FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Pisarniško poslovanje
Delo na domu
Načrtovanje pisarniških prostorov
Priporočila za oblikovanje moderne pisarne
Feng šuj in oprema poslovnega prostora
Tla, stene in strop
Barve v pisarni
Klimatizacija poslovnih prostorov
O osvetlitvi - razsvetljava poslovnih prostorov
Ergonomija v pisarni
Kakšno je kakovostno pisarniško pohištvo?
O sedenju in stolih
Pisarniški stoli
Pisalna miza in tipkovnica
Pisarniško shranjevalno pohištvo
Predelne stene in pregrade
Pisarniški pripomočki
Potrošni materiali
Nove tehnologije in interjer
Prilagajanje pisarniškega pohištva računalniški tehnologiji
Pisarniški stroji, računalniki in telekomunikacije
Varovanje poslovnih prostorov
večdelne klima naprave
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Eva Jereb
dr. Branislav Šmitek
dr. Tomaž Novljan
dr. Boštjan Cerkvenik
Slavko RUDOLF, univ. dipl. inž.
Igor Zupančič, univ. dipl. inž. in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Oktober 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    


Urednikova misel
Tematski priročnik o opremi pisarniških prostorov je gotovo dobrodošel vir informacij in idej za vse tiste, ki se poklicno ukvarjate z opremo prostorov, in tudi tiste, ki želite opremiti ali preurediti pisarno na delovnem mestu. V priročniku pa bodo dobili številne koristne napotke in ideje tudi vsi, ki si želijo urediti domači delovni kotiček. Ustrezna oprema ima nedvomno velik vpliv na učinkovitost dela in počutje ljudi, ki se zadržujejo v nekem okolju. Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje ustreznega pisarniškega delovnega

dr. Jasna Hrovatin
okolja, je pisarniško pohištvo. V priročniku boste izvedeli, na kaj morate biti pozorni, da bo izbrano pohištvo zagotavljalo udobnost in učinkovitost. Izvedeli boste, kako izbirati talne stenske in stropne obloge ter na kaj morate biti pozorni pri izbiri barv. Spoznali boste glavne tipe pisarniških prostorov ter prednosti oziroma slabosti celičnih in odprtih poslovnih prostorov. Seznanili se boste z načini opremljanja, ki omogočajo poljubno prilagajanje delovnega prostora glede na sestavo skupine, ki sodeluje pri nekem projektu in izvedeli, kako izbrati ustrezno osvetlitev in klimatizacijo. Na učinkovitost dela pa seveda vplivajo tudi pisarniški stroji ter računalniška in telekomunikacijska oprema. V priročniku smo opisali osnovne parametre, ki jih moramo poznati pri nakupu računalnika in programske opreme in kriterije za izbiro ustreznih pisarniških strojev. Seznanili se boste s sodobnimi možnostmi komuniciranja z zunanjim svetom in osnovami varovanja poslovnih prostorov. Prepričani smo, da boste ob prebiranju tematskega priročnika dobili znanje in številne koristne nasvete, ki jih boste s pridom uporabili pri snovanju funkcionalnega, varnega in estetskega delovnega okolja, ki bo vplivalo na učinkovito delo, dobro počutje ter prijetno vzdušje.

Pisarniško poslovanje
Sodobno pisarniško poslovanje se ukvarja predvsem s produkcijo (generiranjem, izdelavo), obdelavo (predelavo), shranjevanjem (arhiviranjem) in prenosom (oddajanje, posredovanje in sprejemanje) informacij. Sodobna
informacijska tehnologija omogoča uporabniško prijazno obravnavanje različnih podatkov oziroma neoblikovanih informacij. V okviru pisarniškega poslovanja govorimo o tako imenovani pisarniški dejavnosti, definirani kot sistem, v katerem zaposleni (vodilni, strokovni, tehnično administrativni in drugi delavci) opravljajo za zunanje uporabnike različne storitve, v glavnem informacijske narave, na primer zavarovalniški sistem za svoje zavarovance, kadrovski sistem za zaposlene v organizaciji ipd. Če pogledamo podrobneje, lahko rečemo, da je za pisarniško delo značilno, da v njem nastajajo zapisi (dokumenti, listine itn.). Zaposleni v pisarniških dejavnostih delajo z informacijami in podatki, ki jih dobivajo od poslovnih partnerjev, prinašajo jih stranke oziroma uporabniki storitev organizacije. Rezultat njihovega dela so prav tako informacije, ki jih posredujejo uporabnikom. Prejete in oddane informacije moramo dokumentirati. Po navadi to storimo v pisni ali elektronski obliki. Tako lahko enega temeljnih pisarniških postopkov imenujemo kar ravnanje z zapisi. Naslednji pisarniški postopek je razvrščanje dokumentarnega gradiva. Na vseh področjih dela se zaposleni srečujejo z veliko količino dokumentov, ki jih je treba ustrezno obdelati. Učinkovito delo z dokumenti je mogoče doseči z različnimi načini razvrščanja, urejanja in hranjenja dokumentarnega gradiva, vendar morajo biti pravila takega dela vnaprej dogovorjena. Za lažje shranjevanje in poznejše iskanje želenega gradiva uporabljamo postopek, ki se imenuje klasificiranje gradiva. Vsebine zadev ne moremo klasificirati, če nimamo vnaprej pripravljene sheme, ki obsega značilnosti posamezne vsebine. Tako shemo imenujemo klasifikacijski načrt ali načrt klasifikacijskih znakov in je sestavljen iz seznama klasifikacijskih znakov in besednega opisa vsebine posameznega znaka (kot na primer: 351 Gradbene zadeve; 352 Prostorski izvedbeni akti; 353 Komunalne zadeve; itn.). Čeprav za večino dokumentov (dopisov, sporočil, informacij, referatov, elaboratov in podobno) niso predpisani niti sestavni deli niti oblika, moramo biti pozorni na ustrezno oziroma smotrno oblikovanje dokumentov. Količina podatkov na dokumentu mora biti optimalna in čim bolj racionalno razporejena. Naslednji pomemben postopek pisarniškega poslovanja predstavlja evidentiranje zadev in dokumentov. To je postopek, s katerim zapišemo določene lastnosti gradiva v ustrezno evidenco. Za učinkovito razvrščanje dokumentov potrebujemo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Okolje pisarniškega sistema; Pisarniške dejavnosti; Pisarniški postopki; Informacija in komunikacija; Obseg komunikacij; Smer komuniciranja; Oddaljenost komunikacijskih partnerjev; Oblika komuniciranja.
 

Pisarna usmerjena v prihodnost
Sodobne pisarne in delovna mesta se temeljito razlikujejo od “klasičnega” delovnega okolja iz preteklosti. Medtem ko je veljalo za tradicionalno pisarno, da je odločno (trdno) zasnovana glede na delovne procese, timsko sestavo in
a
hierarhijo, je moderna pisarna usmerjena v prihodnost, v spreminjanje potreb trgov in ljudi. To pa zahteva sposobnost hitrega reagiranja, pogum za hitre odločitve in voljo za hitre spremembe. Bolj kot kdaj koli morajo danes delovna okolja omogočati napredovanje, v nekaterih primerih celo izzivalnost, kreativnost, spontanost in komunikacijo med vsemi zaposlenimi. Prostori in njihova oprema pa močno vplivajo na ...nadaljevanje v tiskani izdaji
 

Delo na domu
Ljudje, ki opravljajo delo na domu, vedo, da je težko potegniti mejo med delom in družinskim življenjem. Najboljša rešitev je, če si lahko hišno pisarno uredimo v posebnem prostoru, ločenem z vrati, v sobi na podstrešju ali v kleti. Oprema naj bo pisarniška in ergonomsko
a
oblikovana, tako kot smo opisali v članku, prilagojena računalniški tehnologiji. Ustrezna oprema vam bo ohranila zdravje, povečala produktivnost in zmanjšala možnost za stres. Prostor za delo na domu si lahko uredimo tudi v dnevni sobi, spalnici, kuhinji, predsobi, pod stopniščem. Kadar je delovni prostor v sobi, kjer poteka še druga dejavnost, lahko prostor ločimo z vizualnimi pregradami, kot so španska stena, police, panoji, knjižna omara, rastline, montažna stena, sprememba v tlaku (npr. podest) ipd. Delovni kotiček je lahko tudi skrit v omari, ki se v trenutku spremeni v domačo pisarno. Domača pisarna je lahko namenjena poslovnim dejavnostim ali pa je samo prostor, kjer v miru urejamo in shranjujemo dokumente in račune. Za to lahko uporabimo tudi pisalnik (sekreter). Ta pohištveni element ne potrebuje veliko prostora, je pa praktičen, saj po končanem delu s sklopno polico ali vrati zakrijemo delovno površino, to pa prispeva k pospravljenemu in urejenemu videzu prostora. Če je dovolj velik, lahko ob njem delamo tudi s prenosnim računalnikom. ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Delovni prostor za šolarja in študenta
 

PISARNE – Oprema & Ideje

Pisarniško poslovanje,
delo na domu in oprema
poslovnih prostorov
Načrtovanje poslovnih
prostorov
Razsvetljava in klimatizacija
poslovnih prostorov
Talne obloge, barve in
obdelava sten v pisarni
Pisarniško pohištvo Pisarniški stoli in mize
Varovanje poslovnih prostorov Pisarniški stroji, računalniki, telekomunikacije Pisarniški potrošni material, pripomočki in oprema

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy