FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Prenovljeno izdajo naročite tukaj!
(3,96€)
 
 
Kazalo vsebine
Elektroinštalacije
Osnovni elektroenergetski pojmi
Gradbena dela in elektroinštalacije
Elektroinštalacije glede na namen
Vrste elektroinštalacij
Elementi elektroinštalacij
Druge elektroenergetske inštalacije
Toplota iz električnega vodnika
Inteligentne elektroinštalacije
Koristni nasveti o elektroinštalacijah
Sevanje
Lastnosti vode
Vodovodna inštalacija
Materiali vodovodnih cevi
Vodni kamen
Zagotavljanje kakovostne pitne vode
Črpalke za sanitarno vodo
Odtočne inštalacije
Ogrevanje
Prednosti talnega ogrevanja
Sistem razvoda centralnega ogrevanja
Distribucija in regulacija
Cene pri različnih vrstah ogrevanja
Plinske inštalacije
Oskrba s plinom
Sestavni deli plinske napeljave
Vrste plinskih naprav
Izbor plinskih naprav
Klimatizacija
Lokalna klimatizacija prostorov
Centralna klimatizacija prostorov
Centralni sesalni sistemi
Uredniki tematskih sklopov:
dr. Matjaž Prek
dr. Janko Remec
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
Matija Vintar, ing. el.
Soavtorji:
Andrej Počivavšek
Zoran Novak
Vojko Kravanja
Miran Drobnak
Irena Kraljič
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   76 strani
Junij 2005

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

INŠTALACIJE v HIŠI

Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni sesalni sistem Plinske inštalacije Klimatizacija

Plinske inštalacije
Lastniki stanovanjskih objektov in novograditelji se pri obnovi dotrajanih sistemov in instalacij v hiši oziroma energijski zasnovi novih objektov vse pogosteje odločajo za celovito uporabo plina pri ogrevanju, pripravi tople vode in kuhanju. Konkurenčne prednosti tega energenta pred ostalimi gorivi so jasne:
- Uporaba plina je okolju prijazna, tudi emisija CO2 kot produkta zgorevanja je v primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi občutno manjša. Ob zgorevanju plina ni dima, vonja ali saj;
- Plinske naprave so z investicijskega vidika konkurenčne napravam, ki
uporabljajo ostala fosilna goriva. Obratovanje teh naprav...nadaljevanje v tiskani izdaji
Oskrba s plinom
Zemeljski plin vsebuje prek 96 odstotkov metana in je kot takšen brez barve, okusa in vonja. Varnostni razlogi zaradi lažjega odkrivanja plina ob morebitnem uhajanju določajo dodajanje vonja pred distribucijo plina v omrežje. Plin zgoreva z modrim plamenom in je lažji od zraka. Individualni porabniki zemeljskega plina se z gorivom
oskrbujejo prek hišnega priključka, vezanega na distributerjev sekundarni razvod plinovodnega omrežja. Pred priključitvijo na omrežje je treba pridobiti soglasje pristojnega distributerja. K vlogi...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Zemeljski plin; Utekočinjeni naftni plin. 
Sestavni deli plinske inštalacije
Zunanje plinsko omrežje je do stavbe lahko speljano v zemlji ali na prostem. Potek omrežja na prostem je redkejši, saj je treba pri tem plinovod zaščititi pred vplivi temperaturnih in podnebnih sprememb (zaščita pred korozijo) ter mehanskimi obremenitvami (npr. kompenzacija temperaturnih raztezkov, zaščita pred zunanjimi
vplivi). Najpogostejše je torej vodenje plinovoda v zemlji. Globina plinovoda naj se giblje med 0,6 in 1 metrom in naj ne presega globine 2 metrov. Plinovod je izdelan iz PE ali jeklenih cevi, na njem pa se nahaja tudi zaporni element s teleskopskim nastavkom...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Zunanji plinovod; Hišni priključek; Notranja inštalacija.

Varnost pri izvedbi inštalacije v hiši
Plinske in ostale inštalacije (pogovorno inštalacije) v stavbi, npr. električna, vodovod in ogrevanje, morajo biti usklajene, njihova izvedba pa skladna s tehničnimi predpisi. Ker pogosto prihaja do napak pri
vgrajevanju plinske inštalacije, je še posebno pomembna združljivost z električno inštalacijo. Pri slabi galvanski povezavi ali poškodbi električnih vodnikov, ki bi bili v stiku s kovinsko plinsko inštalacijo, lahko pri nenadzorovanem puščanju plina nastopi nevarnost požara ali eksplozije. Zaradi nevarnosti dotika kovinskih plinskih inštalacij in ostale opreme, ki bi lahko prišla pod električno napetost, je treba upoštevati...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Varnost pred požarom pri uporabi plina; Vzdrževanje in nadzor notranje plinske inštalacije
. 

Plinska trošila
Z oznako plinska trošila označujemo naprave z odvodom dimnih plinov po dimnovodni napeljavi na prosto kot tudi tiste brez dimnovodne napeljave. Namestitev trošil v prostore pogojujejo navodila proizvajalca in tehniški predpisi (uporabljamo nemške smernice

DVGW). Ti predpisi se pri nas uporabljajo tako za projektiranje, izdelavo, predelavo in vzdrževanje plinske inštalacije. ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Vrsta A; Vrsta B; Vrsta C
. 

Vrste plinskih kurilnih naprav
Glede na dovod zraka do plinskega gorilnika ločujemo naprave z atmosferskim gorilnikom, kjer je pretok zraka naraven, in naprave s

tlačnim gorilnikom, kjer je prisilni pretok zraka ustvarjen z ventilatorjem. Atmosferski gorilnik po injektorskem principu plinu primešava zgorevalni zrak, prižiganje pa je plamensko ali električno. Gorenje plamena nadzira termoelektrični element ali pa je zaznavanje elektronsko. ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Funkcija in izbor plinskih naprav
Plinske naprave lahko uporabljamo za ogrevanje enega ali več prostorov in za lokalno ali centralno pripravo tople vode v stavbi. Naprava lahko zagotavlja samo ogrevanje ali samo pripravo tople vode ali pa oboje. Pri izbiri naprave upoštevamo tehnične zahteve in seveda ekonomske vidike.

Projekt nam mora izdelati pooblaščeni projektant oziroma pooblaščeno podjetje. Za pravilno in ekonomično delovanje plinske naprave je treba korektno izračunati toplotne izgube stavbe ter na podlagi dobljenih vrednosti izbrati primerno in ne predimenzionirano moč. ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Ogrevanje prostorov; Priprava tople vode.


Ostale vrste sodobnih plinskih naprav v stavbah
Razvoj sodobnih plinskih kurilnih naprav je s kondenzacijskimi tehnologijami že dosegel visoko raven energijske učinkovitosti in nizke emisije okolju manj prijaznih snovi, pri katerih nadaljnjega večjega izboljševanja teh lastnosti ni mogoče več pričakovati. Trendi razvoja se zato gibljejo tudi v smeri novih tehnologij oziroma izboljšav rešitev, ki jih tehnika že pozna.
Pri novih stanovanjskih objektih tako že nekaj časa lahko opažamo vgrajevanje nekaterih novih naprav, kot v nadaljevanju predstavljene manjše hišne plinske enote za soproizvodnjo
...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Plinska toplotna črpalka; Hišna enota za soproizvodnjo toplote in električne energije; Gorivne celice.

INŠTALACIJE v HIŠI

Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni sesalni sistem Plinske inštalacije Klimatizacija


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni