosti, ki jo ustvarijo manjši in nizki prostori. Nizki prostori so namenjeni posamezniku ali paru, medtem ko so višji po svoji naravi javni in primerni za večje število ljudi. Lahko pa se odločimo tudi za prostor z različno višino. Tak ambient je zanimiv, omogoča boljšo orientacijo, je pripoveden in ima identiteto.
Primer za tovrstno rešitev je dnevna soba z galerijo. Zavedati pa se moramo, da bo dnevna soba z galerijo učinkovala prijetno samo v primeru, ko gre za mansardo, ki
...nadaljevanje v tiskani izdaji
  

V nadaljevanju:
Višina prostora in njen vpliv na tlorisno razporeditev;
Kako povečati uporaben volumen mansarde.

  


Streha & Podstrešno stanovanje - 07

Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste kritin in ključna vprašanja za izbor kritine
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni