FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Oblike streh v Sloveniji
Streha – peta fasada
Strešne konstrukcije
Ostrešja in zaščita ostrešij
Vrste in lastnosti strešnih kritin
Barva in zaščita strešne kritine
Slamnata streha
Ključna vprašanja pri izbiri kritine
Prekritje dotrajane salonitne strehe z novo opečno kritino
Zelena streha
Ravne strehe - lože, terase in zimski vrtovi
Nadstreški
Streha v gibanju – ko znotraj postane zunaj
Streha, skozi katero gledamo zvezde
Kaj o strehah priporoča feng šui?
Kleparska dela
Strelovodne napeljave
Kako rešiti stanovanjski problem?
Toplotna izolacija strehe
Spremenimo podstrešje v rajsko stanovanje
Notranja izdelava mansarde
Strešna okna in kakovost bivanja
Oprema podstrešnega stanovanja - 17 novih idej
Hlajenje podstrešnega stanovanja
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
dr. Živa Deu
dr. Miha Humar
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
Irena Mesarič
Biljana Sivčev, univ. dipl. inž. gr.
Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el. Mojca L.Portir, univ.dipl.inž.arh.
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Marec 2007

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

Streha & Podstrešno stanovanje


Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste strešnih kritin in ključna vprašanja za izbor strešne kritine
Vrste kritin in ključna vprašanja za izbor kritine
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje

-        -        -        -         -    


Ključna vprašanja pri izbiri strešne kritine
S
treha je zgornji, najbolj obremenjen in izpostavljen del vsakega objekta. Zato je tudi za vsakega investitorja ključnega pomena izbira strešne kritine.
Izbrana strešna kritina mora predvsem zadostiti: klimatskim pogojem, v katerih bo stavba stala,
ekonomiki nabave in vzdrževanja, arhitekturi okolja, v kateri stavba stoji. Glede na nagib strešin so strehe: ravne (do 5°), položne (5°–30°), strme (nad 30°).
Čim bolj je streha strma, tem hitreje voda odteče z nje, tako se preprečijo zamakanje in poškodbe konstrukcije.
Strehe morajo imeti pri stanovanjski gradnji po veljavnih predpisih na celinskem območju strm naklon (350–450). V Primorju so strehe položnejše. Industrijski in poslovni objekti imajo lahko streho s položnim naklonom ali ravno streho. Pri objektih z zelo položnim naklonom (do 150) se kritina lahko
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

V nadaljevanju:
Kako izbrati pravo strešno kritino;
Izbira strešne kritine glede na naklon strehe;
Izbira strešne kritine glede na arhitekturo okolja in geografske danosti;
Izbira strešne kritine glede na težo kritine;
Izbira strešne kritine glede na jamstvo kritine;
Izbira strešne kritine glede na ceno.

 

Strešne kritine
P
ri strehi ima velik oblikovalski pa tudi sporočilni potencial kritine. Pri izbiri strešne kritine je potrebno preveriti trajnost (življenjsko dobo), odpornost proti vremenskim vplivom in ognju, način vgrajevanja, morebitnega dograjevanja in zamenjevanja dotrajanih ali poškodovanih elementov.
Danes različni proizvajalci nudijo
številne kritine. Izbiro kritine v prvi vrsti določa naklon strehe. Za kritine z blagim naklonom so primerne ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Vrste strešnih kritin
V
Sloveniji so se preko stoletij razvili številni načini prekrivanja streh z zelo raznolikimi gradivi. Glavni kriterij izbire so bile podnebne razmere in lokalna prisotnost naravnih gradiv. Za strešne kritine so se uporabljala trajna in poceni gradiva, ki jih je bilo mogoče enostavno zamenjati. Do nedavnega je bila to slama, ki jo je bilo dovolj na vsaki kmetiji, lesena kritina v obliki desk in skodel, kamen (skrilavec) in predvsem žgana opeka, ki se edina masovno uporablja še danes. Opečni kritini so se pridružili sodobni krovni
materiali: strešne kritine iz betona, kovin, keramike, bitumenske lepenke, vlaknocementnih plošč itd. Nekatere kritine ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Opečna strešna kritina
O
pečna strešna kritina se danes precej uporablja. Glina je namreč pri nas zelo razširjeno gradivo, zato je bila tudi lončarska obrt vedno zelo razširjena. V lončarskih delavnicah so poleg posodja in drugih keramičnih artiklov izdelovali tudi strešne kritine. Opečne kritine so kakovostni strešni elementi in spadajo med ekološka gradiva. Glede na regionalne zahteve so se
skozi stoletja izoblikovale naslednje oblike opečnih strešnikov ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

V nadaljevanju: Bobrovec; Opečni zareznik; Korci
 

Betonska strešna kritina
K
ritina je izdelana iz betona zato se je drži sloves težke kritine, vendar pa znaša teža te kritne po m2 strehe enako ali celo manj kot m2 strehe pokrite z opečnim zareznikom. Beton ni nov gradbeni material za strehe. Tudi pri nas ima dolgo tradicijo (npr. vas Rakitnik), a ker je bila v preteklosti razširjenost
posamezne vrste strešne kritine pogojena s pokrajinskimi nahajališči gradbenih materialov, se je v preteklosti ta vrsta kritine uporabljala manj. Včasih so bili betonski strešniki samo površinsko barvani, pri današnjih betonskih strešnikih pa je obarvana
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

V nadaljevanju: Betonski zareznik; betonski bobrovec
 

Vlaknocementne strešne plošče
P
lošče iz vlaknocementa so najlažja strešna kritina iz naravnih materialov. Gre za drugo generacijo vlaknocementnih kompozitnih materialov, ki so po fizikalno mehanskih lastnostih presegli kakovost prejšnjega materiala – azbestcementa. Plošče so paroprepustne, zmrzlinsko odporne in dosegajo visoko trdnost. Vlaknocementne strešne plošče so lahko...
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

V nadaljevanju: Valovite plošče; Ravna strešna kritina.
 

Tegola - bitumenska lepenka
T
egola je strešna kritina, primerna za vse vrste streh. Enako kakovostna je na strehah z najmanjšim nagibom, kot tudi na navpičnih delih streh. Uporablja se na strehah z naklonom od 11 - 90°. Sestavljena je iz različnih plasti – bitumna, steklene koprene ter
keramičnega ali mineralnega agregata. Tegola je lahka, enostavna za vgradnjo in transport, odporna proti ognju in vsem vremenskim pogojem. Slemena, robove, grebene in žlote se oblikuje s posebnimi elementi. Kritina se polaga na lesen opaž, lahki cement, ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Kovinska strešna kritina
S
trešne kritine iz kovin se v zadnjem času vse bolj uporabljajo. Tehnologija površinskih obdelav namreč omogoča daljšo življenjsko dobo kot včasih tudi brez pogostega vzdrževanja in obnavljanja. Med kovinskimi kritinami lahko izbiramo
različne sisteme:
1.) STREŠNE PLOŠČE IZ RAZLIČNIH KOVIN
(npr. aluminij, cink, pocinkana pločevina) v obliki skodel, plošč, trakov ipd. Kritina primerna za manjše naklone (od 12°) in
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

V nadaljevanju:
2.) Strešna kritina iz pocinkane galvanizirane jeklene pločevine;
3.) Toplotno izolacijske plošče;
4.) Toplotno izolacijske gradbene plošče.

 

Strešne plošče iz umetnih materialov
Z
a pokrivanje teras, nadstreškov, pergol in podobno se pogosto uporablja lahke plošče iz različnih umetnih materialov (akril, PVC, polikarbonat, poliester idr.). Pred drugimi vrstami kritine imajo nekaj prednosti, zaradi katerih se vse
pogosteje uporabljajo. Najpomembneje je, da so prosojne in lahke, poleg tega pa se lahko tudi krivijo ter zato nudijo večjo svobodo oblikovanja. Običajno jih ni problem rezati s krožno žago. Nekateri ljudje imajo do tovrstnih strešnih plošč odklonilen odnos zaradi njihovega videza, vendar so z novimi materiali in možnostmi uporabe ti izdelki pogosto ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Slamnata streha
V
zadnjem času se pogosto govori o ohranjanju kulturne dediščine, ki je za naš narod izredno pomembna. Ponovno se uporabljajo naravni materiali zaradi skrbi za okolje in spoznanja, da imajo tudi veliko prednosti pred umetnimi. Slama je najbolj domač material, ki ga ljudska
arhitektura koristno uporablja. Če je slamnata streha dobro narejena, se lahko primerja s sodobno strešno kritino, in če je slama kakovostna, lahko streha drži tudi štirideset let. Seveda mora biti strma, da voda hitro odteka. Na položnejši strehi je  ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Barva strešne kritine
K
ritine, ki so danes na voljo na tržišču, se ne razlikujejo le po gradivu in obliki, ampak tudi po barvi. Opečne, betonske, vlaknocementne, kovinske, bitumenske kritine so obarvane z opečno rdečimi, sivimi, črnimi, rjavimi pa tudi zelenimi, modrimi barvami itd. Po eni strani ta
a
barvna raznolikost daje čar, največkrat pa močno obremenjuje krajinsko podobo. Pri izbiri kritine bi investitorji morali ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Premaz, ki zaščiti strešno kritino in varčuje energijo
S
trehe so izpostavljene ekstremnim obremenitvam, UV-žarkom, visokim temperaturam in drugim vremenskim vplivom. Možnost za podaljšanje življenjske dobe nove ali že dotrajane kritine je prebarvanje z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. Eno od tovrstnih sredstev je keramični nanos Top-Shield. Namenjen je ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Solarni sistem iz strešnikov
S
once je neizčrpen vir energije, zato se vse pogosteje izkorišča sončna energija. Trg ponuja solarne strešnike, ki opravljajo dve nalogi hkrati: varujejo stavbo pred zunanjimi
a
vremenskimi vplivi in zbirajo sončno energijo. Solarni strešniki v obliki zareznikov se lahko vgradijo neposredno namesto običajnih strešnikov, pri drugih tipih kritin pa se uporablja obroba. Solarni strešniki so po velikosti prav taki kot betonski ali opečnati, prav tako se polagajo na lesene prečke, ki so vodoravno razmaknjene v dolžini triintrideset centimetrov. Vsak strešnik je privit v prečko z dvema vijakoma, zato da se ob močnejšem vetru ne premika in da se zagotovi tesnjenje strehe.
Strešniki se postavljajo skupaj, da se pri pretoku ogrevne tekočine iz strešnika v strešnik
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Prekritje dotrajane salonitne strehe z novo opečno strešno kritino
V
prikazanem primeru je arhitekt, ki je projektiral in zgradil to hišo pred 20. leti zase in za svojo družino, prekril streho z osem-valnimi temno rjavo obarvanimi salonitnimi ploščami. Za valovite salonitne
a
plošče se je odločil, ker je streha ploskovno zelo razgibana in ker je kritina iz valovitega salonita zelo lahka, kar je bilo pomembno tudi zaradi ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Valovitka
V
alovitka je visokokakovostna in okolju prijazna vlaknocementna kritina. Sodi med najlažje in najbolj široko uporabne kritine, saj je zaradi njenih dimenzij in dodatnega tesnjenja mogoče pokrivati strehe z naklonom že od 7o dalje. Valovitka je barvana v masi in površinsko v rdeči, rjavi, temno in svetlo sivi, na
a
voljo pa je tudi nebarvana. Barva je matirana in daje streham stanovanjskih hiš, družbenih, industrijskih in kmetijskih objektov naraven in estetski videz. Zaradi enakih dimenzij in profila je najidealnejša za zamenjavo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Decra
K
lasična kritina Decra je lahka, tanka, prožna, galvansko alucinkana jeklena pločevinasta kritina, primerna za krivljenje in rezanje, zaščitena s protikorozijskim ekološkim premazom, oblečena v posip iz granulata naravnega kamna. Na voljo je v različnih barvnih odtenkih, ki dajejo naravni videz, učinkuje kot zvočna izolacija ob padavinah, odporna pa je tudi na ogenj in potres.
a
Dobro premišljen sistem montaže omogoča hitro in enostavno polaganje in je zaradi majhne teže kritine zelo primeren pri obnovah starejših ostrešij. Strešno kritino Decra lahko večinoma položimo tudi kar prek stare strehe, s čimer prihranimo stroške in čas za demontažo ter odvoz. Pri novogradnjah kritina Decra prav zaradi svoje lahkosti omogoča prihranek do 40 % gradbenega lesa, ki je sicer potreben ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Čas je za novo streho
K
ot zelo ekonomična je znana Skrinova strešna kritina, ki ima razen svoje ekonomske upravičenosti in ekonomične montaže tudi več drugih pozitivnih lastnosti. Strešna kritina Skrin je primerna za vse naklone in oblike. Dobro se obnese na strmih in položnih strešnih konstrukcijah. Dovršene lastnosti tega visoko prilagodljivega materiala in računalniško krmljena proizvodnja omogočata, da ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Skrilavec
S
krilavec je naravni kamen, katerega je mogoče cepiti na ploskve, zato je zelo primeren za uporabo v gradbeništvu. Lahko se ga razcepi na tanke, običajno približno 5mm debele plošče. Takšne plošče so primerne za pokrivanje streh ali oblaganje sten. Površine pokrite s skrilavcem izstopajo tako zaradi ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 
a

Strešne kritine TRIMO
T
rimoform – strešna kritina novih generacij!
Strešno kritino Trimoform odlikuje inovativen dizajn s pridihom tradicionalnosti in se prilega vsakemu arhitekturnemu slogu. Je lahka kritina (teža 6,7 kg/m2), sestavljena iz jeklene pocinkane in
a
obarvane pločevine, na katero je na spodnji strani prilepljen sloj kamene volne, pod njo pa je zaščitna aluminijasta folija. Na voljo je v štirih umirjenih barvnih tonih v mat izvedbi – v rjavi, zeleni, sivi in rdeči barvi.
TRIMOVAL TPO Dom – kritina za individualno gradnjo
Kritina TPO Dom je lahka strešna kritina iz obarvane, profilirane jeklene pločevine z 8 – 10 mm debelim poliuretanskim obrizgom, ki je s spodnje strani zaščiten z aluminijasto folijo. Izdeluje se v treh standardnih barvnih tonih, in sicer čokoladno rjavi, rdeči in antracit sivi barvi, dobavljiva pa je tudi v umazano beli in srebrni barvi. Med glavne prednosti kritine TPO Dom sodijo
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Kaj pričakujemo od naše nove jeklene strehe?
K
ritine S-metal so razvili posebej za slovenski trg, zato se lepo vključujejo v naše okolje, imajo
a
naravni videz žgane opeke in dolgo življenjsko dobo. Pri jeklenih kritinah je najpomembnejša zaščita pločevine proti koroziji. Na slovenskem trgu je mogoče dobiti več različnih tipov kritin z različno kakovostjo cinkanja (od 12 g/m2 do 350 g/m2), zato se pojavljajo največje razlike kakovosti in življenjske dobe strešnih kritin. Običajno se za stanovanjske objekte uporablja kritina S-metal, ki  ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Igra svetlobe s polikarbonatnimi strešnimi ploščami
P
ri gradnji streh in tudi drugje v gradbeništvu, kjer se zahteva večja naravna osvetljenost, se namesto stekla vse pogosteje uporablja polikarbonatne plošče. Eno ali več slojne polikarbonatne plošče z UV zaščito imajo izredne fizikalne in
a
termične lastnosti, predvsem pa veliko prepustnost svetlobe. Poleg tega imajo še vrsto drugih dobrih lastnosti. Polikarbonatne plošče so lahke, obenem pa imajo visoko zlomno trdnost. So dobro odporne proti ognju in jih je lahko obdelovati in vgrajevati. Nudijo veliko možnosti kreativnega oblikovanja ter se odlično kombinirajo z različnimi materiali, kot so les, kovina, aluminij, inox, steklo ipd.
Polikarbonatne plošče se uporabljajo
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 


Streha & Podstrešno stanovanje - 07

Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste kritin in ključna vprašanja za izbor kritine
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni