FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
STREHA - PODSTREŠNO STANOVANJE

Prenovljeno izdajo najdete tukaj!
(3,96€)
 
 

Kazalo vsebine
home page
Kriteriji pri odločitvi za preureditev podstrešja v bivalni prostor
Gradbena dokumentacija pri posegu v konstrukcijo strehe
Streha - peta fasada
Kritine
Opečna kritina
Kanadska bitumenska skodla
Pregled ponudbe strešnih kritin na slovenskem  trgu
Toplotna izolacija strehe
Sanacija streh podstrešnih stanovanj
Rocgwool izolacijski klin
Termotop - nov sistem izvedbe poševnih streh
Zelena streha
Ravne strehe - lože terase in zimski vrtovi
Prekritje salonitne strehe z opečno kritino
Preverjanje stanja strešne konstrukcije
Ko smrečica okrasi ostrešje
Zaščita ostrešij
Kleparska dela
Vizualizacija rekonstrukcije podstrešja
Zaščita in dekoracija z barvami
Podstrešno stanovanje
Hlajenje podstrešnega stanovanja
Strešna okna
Seznam ponudnikov izdelkov in storitev
Urednici:
Dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
Dr. Jasna Hrovatin
Lektoriranje
Snežna Kokelj
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   56 strani
Maj 2001

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

STREHA - PODSTREŠNO STANOVANJE

(nadaljevanje...)


Kriteriji pri odločitvi za preureditev podstrešja v bivalni prostor
Konstrukcijski elementi strehe (trikotno ali trapezno vešalo, sohe,
špirovci, klešče, škarje...) po eni strani sicer omejujejo funkcionalno zasnovo, ob preudarni rešitvi pa jih je možno vključiti v arhitekturno rešitev, kar daje poseben čar podstrešnim stanovanjem.
Pri preureditvi podstrešja v bivalne prostore je potrebno upoštevati naslednje kriterije... 
se nadaljuje
Kriteriji pri odločitvi za preureditev podstrešja v bivalni prostor
Gradbena dokumentacija pri posegu v konstrukcijo strehe
Prvi korak naj bo posvet z arhitektom, ki bo po željah investitorja in uporabnika izdelal idejni projekt. Obseg potrebnih dovoljenj je odvisen od
Gradbena dokumentacija pri posegu v konstrukcijo strehe posega v konstrukcijo. Če gre za manjše gradbene posege, kot npr. izgradnja frčad, je potrebno vložiti prošnjo za priglasitev del na upravni enoti. Za večje posege, pri katerih se dvigne gabarit zgradbe, pa mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje. Najprej mora izbrati registrirano projektivno podjetje, ki na podlagi idejnega načrta izdela lokacijsko... se nadaljuje
Streha - peta fasada
Streha je zgornji, najbolj obremenjeni del hiše. Zgradbo varuje pred vremenskimi neprilikami kot so dež, sneg, veter, sonce itd. Poleg tega mora uporabniku nuditi toplotno in zvočno ugodje. Streha ima svojo
Streha - peta fasada
pojavno obliko, ki bistveno vpliva na končni izgled hiše. Pri tem imajo svojo vlogo tako oblika strehe ter vrsta kritine, kot tudi... se nadaljuje
V nadaljevanju: Oblika strehe; Gradiva, ki sestavljajo konstrukcijo strehe (
Lesene strešne konstrukcije, Kovinske strešne konstrukcije, Betonske strešne konstrukcije...); Sestavni deli strešne konstrukcije...
Kritine Kritine
Pri strehi ima velik oblikovalski pa tudi sporočilni potencial kritina. Pri izbiri kritine je potrebno preveriti trajnost (življenjsko dobo), odpornost proti vremenskim vplivom in ognju, način vgrajevanja, morebitnega dograjevanja in zamenjevanja dotrajanih ali poškodovanih elementov. Danes različni proizvajalci nudijo številne kritine. Izbiro kritine v prvi vrsti določa naklon strehe. Za kritine z blagim
naklonom so primerne kritine iz večjih elementov, za strmejše strehe so strešniki lahko manjših dimenzij. Z zmanjševanjem naklona postanejo problematični stiki med posameznimi elementi, saj voda... se nadaljuje
V nadaljevanju: Vrste kritin; Opečna kritina (Bobrovec, Opečni zareznik, Korci); Betonska kritina (Betonski zareznik, Betonski bobrovec); Vlaknene plošče (Valovite, Ravne); Tegola - bitumenska lepenka; Kovinska kritina; Kritina iz celuloznih plošč; Plošče iz umetnih materialov); BARVA KRITINE...
Pregled ponudbe strešnih kritin na slovenskem trgu
V preglednici predstavljamo pregled ponudbe strešnih kritin v Sloveniji. Navedene so informacije o ponudbi 42 najpomembnejših slovenskih
podjetij: - podjetje in kraj,
- komercialna imena izdelkov, - vrsta materiala, - zahtevan minimalni naklon strehe,
- teža v kg/m2, - štev. barv,
- garancija, - informat. cena (SIT/m2), - posebnosti itd. več
Pregled ponudbe strešnih kritin na slovenskem trgu
Toplotna izolacija strehe
Če nameravamo prostor pod streho izkoristiti za stanovanje, mora predvsem zagotavljati bivalno ugodje: primerno temperaturo in relativno zračno vlago. Ena najpomembnejših predpostavk za doseganje ugodne bivalne klime v prostoru je pravilna sestava strehe. Gradbeno-fizikalno napačno zaporedje gradbenih plasti lahko povzroči poškodbe, odprav-
Toplotna izolacija strehe ljanje težav pa je zelo drago. Poenostavljeno rečeno - nagnjena streha mora biti sestavljena tako, da izpolnjuje dve zahtevi... se nadaljuje
V nadaljevanju: Načini vgrajevanja toplotne izolacije; Vrste toplotnih izolacij (Ekspandirani polistiren, Ekstrudirani polistiren, Kamena volna, Steklena volna, Celulozni kosmiči, Lesna vlakna)...
Rockwool izolacijski klin        /       Termotop
Zelena streha
Pri nas je zelenje na strehi še vedno le izjema, čeprav ni razloga za odklanjanje te ekološke bio-klimatske rešitve. Kvalitetna gradiva in čedalje bolj razvita tehnika gradnje omogočata hitro, učinkovito in cenovno ugodno rešitev. Če je še pred kratkim veljalo, da zdrži zelena streha 20-30 let, je danes življenjska doba take strehe od 70 do 100 let. Zelene strehe so lahko ravne ali z blagim naklonom, tehnologija gradnje in sodobna gradiva pa omogočajo tudi učinkovito izvedbo strmejše strehe. Izpostavimo lahko številne ugodnosti ... se nadaljuje
Zelena streha
str_26_1.jpg (16958 bytes) Ravne strehe - lože, terase in zimski vrtovi
Podstrešno stanovanje ima veliko večjo vrednost, če ima zunanji bivalni prostor. Lože, terase in zimski vrtovi v zgornji etaži hiše povezujejo uporabnika z naravnim okoljem. Ta umetna vez z naravo je potrebna toliko bolj, kolikor višja je zgradba. Veliko ... se nadaljuje
Sanacija streh podstrešnih stanovanj
Prekritje dotrajana salonitne strehe z novo opečno kritino

STREHA - PODSTREŠNO STANOVANJE

   (nadaljevanje)Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


Anga
Velux Slovenija
Color
Kovinoplastika Lož
Belinka
Pfleiderer Novoterm
Slovenijales Gradbeni material in stavbno pohištvo
Termo Škofja Loka
Trimo Trebnje
Simer
armat_logo.gif (1690 bytes)
Sintex
B & M Elite
MGS
Marex
MEŽA

 

 

 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni