FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Tematska revija OGREVANJE in HLAJENJE

1. izdaja priročnika je POŠLA!
Ponatis naročite tukaj.

(3,96€)
 
 

Kazalo vsebine
home page
Ugodje v prostoru
Energetsko varčne hiše
Ogrevanje
Viri toplote
Moč ogrevalnih naprav
Centralno ogrevanje
Razvod ogrevalne vode
Dimniki
Ogrevala
Lokalno ogrevanje
Zračni sistemi hlajenja in ogrevanja prostorov
Klimatizacija
Hlajenje prostorov
Razvlaževanje prostorov
Prezračevanje prostorov
Popolna klimatizacija prostorov
Učinkovita raba energije v stavbah
Ogrevanje in hlajenje s stropnimi sevali
Ploščni izmenjevalniki za povratek odpadne toplote
Priprava zraka - ionizatorji
Seznam ponudnikov izdelkov in storitev
Urednik:
Dr. Janko Remec
Sorednik:
Mag. Boštjan Cerkvenik
Lektoriranje
Snežna Kokelj
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Maj 2000

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OGREVANJE in HLAJENJE,  maj 2000


Ugodje
Z vidika materialnih dobrin se je življenjski standard v zadnjem času močno dvignil in vedno več je ljudi, ki zahtevajo ugodno počutje tudi doma. Pod pojmom ugodno počutje vsak najprej pomisli, da ga ne zebe 
Ugodje v prostoru
in da mu ni vroče. To pa sploh ni vse. Poleg temperature zraka je pomembna tudi relativna vlaga v prostoru in temperatura sten in objektov, med katerimi bivamo ter oblačila, ki jih običajno nosimo. Za dobro počutje v stanovanju potrebujemo tudi svež zrak, pri čemer pa ne smemo občutiti prepiha ali videti delcev prahu. Potrebna je tudi primerna osvetlitev, skladnost, ergonomičnost in še vrsta podrobnosti, ki jih ...  Iz vsebine
Južna stena
Energetsko varčne hiše - Severna stran

Severna stena
Energetsko varčne hiše - Južna stran

Energetsko varčne hiše
Poraba toplote v klasično grajenih hišah znaša v povprečju okoli 200 kWh/(m2 leto). Z dobro izolacijo lahko občutno zmanjšamo toplotne izgube hiš ter lahko tako prestopimo v razred energetsko varčnih hiš. Z imenom energetsko varčna hiša imenujemo objekte, katerih letna poraba toplote ne presega 80 kWh/(m2 leto). Tako glede na količino porabljene toplote ločimo med nizkoenergetskimi hišami, s porabo med 20 in 80 kWh/(m2 leto) ter pasivnimi hišami, kjer ta vrednost znaša manj kot 20 kWh/(m2 leto). Dodatni stroški, ki nastopijo ob gradnji energetsko varčnih hiš, so v
zadnjih 10 letih padli za faktor 7. Zato je primerno ob novogradnji predvideti dobro izolirano in primerno prezračevano hišo ter vključiti elemente pasivne arhitekture.
V nadaljevanju: Nizkoenergetske hiše, Pasivne hiše...
Iz vsebine
Ogrevanje
Ogrevanje pomeni, da bomo v času nizkih zunanjih temperatur v zgradbo dovajali toploto, ne bomo pa skrbeli za vlago, čistost zraka ali temperaturo v poletnem času. Toplotno moč naprav za ogrevanje bo izbral projektant glede na sončno ali senčno lego, odprtost za veter, debelino izolacije, način gradnje, zasteklitev, razporeditev, velikost in obliko prostorov ter naše posebne želje. Pri odločitvi za ogrevanje... Iz vsebine
Viri toplote
Vire toplote bomo razdelili na klasične - tiste, ki se najpogosteje uporabljajo in alternativne, katerih čas šele prihaja in bodo izkušnje dokončno potrdile njihovo uporabnost pri
Viri toplote
ogrevanju individualnih zgradb, tako z ekonomskega stališča kot tudi s stališča vzdrževanja. V nadaljevanju: Klasični viri, Alternativni viri...
Mesto priprave toplote za ogrevanje
Stanovanjsko hišo lahko ogrevamo s centralno pripravo toplote (običajno je poleg tudi priprava tople sanitarne vode) ali lokalno za vsak prostor posebej.
Moč ogrevalnih naprav Moč ogrevalnih naprav
Potreba po ogrevanju je posledica oddaje toplote zgradbe v okolico. Oddaja je bolj intenzivna predvsem takrat, kadar je temperaturna razlika med hišo in okolico večja. Na razliko med temperaturo zraka v
bivalnih prostorih in na prostem ne moremo vplivati, razen če se sprijaznimo s spreminjanjem temperature v prostoru, kar vpliva na ugodno počutje. Veliko lahko naredimo s kvalitetno izolacijo, saj nam zmanjša stroške investicije v ogrevalni sistem, kakor tudi njegovo obratovanje. Podobno velja tudi za tesnjenje vrat in oken, pri čemer pa ne smemo pretiravati, saj je potrebna izmenjava zraka... Iz vsebine
Centralno ogrevanje
Toploto za centralno ogrevanje pridobivamo (razen pri električni energiji ali uporabi alternativnih virov) z zgorevanjem kuriv v kotlih. Pri električni energiji pa se zaradi električne upornosti segrevajo
Centralno ogrevanje
elementi preko katerih teče električni tok. Napravo izberemo glede na vir, način ogrevanja in temperaturni režim. Centralno ogrevanje je primerno tudi za večdružinske hiše, kjer so stroški, predvsem investicijski, manjši. S centralnim ogrevanjem dosežemo ugodnejše izkoristke in lažje vzdržujemo čistočo v bivalnih prostorih, žal pa je investicija...
V nadaljevanju: Kotli za centralno ogrevanje,
Kotli za centralno ogrevanje
Kotli na trda goriva, Kotli na kurilno olje in plin, Električni kotli...
Dimniki Dimniki
Vsak kotel ali druga naprava, s katero kurimo kurivo za ogrevanje, potrebuje dimnik. Dimnik mora, neglede na vrsto uporabljenega kuriva in kurilne naprave (kotla, kamina ali peči), izpolnjevati dve osnovni zahtevi: zgrajen mora biti požarno in sanitarno varno.
Dimnik je sestavljen iz plašča v katerem je...
Razvod ogrevalne vode
Voda po ogrevalnem sistemu lahko kroži zaradi razlik v temperaturi (gravitacijsko pri dvocevnem sistemu z dvižnimi vodi) ali s pomočjo črpalke. Pri gravitacijskem razvodu grelnega medija so potrebne cevi večjega premera, pa tudi ogrevala morajo biti večja. Takšen razvod je primeren samo za višje temperature, kar pa povzroča večje izgube toplote na okolico, predvsem pri slabi izolaciji hiše. Zaradi zanesljivosti se danes skoraj v vseh sistemih
Razvod ogrevalne vode - Enocevni sistemRazvod ogrevalne vode - Dvocevni sistem
Razvod ogrevalne vode - Zankasti sistem

vgrajujejo črpalke, katerih moč je majhna in ne predstavlja bistvenega stroška. Razvodni sistem, skupaj z ogrevali predvsem pa vodo v njih, se zaradi sprememb temperatur razteza in krči. Zato moramo imeti v sistemu raztezno (ekspanzijsko) posodo, ki je lahko odprta ali...

Ogrevala Ogrevala
Toploto iz centralnega ogrevalnega sistema dovajamo v prostor z ogrevali. Ogrevala so radiatorji, tla pri talnem ogrevanju ali pa konvektorji pri vpihu toplega zraka v prostor. Ogrevala oddajajo toploto zraku s prestopom (konvekcijo) in predmetom ter osebami v prostoru s sevanjem. Vsa ogrevala oddajajo toploto na oba načina, deleža pa sta močno
različna. Poglejmo samo najbolj razširjeno ogrevalo v individualnih hišah - radiatorje. Radiatorji segrevajo zrak, ki zaradi razlik v temperaturah kroži po prostoru. Za prijetno počutje morajo biti segrete tudi stene in predmeti v prostoru. Te segreva toplejši zrak, dodatno pa jih, zaradi višje temperature površine radiatorjev, segreva...
V nadaljevanju: Radiatorsko ogrevanje, Površinsko ogrevanje, Talno ogrevanje, Stropno in stensko ogrevanje, Toplozračno ogrevanje - vpih zraka...
Talno ogrevanje
Lokalno ogrevanje - termoakumulacijska peč
Peči na kurilno olje
Električni radiatorji
Lokalno ogrevanje
Pomen lokalne priprave toplote je predvsem kot dodatno ogrevanje v prehodnem obdobju, ko se še ne izplača ogrevati s centralnim sistemom, ali pri izbrani manjši moči naprave za centralno pripravo toplote. Z lokalnim ogrevanjem lahko ogrevamo tudi vso hišo, kar pa se v novih hišah le redko uporablja. K lokalni pripravi toplote štejemo tudi odprte kamine, 
čeprav je njihov namen bolj v uživanju ob prasketanju ognja kakor v dejanski potrebi po toploti.
Prednosti: Lokalno ogrevanje omogoča
Lokalno ogrevanje - Kamini
nizke  stroške pri gradnji in premičnosti ogreval (razen pri kurjenju na trdna kuriva).
Pomanjkljivosti: Stroški obratovanja so visoki. Pri trdnih ali tekočih kurivih je potrebno le to redno prinašati.
V nadaljevanju:
.
Železne peči,
Lončene peči,
Kamini,
Peči na kurilno olje in plinski radiatorji,
Lokalno ogrevanje
Električni radiatorji, termoakumulacijske peči in kaloriferji,
Električno talno, stensko in stropno ogrevanje,
Električna infrardeča sevala
Zračni sistemi hlajenja in ogrevanja prostorov
Kotli in gorilniki CTC

OGREVANJE in HLAJENJE (nadaljevanje)


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


POMEMBNEJŠI:Jadran_logo2.jpg (2616 bytes)Jadran_logo2.jpg (2616 bytes)


Toplarna_logo2.jpg (4514 bytes)


Jadran_logo2.jpg (2616 bytes)Jadran_logo2.jpg (2616 bytes)


klimatske naprave Airwell
Mecum d.o.o. - Ekskluzivni zastopnik francoskih klimatskih naprav Airwell za Slovenijo.


 

 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni