FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine

Elektroinštalacije

Osnovni elektroenergetski pojmi

Gradbena dela in elektroinštalacije

Elektroinštalacije glede na namen

Vrste elektroinštalacij

Elementi elektroinštalacij

Druge elektroenergetske inštalacije

Inteligentne elektroinštalacije

Koristni nasveti o elektroinštalacijah

Sevanje v bivalnih prostorih

Voda v stanovanju

Lastnosti vode

Vodovodna inštalacija

Materiali vodovodnih cevi

Vodni kamen

Zagotavljanje kakovostne pitne vode

Odtočne inštalacije

Ogrevanje

Ogrevala

Razvod v ogrevalnem sistemu

Viri toplote in naprave

Regulacija ogrevalnega sistema

Cene pri različnih vrstah ogrevanja

Plinske inštalacije

Oskrba s plinom

Sestavni deli plinske napeljave

Vrste plinskih naprav

Izbor plinskih naprav

Klimatizacija

Lokalna klimatizacija prostorov

Centralna klimatizacija prostorov

Centralni sesalni sistemi


Uredniki tematskih sklopov:
dr. Matjaž Prek
dr. Janko Remec
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
Matija Vintar, ing. el.

Soavtorji:
Zoran Novak
Wolfgang Rogatty, dipl.inž,
Andrej Počivavšek

Vojko Kravanja
Slavko Kobal
Irena Kraljič

in drugi

Lektoriranje
Venetia d.o.o.

Zasnova in oblikovanje
PoliTRON

Obseg:   76 strani

Junij 2008

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

INŠTALACIJE v HIŠI


Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni
sesalni sistem
Plinske inštalacije Klimatizacija in klimatske naprave

Lastnosti vode
Uporabnost vode je mnogostranska. Poleg pitja in priprave hrane jo uporabljamo za osebno higieno, pranje, čiščenje, zalivanje...  Prav vsestranska uporabnost pogojuje dejstvo, da je poraba vode v gospodinjstvih relativno velika in znaša povprečno od 150 do 250 litrov dnevno na osebo, od tega jo neposredno zaužijemo le 2 do 4 litre, vse
ostalo pa je porabimo v druge namene. Tudi tista voda, ki jo uporabimo za pripravo hrane, osebno higieno in pranje perila, mora biti higiensko neoporečna, zato je pomembno, da z vodovodno inštalacijo zagotovimo ohranitev njene kakovosti.
Poleg te osnovne naloge vodovodne inštalacije moramo upoštevati še nekatere druge vidike, kot so na primer vpliv sestavine vode na naprave in aparate (raztopljene mineralne snovi, prisotnost klora), estetski izgled (način in vrsta vodenja napeljave). Vsako izpustno mesto vodovodne inštalacije potrebuje tudi odvod vode - odtok. Za to vrsto inštalacije veljajo podobne zahteve kot za vodovodno napeljavo, le da je voda onesnažena in zato kemično in temperaturno vpliva na material odtočnega sistema.
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Vodovodna inštalacija
Pred začetkom gradnje moramo izdelati dober načrt. Osnovno vodilo pri razporeditvi prostorov naj bo, da se sanitarni prostori nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji ali pralnici, kar pomeni manj vodov, krajše razdalje in manj porabljenega materiala. Krajše razdalje in manj spojev zagotavljajo zanesljivejše delovanje sistema, pa tudi poznejši posegi in popravila so enostavnejši. Združevanje sanitarnih elementov tudi zmanjšuje širjenje zvoka po objektu. Za preprečevanje nastanka in širjenja zvoka
zaradi uporabe vodovodne inštalacije pa moramo upoštevati naslednje:
- inštalacija naj bo ustrezno dimenzionirana in s čim manj spremembami smeri;
- cevi naj bodo pritrjene na masivne zidove;
- pritrdilni element cevi naj ima elastičen vmesni del, ki preprečuje prenos vibracij na zid;
- cevi naj bodo izolirane z lahkim, elastičnim izolacijskim materialom;
- prenos zvoka        
...nadaljevanje v tiskani izdaji

V nadaljevanju: Vgradnja in vodenje inštalacije

Materiali vodovodnih cevi
Za vodovodno inštalacijo so dolgo časa uporabljali vroče cinkane železne cevi. Zaradi določenih prednosti jih izpodrivajo plastične cevi. Prednosti plastičnih cevi so predvsem v:
• dolgi življenjski dobi (50 let),
• niso podvržene koroziji,
• prenašajo temperaturne obremenitve do 95°C, kratkotrajno do 110°C,
• slabše prenašajo šume,
• na stenah se ne nabirajo usedline,  
...nadaljevanje v tiskani izdaji

V nadaljevanju: Zaščita cevi;

Vodni kamen
Voda vsebuje tudi raztopljene soli in minerale; za nastanek vodnega kamna so pomembne predvsem kalcijeve in magnezijeve soli. Pri reakciji s prosto ogljikovo kislino (H2CO3) pride do tvorjenja bikarbonata (npr. Ca(HCO3)2), ki je topen v vodi. Pri segrevanju se del ogljikove kisline izloči, tako da je kemično ravnotežje
porušeno in se del bikarbonata spremeni v netopen kalcijev karbonat (CaCO3). In se nalaga na stene inštalacije. Količina izločenega vodnega kamna je odvisna od stopnje trdote vode (vsebnosti kalcija in magnezija), temperature vode (ki določa količino proste ogljikove kisline), hitrosti gibanja vode itd. Izločanje vodnega kamna na stenah cevi povzroči zmanjšanje prostega preseka in s tem pretočnosti sistema; izjemoma lahko povzroči tudi popolno zamašitev cevi....nadaljevanje v tiskani izdaji 

Kako do čiste pitne vode iz pipe
Vse zdravstvene študije ugotavljajo, da ljudje popijemo premalo vode, kar škoduje zdravju in zmanjšuje našo sposobnost za reševanje posledic sodobnega življenja. Razvoj industrije, onesnaženje okolja, povečanje gostote naseljenosti prebivalstva in motorizacija povzročajo vedno večje onesnaženje pitne vode. Problem zdrave pitne vode postaja vsak dan pomembnejši in javna podjetja vsem porabnikom ne morejo vedno zagotavljati neoporečne in kakovostne vode. Zavest, kultura in potreba današnjega človeka so že dosegli raven, ko porabniki sami zahtevajo neoporečne, zdravju neškodljive izdelke in zdravo, čisto, ...nadaljevanje v tiskani izdaji 


Zagotavljanje kakovostne pitne vode
Voda s seboj prinaša tudi veliko netopnih delcev. To so predvsem pesek, delci rje in delci izločenega vodnega kamna. Ti povzročajo poškodbe predvsem na priključenih napravah - poškodbe tesnil, gibljivih delov armatur. Večino nečistoč

lahko iz vode odstranimo s filtrom, ki ga namestimo na vstopu vode v hišno inštalacijo takoj za vodovodnim števcem. Predvsem pri inštalaciji s kovinskimi cevmi je uporaba filtra pomembna, ker z njim ... nadaljevanje v tiskani izdaji

V nadaljevanju: Fizikalna priprava vode; Filtriranje; Magnetno kondicioniranje; Obrnjena osmoza; Kemična obdelava vode;


Preprečevanje nastajanja legionele
Legionela (legionella pneumophilla) je bakterija, ki je prisotna v vseh vodah. Razmnoževanje legionele je posebej intenzivno pri temperaturah med 30 in 40°C. Ljudem ne škoduje, razen če jo vdihamo, tako da pride v pljuča in kri. Takrat lahko povzroči vnetje pljuč; ogroženi so predvsem ljudje z zmanjšano telesno odpornostjo. Vnos bakterije v pljuča poteka z vdihavanjem vode v obliki aerosola (zelo drobnih vodnih kapljic), na primer pri tuširanju. V hišni inštalaciji prihaja do. ...nadaljevanje v tiskani izdaji


Regulator tlaka
Regulator tlaka ali zmanjševalec tlaka zniža tlak razvodnega omrežja na nižjo, nastavljeno in konstantno vrednost. Območje nastavitve tlaka s tlačnim regulatorjem je med 1,5 in 6 bari. Običajni vodovodni tlak v javnem omrežju je relativno visok, tudi nad 8 barov. Pri tem lahko prihaja do puščanja
vode na varnostnem ventilu, povzroči pa tudi večjo šumnost izpustnih armatur in vodovodnih inštalacij. Z vgradnjo regulatorja tlaka zagotovimo stalen tlak na ... nadaljevanje v tiskani izdaji 

Odtočna inštalacija
Hkrati z razvodom hladne in tople vode moramo predvideti tudi odtočno inštalacijo. Pri načrtovanju vodenja odtočnih cevi veljajo podobna pravila kot za vodovodno inštalacijo: razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda naj bodo čim krajše. S tem je zmanjšana možnost zastajanja odplak. Vsak element (odtok) mora biti opremljen s
smradno zaporo, nameščeno neposredno za sanitarnim elementom. Paziti moramo, da delovanje smradne zapore (sifona) ni moteno zaradi napačne postavitve ali dimenzioniranja odtočnih cevi. ...nadaljevanje v tiskani izdaji 

INŠTALACIJE v HIŠI - 2008


Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni
sesalni sistem
Plinske inštalacije Klimatizacija in klimatske naprave


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


POMEMBNEJŠI:


Gašper Suša, s.p.,
Vodovodne instalacije in obnova kopalnic
Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni