FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine

Elektroinštalacije

Osnovni elektroenergetski pojmi

Gradbena dela in elektroinštalacije

Elektroinštalacije glede na namen

Vrste elektroinštalacij

Elementi elektroinštalacij

Druge elektroenergetske inštalacije

Inteligentne elektroinštalacije

Koristni nasveti o elektroinštalacijah

Sevanje v bivalnih prostorih

Voda v stanovanju

Lastnosti vode

Vodovodna inštalacija

Materiali vodovodnih cevi

Vodni kamen

Zagotavljanje kakovostne pitne vode

Odtočne inštalacije

Ogrevanje

Ogrevala

Razvod v ogrevalnem sistemu

Viri toplote in naprave

Regulacija ogrevalnega sistema

Cene pri različnih vrstah ogrevanja

Plinske inštalacije

Oskrba s plinom

Sestavni deli plinske napeljave

Vrste plinskih naprav

Izbor plinskih naprav

Klimatizacija

Lokalna klimatizacija prostorov

Centralna klimatizacija prostorov

Centralni sesalni sistemi


Uredniki tematskih sklopov:
dr. Matjaž Prek
dr. Janko Remec
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
Matija Vintar, ing. el.

Soavtorji:
Zoran Novak
Wolfgang Rogatty, dipl.inž,
Andrej Počivavšek

Vojko Kravanja
Slavko Kobal
Irena Kraljič

in drugi

Lektoriranje
Venetia d.o.o.

Zasnova in oblikovanje
PoliTRON

Obseg:   76 strani

Junij 2008

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

INŠTALACIJE v HIŠI


Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni
sesalni sistem
Plinske inštalacije Klimatizacija in klimatske naprave

Elektroinštalacije v hiši
Določenih gradbenih del nikakor ni pametno izvajati v 'lastni režiji'. Eno od takih so prav gotovo električne inštalacije, saj samograditelj določenih del največkrat ne znajo strokovno izvesti. Vendar je prav, da je individualni graditelj oziroma investitor seznanjen tudi z osnovami elektroinštalacijske tehnike. V tem delu opisujemo osnovne pojme
nizkonapetostnih elektroenergetskih inštalacij tako, da se bo investitor lahko kolikor toliko razumno pogovarjal s projektantom ali ... nadaljevanje v tiskani izdaji

Osnovni elektroenergetski pojmi
Ker se moč električnih porabnikov v gospodinjstvih povečuje, obenem pa se pojavljajo novi porabniki (npr. mikrovalovne pečice, pomivalni stroji, sušilniki perila in drugo), se ponekod prizadevajo, da bi se fazna napetost
v nizkonapetostnem omrežju počasi dvignila. Tako bi razbremenili sistem, saj bi ob nižjem toku zagotovili prenos enake moči oziroma bi omogočili prenos večje energije (moči). Za samostojne stanovanjske objekte pri nas standardni nizkonapetostni ... nadaljevanje v tiskani izdaji

Gradbena dela in elektroinštalacije
Ko začnemo graditi hišo, lahko sprva električno energijo dobimo pri sosedu. Pri tem se seveda pojavljajo določene nevšečnosti, ki jih pozna marsikateri graditelj, zato je najbolje, če imamo na razpolago "gradbeni
priključek", ki nam ga instalira ustrezno elektrodistribucijsko podjetje (kam spadamo, piše v elektroenergetskem soglasju, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja) ali pa pooblaščeni elektroinštalater. V njej so števec z glavnimi varovalkami, določeno število enofaznih in trifaznih vtičnic, naprava za zaščito pred previsoko ... nadaljevanje v tiskani izdaji

V nadaljevanju: Vrste ozemljil; Izenačevanje potenciala; Glavna priključna omarica; Gradbeni priključek; Zaščita pred previsoko napetostjo dotika

Električne inštalacije glede na namen
V grobem delimo električne inštalacije na nizkonapetostne elektroenergetske in informacijske. Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije so inštalacije za moč in razsvetljavo, informacijske inštalacije pa so inštalacije za telefonijo, protivlomno zaščito, protipožarno
zaščito, klimatizacijo, antenske sisteme, računalniške mreže, domofone in drugo. Izvajalec del je inštalacije dolžan izvesti v skladu s predpisi in določili v projektu elektroinštalacij. Predpisi določajo, da morajo biti doze za nizkonapetostne sisteme oddaljene ... nadaljevanje v tiskani izdaji 

Vrste inštalacij
Izvedba električne inštalacije je v prvi vrsti odvisna od tega, ali je gradnja 'industrijska' ali 'obrtniška'. Kot rečeno, morajo biti inštalacije zamenljive torej tako, da so vodniki v ceveh. Glede na to delimo inštalacije na več vrst. Inštalacije pod ometom in inštalacije v ometu se v stanovanjih pojavljajo ... nadaljevanje v tiskani izdaji

Elementi elektroinštalacij
Vodniki in kabli: Pod pojmom vodnik razumemo izolirano žico, kabel pa je več vodnikov, ki so povezani s plaščem. Pri nas je minimalni presek vodnikov za stalne inštalacije linij za razsvetljavo 1,5 mm2, pri linijah za moč (tok 20 A) pa 2,5 mm2 (material je baker). Za porabnike večje moči so predvideni večji preseki (npr. 4 ali 6 mm2, baker). Predvidi jih projektant. Standardne stalne nizkonapetostne elektroinštalacije je tako rekoč mogoče izvesti z
vodi v do petžilni izvedbi. Barve izolacije žil so ... nadaljevanje v tiskani izdaji 

V nadaljevanju: Vodniki in kabli; Načini polaganja vodov ; Razdelilniki in podrazdelilniki; Varovalke in odklopniki

Zaščita elekričnih inštalacij
Pri zaščiti električnih inštalacij najpogosteje govorimo o nadtokovni zaščiti. To je zaščita, ki mora delovati pri prevelikih tokovih v inštalaciji (tokovi, katerih vrednost je večja od pričakovane). Dosegamo jo s talilnimi varovalkami ali pa z inštalacijskimi odklopniki (po
domače: avtomatskimi varovalkami, obstajata pa še drugi imeni: stikalo LS in MCB). Naloga te zaščite je ... nadaljevanje v tiskani izdaji

Priporočeno število izvodov
V stanovanjskih prostorih uporabljamo določene standarde glede števila in vrste vtičnic in števila izvodov. V nadaljevanju so predstavljene standardi za različne prostore glede na njihovo velikost.
Sobe in spalni prostori:
Površina do 8 m2: Vtičnici naj bosta vsaj dve. Pri posteljah naj bodo vtičnice vsaj dvojne. Antenska vtičnica naj bo v trojni izvedbi. Pri tem morajo biti tokokrogi ločeni. Za avdio-video tehniko uporabimo varovalke 6 A s prenapetostnimi odvodniki in
izklopnim časom pod 20 milisekund. Za razsvetljavo naj bo vsaj en izvod.
Površina med 8 in 20 m2: Vtičnic naj bo vsaj štiri, izvod
... nadaljevanje v tiskani izdaji 

V nadaljevanju: Kuhinje; Kopalnice in pralnice; Delovni prostor; Hodniki in stopnišča; Balkon; Kotlovnica; Vodi za druge porabnike

Druge elektroenergetske inštalacije
Že med gradnjo moramo misliti tudi na inštalacije, ki si jih kot graditelj tedaj še ne moremo privoščiti. Sem bi lahko uvrstili sistem za ogrevanje žlebov, električni daljinski pogon
garažnih in vrtnih vrat, črpalke za čiščenje vode v bazenih, vrtno razsvetljavo, vtičnice za električne kosilnice in podobno. Priporočljivo je, da se o tem posvetujemo s projektantom ali z izvajalcem elektroinštalacijskih del. Če teh inštalacij v projektu ni, pred ometavanjem v zidu ... nadaljevanje v tiskani izdaji 

V nadaljevanju: Inteligentne inštalacije

Inteligentne elektroinštalacije
V modernem bivalnem ali delovnem okolju se uporabnik srečuje z množico sistemov, od katerih vsak opravlja svojo funkcijo oziroma nalogo. Pri inštalacijah lahko govorimo o razsvetljavi, ogrevanju, varovanju prostorov, javljanju požara
sistem deluje drugače, se različno upravlja, ima svoj način napajanja ali daljinskega upravljanja. To privede do prevelikega števila naprav in ker vseh ne poznamo dovolj podrobno in ker jih je zelo težko povezati med seboj, tudi rezultat ni optimalen. Poleg tega investitorji zahtevajo nižje stroške projektiranja in izvajanja, lažje upravljanje, cenejše vzdrževanje in več udobja. Klasična inštalacija postaja glede na zahteve preobsežna. Vse te sisteme ... nadaljevanje v tiskani izdaji

Inteligentna hiša
Veliko je bilo že povedanega in napisanega o inteligentnih hišah. ^lanki so bili predvsem tehnično in visoko tehnološko naravnani, nastali so tudi filmi in znamenita hiša »Bill Gates House«. Danes je seveda vse mogoče, toda temu primerna je cena. V nadaljevanju je kar najbolj
laično predstavljena inteligentna inštalacija, ki je cenovno dostopna in je pravi temelj za prihodnost hišne inštalacije. ... nadaljevanje v tiskani izdaji

V nadaljevanju: EIB; Prednosti inteligentne hiše; Zagotovljena prihodnost inštalacije EIB; Cena

Nasveti o elektroinštalacijah
Graditelji hiš se brez obotavljanja sami lotijo marsikaterega gradbenega posega. Inštalacije, še posebej električne, pa so tisti del, ki ga skoraj vedno zaupamo strokovnjakom, vendar moramo biti seznanjeni z določenimi dejstvi. Le tako bodo dela potekala pravilno in se pozneje ne bodo pojavljale težave ali dodatni stroški. V nadaljevanju je navedenih nekaj napak in nasvetov individualnim graditeljem hiš, ko se soočajo z napeljavami. ... nadaljevanje v tiskani izdaji

Sevanje
Živimo v dobi, ko se onesnaženje s sevanjem povečuje z dneva v dan in strokovnjaki nas resno opozarjajo, da se moramo spoprijeti tudi s to nadlogo sodobnega sveta, ki ni tako nedolžna in posega v že tako obremenjeno človeško telo. Toplotne učinke sevanja poznamo, velika neznanka pa so biološki učinki. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala priporočilo načela “alara”, da bi znižali
sevanja, kolikor se le da. V ZDA spoštujejo omejitev 0,2 mikro T v šolah, vrtcih ..., v Sloveniji pa velja omejitev pri frekvenci (50 Hz) 10 mikro T in strokovnjaki priporočajo, da bi jo v desetih letih znižali na 0,2 mikro T.  Vse več raziskav potrjuje, da različno sevanje vpliva na ... nadaljevanje v tiskani izdaji

INŠTALACIJE v HIŠI - 2008


Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni
sesalni sistem
Plinske inštalacije Klimatizacija in klimatske naprave


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


POMEMBNEJŠI:

Eltron plus d.o.o.Elektro Kumer d.o.o.

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni