FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Prenovljeno izdajo naročite tukaj!
(3,96€)
 
 
Kazalo vsebine
Elektroinštalacije
Osnovni elektroenergetski pojmi
Gradbena dela in elektroinštalacije
Elektroinštalacije glede na namen
Vrste elektroinštalacij
Elementi elektroinštalacij
Druge elektroenergetske inštalacije
Toplota iz električnega vodnika
Inteligentne elektroinštalacije
Koristni nasveti o elektroinštalacijah
Sevanje
Lastnosti vode
Vodovodna inštalacija
Materiali vodovodnih cevi
Vodni kamen
Zagotavljanje kakovostne pitne vode
Črpalke za sanitarno vodo
Odtočne inštalacije
Ogrevanje
Prednosti talnega ogrevanja
Sistem razvoda centralnega ogrevanja
Distribucija in regulacija
Cene pri različnih vrstah ogrevanja
Plinske inštalacije
Oskrba s plinom
Sestavni deli plinske napeljave
Vrste plinskih naprav
Izbor plinskih naprav
Klimatizacija
Lokalna klimatizacija prostorov
Centralna klimatizacija prostorov
Centralni sesalni sistemi
Uredniki tematskih sklopov:
dr. Matjaž Prek
dr. Janko Remec
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
Matija Vintar, ing. el.
Soavtorji:
Andrej Počivavšek
Zoran Novak
Vojko Kravanja
Miran Drobnak
Irena Kraljič
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   76 strani
Junij 2005

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

INŠTALACIJE v HIŠI

Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni sesalni sistem Plinske inštalacije Klimatizacija

Ogrevanje
Ugodje v prostoru naj bo naše vodilo pri izbiri ogrevalnega sistema, na vse ostale težave in stroške pri postavitvi bomo kaj kmalu pozabili, če bo sistem deloval, kot si želimo - zanesljivo. Poleg ugodja pa moramo
upoštevati še energijsko učinkovitost in prijaznost do okolja, kar je povezano tudi s stroški. Cena kuriv, predvsem fosilnih (plinastih in tekočih), je v zadnjih treh letih občutno narasla. K temu so pripomogle krize na svetovnem naftnem trgu, nekaj pa tudi uvedba trošarin in takse za CO2. Cena električne energije se ni pretirano povišala ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Cene pridobljene toplote in razmerja med energenti
Ob primerjavi cen najbolj uporabljanih energentov v gospodinjstvih za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (npr. običajna fosilna goriva ali električna energija) je lastnikom stanovanj in stavb ali investitorjem težko natančno izračunati, koliko bo stalo obratovanje za stavbe pri uporabi različnih energetskih virov.
V prvem koraku primerjave različnih možnosti je treba vedeti, da imajo različna goriva oziroma nosilci energije različno količino shranjene energije. Pri tem je primerjava težka, saj so goriva že v osnovi različna, imajo različno agregatno stanje (trdo, tekoče, plinasto) in različne merske enote (kilogram, liter, kubični meter ipd.). ...nadaljevanje v tiskani izdaji
Viri toplote in mesto priprave toplote
Toploto v individualnih zgradbah običajno pridobimo iz fosilnih kuriv. Uporabniki ponavadi dajejo prednost plinu pred kurilnim oljem. Prednosti plina so čistost, enostavna regulacija in možnost uporabe
kondenzacijskih kotlov z zelo dobrim izkoristkom. Premog in lignit za kurjenje v individualnih zgradbah se pri novih sistemih običajno ne uporabljata, saj sta povezana s prahom, pepelom, nalaganjem kuriva in nizkimi izkoristki. Med trdnimi kurivi ima dolgoročno perspektivo biomasa (predvsem les in lesni ostanki v najrazličnejših oblikah), ki ima pomanjkljivosti trdnih ...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: Sistem razvoda centralnega ogrevanja; Izvedbe razvodnega sistema; Distribucija in regulacija 

Sistem razvoda centralnega ogrevanja
Klasično centralno ogrevanje ne glede na način priprave toplote potrebuje sistem za razvod tople vode po objektu. Za ogrevanje uporabljamo eno- in dvocevne sisteme. Odločitev o tem, kateri sistem je boljši in kateri slabši, je odvisna od sogovornika (beri:

zagovornika), vsekakor pa ima vsak sistem svoje prednosti in pomanjkljivosti. Dvocevni sistem je starejši in se uporablja pogosteje. Enocevni sistem pa je priljubljen predvsem pri etažnem ogrevanju. Klasičnih prednosti dvo- ali enocevnih sistemov ni več ...nadaljevanje v tiskani izdaji 

Izvedbe razvodnega sistema
Inštalacije, po katerih kroži vroča voda, so lahko nevidne (vgradimo jih v stene) ali pa so vidne (v prostoru). Obakrat moramo poskrbeti za primerno izolacijo, predvsem kadar vodimo cevi tudi skozi neogrevane

prostore. Izolaciji cevi, ki so v zunanjih stenah, kar je pogosto predvsem pri dvocevnih sistemih, moramo posvetiti še posebno pozornost, saj ne želimo ogrevati okolice. Cevi so lahko kovinske (navadno jeklo ali baker) ali iz umetnih materialov. Jeklene cevi so sicer primerne in trajne, a se zaradi zahtevne namestitve ...nadaljevanje v tiskani izdaji

Distribucija in regulacija ogrevalnega sistema
Vodo po cevnem sistemu poganja obtočna črpalka. Na tržišču so že zelo izpopolnjene 'inteligentne' črpalke, namenjene uporabi tudi v individualnih hišah. Njihova prednost je, da se prilagajajo hidravličnim razmeram v omrežju in s tem zmanjšujejo porabo energije. Pri običajni črpalki z večanjem pretoka pada razpoložljivi tlak, kar je v nasprotju

s potrebami sistema. Najenostavnejša regulacija omogoča, da črpalka vzdržuje konstanten tlak ne glede na njeno obremenitev. Naslednji korak za zmanjšanje porabe moči je proporcionalna karakteristika, kjer razpoložljivi tlak z večanjem pretoka narašča. Največje zmanjšanje moči dosežejo črpalke z vzporedno karakteristiko, kjer se razpoložljiva tlačna razlika prilagaja potrebam ogrevalnega sistema. Za višjo ceno pa lahko kot opcijo k regulacijskim črpalkam dodate tudi ...nadaljevanje v tiskani izdaji
Prednosti talnega ogrevanja
Danes imamo na voljo veliko izbiro načinov in sistemov ogrevanja zgradb, med katerimi se talno ogrevanje zaradi svojih izjemnih lastnosti čedalje bolj uveljavlja. Njegova največja prednost je idealen temperaturni profil, to je ugodna
razporeditev temperature od tal do stropa. Zaradi tega je bivanje v prostoru s talnim ogrevanjem prijetno in zdravo. Ne smemo pa pozabiti na stroške ogrevanja. S talnim ogrevanjem se v primerjavi z radiatorskim ali konvektorskim načinom ogrevanja doseže enak občutek ...nadaljevanje v tiskani izdaji
Radiatorji
Toploto iz centralnega ogrevalnega sistema dovajamo v prostor z ogrevali. Ogrevala oddajajo toploto zraku s prestopom (konvekcijo), predmetom in osebam v prostoru pa s sevanjem. Najbolj razširjeno ogrevalo je radiator. Radiatorji segrevajo zrak, ki zaradi temperaturnih razlik kroži po prostoru. Za prijetno počutje morajo
biti segrete tudi stene in predmeti v prostoru. Te segreva toplejši zrak, dodatno pa jih, zaradi višje temperature površine radiatorjev, segreva tudi toplota, ki jo radiatorji oddajajo s sevanjem. Radiatorsko ogrevanje odlikujeta preprosta in cenena vgradnja ter nezahtevno vzdrževanje in čiščenje. Z višanjem standarda pa se povečujejo tudi...nadaljevanje v tiskani izdaji

Stensko ogrevanje
Pri vgradnji sistema ogrevanja je ena od ključnih odločitev, kako bo potekal prenos toplote. Pri radiatorjih, ki ogrevajo po principu konvekcije, je zaradi majhne površine potrebno zagotoviti visoko temperaturo pretoka (60°C in več), kar v prostoru ustvari suh zrak in poveča kroženje prahu. Večje

udobje zagotavlja prenos toplote preko velikih površin. Zato se ob talnem vse pogosteje pojavlja tudi stensko ogrevanje, ki oddaja toploto s sevanjem. Temperatura zraka v prostoru se lahko zniža. ...nadaljevanje v tiskani izdaji


INŠTALACIJE v HIŠI

Uvod v inštalacije 


Elektroinštalacije Vodovodne inštalacije Ogrevanje
Centralni sesalni sistem Plinske inštalacije Klimatizacija


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni