FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Priročnik je POŠEL.
Kazalo vsebine
nizkoenergetske in pasivne hiše
energetska izkaznica
cene in stroški ogrevanja
ogrevalne naprave
centralno ogrevanje
radiatorji
talno in stensko ogrevanje
toplozračno ogrevanje in konvektorji
razvod ogrevalne vode
topla sanitarna voda
kotli na zemeljski plin, peči na kurilno olje, trda goriva in les
toplotne črpalke
sončni kolektorji
biomasa
gorivne celice
hranilniki toplote
kamini in lokalno ogrevanje
dimniki
klimatizacija
hlajenje prostorov
prezračevanje
razvlaževanje, vlaženje, čiščenje zraka
ionizatorji, filtri, vlažilniki in pralniki zraka
enodelne klimatske naprave
večdelne klima naprave
Urednik:
dr. Janko Remec
Soavtorji:
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
mag. Tatjana Pleško
Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.
in drugi
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   72 strani - A4 format
Junij 2006

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše in stroški ogrevanja Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Energetsko varčne hiše in stroški ogrevanja - pasivne hiše
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne
naprave
Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    


Urednikova misel
Želja vsakega graditelja nove hiše je lepo oblikovana, opremljena in prostorna hiša z garažo, vrtom in pogledom na hribe ali morje, … To, da se bomo v njej prijetno počutili, je razumljivo samo po sebi. Vendar ni čisto tako. Zato moramo že v fazi načrtovanja pomisliti tudi na to, da nas pozimi ne bo zeblo in da nam poleti ne bo vroče - vse pa vpliva tudi na stroške. S primernim načinom gradnje, izolacijo ter pravilno postavitvijo lahko zmanjšamo stroške pri ogrevanju in hlajenju.
Odločitev o načinu ogrevanja ali klimatizacije

dr. Janko Remec
vpliva tudi na zunanji izgled hiše, z izbiro zunanje klimatske naprave ali postavitvijo dimnika. Naknadna dograditev dimnika ali postavitev naprav za hlajenje ne bi vplivala le na višje stroške, ampak bi lahko povzročila tudi oblikovalsko neskladje.
Ko se začnemo z arhitektom pogovarjati o prostorih in notranji opremi, ne smemo pozabiti na skladno vključevanje elementov ogrevanja ali klimatizacije. Napačno postavljen radiator bo kvaril izgled sobe, če pa ga bomo hoteli skriti za okrasne plošče, bo neučinkovit. Se bomo zato raje odločili za talno ali stensko ogrevanje? Talno ogrevanje je res “nevidno”, vendar bo tudi neučinkovito, če bomo kasneje nanj postavili pohištvo ali preproge.
Ogrevalnih ali celo klimatskih sistemov se marsikdo loti sam ali prepusti delo instalaterju. Takšni sistemi so pogosto predimenzionirani. Sistem bo sicer deloval, vendar bo poraba kuriva višja in tudi z vzdrževanjem bo nekaj več dela. Nestrokovno izbran in izdelan razvod ali elementi za ogrevanje in hlajenje pa bodo kvarili izgled. Dolgoročno je ceneje prepustiti načrtovanje strokovnjaku, ki bo za projekt sicer zahteval plačilo, vendar bo dober projekt povrnil stroške še preden bomo prvič potrebovali ogrevanje. Predvsem v primeru, ko se odločimo za toplozračno ogrevanje ali klimatizacijo, moramo poskrbeti, da bo projektant res specialist s tega področja, saj pravilno delovanje sistema ni zagotovljeno samo po sebi.
O ogrevanju in hlajenju oz. klimatizaciji bi lahko pripravili zelo obsežno knjigo, a so to storili že drugi. Naš namen tudi ni svetovati kateri je najboljši, najcenejši in najlepši klimatizacijski sistem ali kako velika morajo biti ogrevala. Želimo pa predstaviti najbolj razširjene možnosti in prihajajoče sisteme ter poudariti, da sta ogrevanje in klimatizacija pomemben del vaše hiše. Zato se je smotrno o tem pogovoriti s strokovnjakom, še preden boste zasadili prvo lopato.

Ugodje
Idealne temperature zraka, ki bi človeku vedno ustrezala, žal ni. Različni prostori imajo, glede na pričakovano človekovo aktivnost v njih, predvidene temperature zraka med 18 in 24°C, pri čemer naj bo relativna vlaga med 40 in 75%. Človek občuti temperaturo
na svojem telesu kot splet temperature zraka, v povezavi z vlago in hitrostjo, ter temperature površin, ki ga obdajajo. Počutje je prijetnejše, če so površine toplejše od zraka. Takšen odnos je primeren tudi s higienskega stališča, saj se ob visoki temperaturi in relativni vlagi zraka v prostoru in nizki temperaturi sten lahko pojavi izločanje vlage na hladnih površinah, kar omogoča razvoj plesni. Pomembna je tudi razporeditev temperatur po višini. Topel zrak se zaradi manjše gostote dviga navzgor, hladen pa proti tlom.
Človeku pa ustreza ravno obratno, da ima tople noge, in ga zato hladen zrak pri tleh moti. Najugodneje bi bilo, če bi zrak miroval, bil brez vonjav in prašnih delcev, razelektren in z naravno sestavo. Pri normalni »neaktivnosti« zadošča človeku za dihanje 0,4 m3 zraka na uro. Ker pa človek oddaja tudi vonjave, je za ugodno počutje potrebno, da se skoraj vsako uro zamenja vsa količina zraka vaše
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Cene pridobljene toplote in razmerja med energenti
Ob primerjavi cen najbolj uporabljanih energentov v gospodinjstvih za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (npr. običajna fosilna goriva ali električna energija) je lastnikom stanovanj in stavb ali investitorjem težko natančno izračunati, koliko bo stalo obratovanje za stavbe pri uporabi različnih energetskih virov.
a
Za nosilce energije lahko pridobimo podatke o vsebnosti t. i. končne energije. To je energija v prvotni obliki goriva pred vstopom v kurilno napravo, ki ima naslednje značilne vrednosti: ekstra lahko kurilno olje 10 kWh/liter, zemeljski plin 9,5 kWh/m3, utekočinjen naftni plin pa okoli 7 kWh/liter, kosovni les 2400 kWh/pm3, lesni peleti 5 kWh/kg. Ker lahko isto gorivo uporabljamo v različnih kurilnih napravah, ki ga glede na svojo značilno tehnologijo različno učinkovito pretvarjajo v končni produkt – toploto, je treba korektno vrednotiti tudi učinkovitost pretvorbe goriva. Izkoristek pretvorbe goriva tako občutno vpliva na ceno pridobljene toplote iz goriva ter letni strošek porabe goriv. Investitor pri vrednotenju obstoječe kurilne naprave ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Energetsko varčne hiše
Poraba toplote v starejših hišah brez izolacije znaša okoli 200 kWh/(m2 leto). Z dobro izolacijo lahko občutno zmanjšamo toplotne izgube hiš ter lahko tako prestopimo v razred energetsko varčnih hiš. Z imenom energetsko varčna hiša imenujemo objekte, katerih letna poraba toplote ne presega 50 kWh/
a
(m2 leto). Tako glede na količino porabljene ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Pasivne hiše
Za pasivne hiše je značilna arhitektura, ki omogoča čim večje izkoriščanje sončne energije za ogrevanje pozimi. Poleti pa nam elementi pasivne arhitekture preprečujejo dodatne toplotne Pasivne hiše dobitke zaradi osončenosti. Za take zgradbe je značilna postavitev v smeri sever-jug.
a
Južna stena je večinoma zastekljena s kakovostnimi okni (k=0,8 W/(m2K)), na severni pa je delež zasteklitve majhen. Debelina izolacije teh zgradb je še večja kot pri nizkoenergetskih zgradbah ter znaša tudi do 40 cm. Za pasivne hiše je obvezna uporaba prezračevanja za kroženje in menjavo zraka v prostorih. Zaradi nizkih potreb po ogrevanju se pogosto uporabljajo toplotne črpalke v kombinaciji s sončnimi zbiralniki za pripravo in hranjenje ogrevalne in sanitarne vode. Poraba energije za ogrevanje pri pasivni hiši naj ne bi presegla 15 kWh/(m2 leto) ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Nizkoenergetske hiše
Med nizkoenergetske hiše štejemo klasično grajene hiše, kjer smo dali poudarek na izboljšanju zunanje toplotne izolacije in kakovosti oken. S tem smo dosegli, da je poraba energije za ogrevanje v teh hišah manjša kot pri običajnih. Za ogrevanje tovrstnih zgradb
a
potrebujemo nižje temperature dovoda toplote, kar nam ponuja možnost uporabe energetsko učinkovitejših nizkotemperaturnih ogrevalnih sistemov. Pri novih objektih imamo popolnoma proste roke za izbiro ogrevalnega sistema. Izbiramo lahko med različnimi vrstami nizkotemperaturnega ogrevanja. Če pa nameravamo poleti tudi hladiti, potem je najbolj ekonomično, da ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Z modro izbiro oken lahko privarčujemo veliko energije
Okna so pomemben arhitekturni element, ne glede na namembnost stavbe, z modro odločitvijo o njihovi izbiri pa lahko poleg estetskega videza privarčujemo še veliko energije.
Zvočna in toplotna zaščita sta
a
najpomembnejši lastnosti vsakega okna, ki sta odvisni predvsem od kompaktnosti profila, konstrukcije ter izolacijskega stekla. Okna imajo standardno izolacijsko steklo ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Energetska izkaznica
Hiše bodo postopno dobile svojo “energetsko izkaznico stavbe”. Uvedba energetskih izkaznic bo postopna, potekala bo med letoma 2006 in 2009. Najprej bo obvezna za nove zgradbe, nato pa za zgradbe ob prodaji oziroma nakupu in najemu. Pri zdajšnji porabi nergije
a
razvrščamo stavbe v sedem energijskih razredov (A–G). Merilo za razvrstitev v razred bo poraba energije, izračunana na podlagi standarda, informativno pa bo navedena tudi referenčna ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Krediti Ekološkega sklada kot pomoč pri gradnji in obnovi
Maja se v Sloveniji v glavnem konča
a
ogrevalna sezona. Takrat po navadi delamo obračune stroškov ogrevanja in izsledke primerjamo z izdatki za ogrevanje v preteklih letih. Pri tem pogosto ugotovimo, da se je z leti strošek našega ogrevanja močno povečal in iščemo vzroke za to povečanje. Povišanje cen goriva je gotovo eden od vzrokov, na katerega žal nimamo vpliva. Na porabo toplote pa lahko močno vplivamo z obnovo zastarelega ogrevalnega sistema, ki mora biti skrbno načrtovana. Pri načrtovanju obnove ali snovanju novega ogrevalnega sistema je treba upoštevati vse toplotne izgube in dobitke v bivalnih prostorih. Zato je priporočljivo, da se hkrati z obnovo ogrevalnega sistema izboljša tudi toplotna zaščita objekta.
Ekološki sklad Republike Slovenije, j. s., (Eko sklad) ponuja ugodne kredite s subvencionirano obrestno mero, s katero je mogoče poplačati do 90 odstotkov vrednosti investicij. Krediti občanom so namenjeni naložbam v: 1. Nakup in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in tople vode: solarni sistemi, toplotne črpalke, sistemi za izrabo geotermalne energije, kotli na lesno biomaso z vso pripadajočo opremo. 2. Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov ali pri novogradnji, ki vključuje nakup in vgradnjo novih energetsko varčnih oken in izboljšanje toplotne zaščite zunanje lupine (fasada, streha).
...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: 1.) Finančne spodbude in ugodni krediti; 2.)
Zmanjšanje stroškov ogrevanja; 3.) Investicija je koristna.


OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA

Energetsko varčne hiše in stroški ogrevanja Načini ogrevanja Centralno ogrevanje
Klasične ogrevalne
naprave
Sodobne ogrevalne
naprave
Lokalno ogrevanje
Hlajenje in klimatizacija Prezračevanje Klimatske naprave

-        -        -        -         -    Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy