FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Priročnik je POŠEL.
Kazalo vsebine
nizkoenergetske in pasivne hiše
energetska izkaznica
cene in stroški ogrevanja
ogrevalne naprave
centralno ogrevanje
radiatorji
talno in stensko ogrevanje
toplozračno ogrevanje in konvektorji
razvod ogrevalne vode
topla sanitarna voda
kotli na zemeljski plin, peči na kurilno olje, trda goriva in les
toplotne črpalke
sončni kolektorji
biomasa
gorivne celice
hranilniki toplote
kamini in lokalno ogrevanje
dimniki
klimatizacija
hlajenje prostorov
prezračevanje
razvlaževanje, vlaženje, čiščenje zraka
ionizatorji, filtri, vlažilniki in pralniki zraka
enodelne klimatske naprave
večdelne klima naprave
Urednik:
dr. Janko Remec
Soavtorji:
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
mag. Tatjana Pleško
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.
in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   72 strani - A4 format
Junij 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne
naprave
Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave
Prezračevanje - Ionizatorji -  Vlažilniki zraka - Razvlaževanje zraka ...

-        -        -        -         -    


Prezračevanje prostorov
Z zračenjem dovajamo v prostor svež zrak. Ponavadi to storimo z odpiranjem oken, kar pa prispeva k lokalnemu neugodju v prostoru ter večjim in nepotrebnim izgubam pozimi oz. toplotnim dobitkom poleti.
Današnja gradnja hiš temelji na načelu nižanja toplotnih izgub iz prostorov. Mednje štejemo tudi ventilacijske izgube oziroma izgube zaradi netesnosti oken in vrat.

Ventilacijske izgube so pri modernih oknih majhne, zato je izmenjava zraka v prostorih nezadostna. Priporočljivo je, da se pri novogradnji hiše predvidi prezračevalni sistem oziroma prezračevanje projektira pametno in preudarno glede na zahteve in potrebe naročnika. Dejstvo je, da centralni prezračevalni sistemi niso poceni, vendar s pravilnim projektiranjem zmanjšamo stroške za energijo v prihodnosti. S centralnim rekuperatorjem toplote zraka lahko prezračujemo, zmanjšujemo ventilacijske izgube s prisilnim prezračevanjem ...nadaljevanje v tiskani izdaji
1. Naravno prezračevanje: • Naravno prezračevanje je posledica naravnega vdora zraka preko rež in netesnosti okoli oken in vrat. Svež zrak nadomešča zrak v prostorih, ki tako ponavadi prehaja preko zračnikov v okolico. Naravno prezračevanje je močnejše pri starejših hišah, kjer so zaradi pomanjkljivosti gradnje in oken slabše kvalitete, ventilacijske izgube večje.
...nadaljevanje v tiskani izdaji
2. Prisilno prezračevanje: • Prisilno lahko zrak vpihujemo v prostor lokalno ali centralno, glede na potrebe v hiši. Lokalno lahko zračimo le določene prostore, npr. kopalnico. Za centralno prezračevanje pa je značilno prezračevanje več prostorov naenkrat, ki so preko prezračevalnih kanalov povezani s centralno napravo. Za oba načina lahko uporabimo prenosnike toplote t.i. rekuperatorje. Rekuperator nam zniža toplotne izgube, ki bi nastale pozimi zaradi odvzema ...nadaljevanje v tiskani izdaji
3. Lokalno prezračevanje: • Hišne naprave za lokalno prezračevanje so namenjene zračenju posameznih prostorov znotraj hiše. Mednje štejemo tudi klasične ventilatorje za odvod zraka iz kopalnic in kuhinjske nape. Z ventilatorjem, ki je vgrajen v napravi, odvajamo odpaden zrak iz prostora. Za njihovo postavitev moramo predvideti odvod zraka v okolico, kar lahko storimo ...nadaljevanje v tiskani izdaji
4. Centralno prezračevanje: • Centralni sistem prezračevanja je podoben lokalnemu, z razliko, da lahko prezračujemo več prostorov hkrati. Svež zrak najprej vodimo preko rekuperatorja v centralni enoti, ki je osnova prezračevalnega sistema. Nato pa ga po dovodnem kanalu z ventilatorjem vpihujemo v prezračevane prostore. Podobno je z odpadnim zrakom iz prostorov, ki ga s pomočjo drugega ventilatorja v centralni enoti odvedemo iz hiše. ...nadaljevanje v tiskani izdaji


Ionizatorji
Električne in druge naprave ter elementi prostora ustvarjajo pozitivno nabite delce, ki v zraku lebdijo in jih zato neprestano vdihavamo. Z ionizatorji zraka proizvajamo negativne ione, ki po izpihu iz naprave izboljšajo počutje v prostoru. Ko negativni ion trči ob delec s pozitivnim nabojem, se naboj razelektri in delec postane neškodljiv. Poleg tega pozitivni ioni slabšajo počutje, večajo utrujenost in
a
lahko povzročajo ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Pralniki zraka
Pralnik zraka ima vgrajene posebne vrteče diske za zajem zraka iz prostora. Diski se vrtijo v vodi, čistijo in navlažijo zrak. Naprava deluje brez regulacije vlažnosti. Naprave so podobne premičnim enodelnim klimatskim napravam, le da nimajo vgrajenega grelnika zraka in ne uporabljajo ledu kot vira hladilne toplote. ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Vlaženje prostorov
Vlaženje prostorov je pomembno za ugodje v hladnejšem delu leta. Vsebnost vodne pare v zraku se niža z zunanjo temperaturo, kar ima za posledico, da je pozimi zrak bolj suh. Pozimi z dodatnim segrevanjem bivalnih prostorov povzročimo, da se relativna vlažnost zraka v prostoru zniža, kar negativno vpliva na naše počutje. Suh zrak draži sluznico,
a
suši kožo ter poveča možnost problemov s kožo ali dihanjem. S sušenjem uničujemo tudi leseno pohištvo, pojavijo se razpoke v lesenih podih. Najenostavnejša rešitev problema je obešenje posodic z vodo na ogrevala. Vendar pa tako vlaženje ponavadi ne zadošča, oz. ne ohranja konstante vlažnosti v prostoru. Zato so vlažilniki zraka primernejši, ker lahko z vgrajenim higrostatom nastavimo ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Parni vlažilniki zraka
Parni vlažilniki so v osnovi prenosni grelniki vode. Pripravljena vodna para je groba in je zmes pare in vodnih kapljic. Pri parnih vlažilnikih zraka lahko zaradi ogrevanja vode prav hitro pride do tvorbe mikroorganizmov, ki jih nato skupaj
a
s pripravljeno vodno paro vpihujejo v prostor. Zato so vlažilniki večinoma opremljeni s sistemi za ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Ultrazvočni vlažilniki zraka
Ultrazvočni vlažilniki so enostavnejši in manjši od parnih. Vlaženje prostora povzročimo z nihanjem piezokristalov, s čimer izločamo drobne vodne kapljice v prostor. Zaradi svoje majhnosti vodne kapljice v obliki megle ob stiku z zrakom hitro uparijo in tako povečajo vlažnost zraka v prostoru. Vode zaradi drugačnega načina vlaženja zraka ni treba segrevati kot pri parnih vlažilnikih, kar omogoča hiter odziv na spremembo vlažnosti in natančnejše vzdrževanje vlažnosti v  ...nadaljevanje v tiskani izdaji
a

Razvlaževanje prostorov
Povišana vlažnost prostorov slabo vpliva na človekovo počutje in povzroča zatohel vonj v prostoru, pršice, rast plesni, kovinsko korozijo in škoduje strukturi hiše.
Razvlaževalnik zraka je v osnovi enodelna premična klimatska naprava. Zrak, ki ga zajema iz prostora, najprej ohladi pod rosišče. Ker zrak pri nizki temperaturi ne more zadržati vlage, leta kondenzira in se zbira v posodi. Ohlajen zrak teče preko toplega kondenzacijskega dela, ki zrak
segreje pred vstopom v prostor. Pri boljših napravah imamo tudi možnost neprekinjenega odvoda kondenzata. Razvlaževalniki zraka, ki so namenjeni gospodinjstvom, lahko izločijo od ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Sistemi za čiščenje zraka
Kot čistilniki zraka so sistemi, ki vsebujejo osnovne mehanske filtre, dodani pa so še elementi za izboljšanje kakovosti zraka, ki teče prek čistilnika. Tako lahko čistilniki vsebujejo generatorje ozona, elektrostatične sisteme čiščenja, dodatne filtre HEPA ali sisteme za uničevanje bakterij z UV-svetlobo. Ti sistemi odstranjujejo delce, ki se zadržujejo v prostorih in v njem zagotavljajo višjo
kakovost zraka. Uporaba sistemov v napravah, ki so dosegljive na trgu, je odvisna od proizvajalca naprav. Večina naprav za vlaženje zraka ima vgrajene filtre in nekatere sisteme čiščenja zraka, na primer ionizatorje. Večji sistemi, na primer dvodelne klimatske naprave, lahko vsebujejo tudi zahtevnejše sisteme za čiščenje zraka. To so generatorji ozona za razkuževanje zraka, posebni filtri za ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Filtri
Filtri so mehanski del vseh naprav za hlajenje ali klimatizacijo prostorov. Izdelani so tako, da se v določenem časovnem intervalu, po navadi enkrat letno, zamenjajo (tekstilni) oziroma očistijo pod tekočo vodo (kovinski). S filtri odstranjujemo prašne in druge lebdeče delce iz zraka. Od strukture filtrov je odvisna tudi učinkovitost odstranjevanja delcev iz zraka. Za grobo odstranjevanje grobih delcev zadostujejo že ...nadaljevanje v tiskani izdaji

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše
in stroški ogrevanja
Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne naprave Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy