FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Tematska revija KOPALNICE - SANITARNA OPREMA
Prenovljeno izdajo naročite tukaj.
(3,96€)
 
 
 

Kazalo vsebine
home page
urednikova misel
Voda in ugodje
Kopalnica nekoč in danes
Splošno o hišnih sanitarnih napeljavah
Prezračevanje
Funkcionalna ureditev kopalnice
Elementi opreme
Akril - material za izdelavo kopalnih kadi
Dodatna kopalniška oprema
Savna
Varnost in higiena
Tlak, stene in strop
Tesnilni sistemi za kopalnice
Keramične ploščice
Prenova kopalnice
Majhna kopalnica
Prestižne kopalnice
Kopalnica za funkcionalno ovirane
Kopanje na prostem
Pralni stroji in sušilni stroji
Termostatske mešalne baterije
Vgradni elementi za kopalnice
Novosti pri razvoju kopalniške opreme
Urednica
Dr. Jasna Hrovatin, univ. dipl. inž. arh.
Lektoriranje
Snežna Kokelj in Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   64 strani
November 2004

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

KOPALNICE - SANITARNA OPREMA   2004

Splošno o kopalnicah Sanitarne inštalacije Funkcionalna ureditev
Elementi opreme Tlak, stene in strop Drugo o sanitarni opremi

Pomemben je dober načrt
Pred začetkom del je treba izdelati tehnično in ekonomsko učinkovit načrt, usklajen z naročnikovimi željami. Načrt mora predvideti sistem, ki mora biti dimenzijsko uravnotežen glede na predvidene pretoke in tlake, ki se pojavljajo v življenjskem ciklusu objekta. Tak načrt sanitarnih napeljav naj bi vseboval že projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pomembno je, da so posamezni načrti, ki sestavljajo projekt, tudi med seboj usklajeni. se nadaljuje
Hišni vodovod
Pri hišnem vodovodu polagamo cevi horizontalno in vertikalno. Sistem cevi izdelamo tako, da ob popravilu in zaprtju cevovoda ne ostanemo popolnoma brez vode. Sistem je najbolje razdeliti na vod zunaj objekta, da ga ob zmrzali lahko ločeno zapremo, na posamezne vertikalne vode in vod do grelne postaje za oskrbo s toplo vodo. Seveda pa moramo poskrbeti za zadostno število ventilov, ki nam ob raznih posegih omogočijo zapiranje vode po posameznih vodih. Po možnosti so opremljeni s pipico za izpraznitev cevovoda, še zlasti je pomembna na zapornem ventilu, ki ga vgradimo za vodomerno uro. Za njim vgradimo filter za zadrževanje delcev, ki bi lahko poškodovali hišno napeljavo. Javno vodovodno podjetje lahko predpiše tudi vgradnjo regulatorja tlaka (po možnosti z merilnikom tlaka) za zaščito pred previsokim tlakom v ceveh, ki bi sicer lahko precej vplival na samo načrtovanje hišnega vodovoda. Visoki tlaki v ceveh povzročajo tudi več tresljajev in zato hrup v napeljavi. V krajih, kjer je v vodi raztopljenih veliko mineralnih snovi (visoka trdota vode), se priporoča še vgradnja naprav za dodajanje mehčalne snovi ali mehčanje vode s fizikalno obdelavo, ki je relativno nov postopek in ki z ...se nadaljuje
Problem legionel
V zadnjem času se lahko pojavi legionarska bolezen. Povzroča jo bakterija, ki se najuspešneje razmnožuje v vodi, ogreti med 40 in 55 °C. Tudi zato je pri načrtovanju hišnega vodovoda pomembno pravilno uravnotežiti sistem in tako preprečiti pojav odsekov cevovoda ogrete vode, v katerih bi topla voda zastajala in se ohladila na temperaturo, ki je ugodna za razvoj legionel. ... se nadaljuje
Hišna kanalizacija
Pri načrtovanju hišne kanalizacije bodimo pozorni na čim krajše zbiralne vode in priključke, ki vodijo od sanitarne opreme do vertikalnega voda, ti pa v osnovni vod zunaj objekta do javnega kanala. S tem se izognemo morebitnemu zastajanju odplak v ceveh. Ob tem upoštevajmo tudi predpisane minimalne naklone in dimenzije. Da preprečimo prehod smradu, ki se sprošča pri razkrajanju in razpadu odplak, mora biti vsak odtok opremljen s smradno zaporo (nameščena je neposredno za sanitarno opremo ali pa jo ta že
vsebuje, recimo straniščna školjka), to je sifonom, v ...  se nadaljuje

Prezračevanje
Ključni element bivanja v prostoru je občutek ugodja. Za doseganje najboljših možnih bivalnih pogojev in ustrezne stopnje ugodja uporabljamo tudi različne prezračevalne sisteme. Pri njihovem oblikovanju upoštevamo vse dejavnike, ki vplivajo na dobro počutje, in sicer temperaturo, relativno vlažnost zraka, njegov pretok in kakovost. Ostali dejavniki okolja, ki jih lahko nadziramo, so glasnost, svetloba in ...se nadaljuje 


KOPALNICE - SANITARNA OPREMA   2004

Splošno o kopalnicah Sanitarne inštalacije Funkcionalna ureditev
Elementi opreme Tlak, stene in strop Drugo o sanitarni opremi


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


KOPALNICE na slovenskem trgu

POMEMBNEJŠI:
 
POPRAVEK
V tiskani izdaji se nam je v članku o sanitarnih napeljavah pomotoma zapisalo:
Pri daljših dotokih vode po ceveh se njena kakovost ohranja z dodajanjem klora v dovoljenih količinah na mestu uporabe vode.

Pravilni tekst se glasi:
Kot dezinfekcijsko sredstvo za zagotavljanje neoporečnosti sanitarne vode se v glavnem uporablja prosti klor. Pomembno je, da so koncentracije prostega klora na mestu uporabe vode pod dovoljeno mejo.

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni