FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
Novo izdajo naročite tukaj!
(3,96€)

 
Kazalo vsebine
Elektroinštalacije
Osnovni elektroenergetski pojmi
Gradbena dela in elektroinštalacije
Inštalacije glede na namen
Vrste inštalacij
Elementi elektroinštalacij
Priporočeno število izvodov
Druge elektroenergetske inštalacije
Sevanje
Koristni nasveti o elektroinštalacijah
Toplota iz električnega vodnika
Inteligentne elektroinštalacije
Voda
Vodovodna inštalacija
Zagotavljanje kakovostne pitne vode
Črpalke za sanitarno vodo
Odtočne inštalacije
Odvodnjavanje
Ogrevanje
Centralno ogrevanje z dvema pečema
Plinske inštalacije
Oskrba s plinom
Sestavni deli plinske napeljave
Vrste plinskih naprav
Klimatizacija
Lokalna klimatizacija prostorov
Centralna klimatizacija prostorov
Centralni sesalni sistemi
Seznam ponudnikov na trgu
Uredniki:
dr. Matjaž Prek
dr. Janko Remec
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
Matija Vintar, ing. el.
Soavtorji:
Andrej Počivavšek
Zoran Novak
Vojko Kravanja
Miran Drobnak
Irena Kraljič
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   56 strani
Maj 2002
 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

INŠTALACIJE v hiši

(nazaj...)


Elektrika,   Voda,   Ogrevanje,   Plin,   Klimatizacija,   Centralni sesalni sistem

OGREVANJE  

Ogrevanje
Ugodje v prostoru naj bo naše vodilo pri izbiri ogrevalnega sistema, na vse ostale težave in stroške pri postavitvi bomo kaj kmalu pozabili, če bo sistem deloval, kot si želimo - zanesljivo. Poleg ugodja pa moramo
upoštevati še energijsko učinkovitost in prijaznost do okolja, kar je povezano tudi s stroški. Cena kuriv, predvsem fosilnih (plinastih in tekočih), je v zadnjih treh letih občutno narasla. K temu so pripomogle krize na svetovnem naftnem trgu, nekaj pa tudi uvedba trošarin in takse za CO2. Cena električne energije se ni pretirano povišala ... se nadaljuje
V nadaljevanju: Viri toplote in mesto priprave toplote; Sistem razvoda centralnega ogrevanja; Izvedbe razvodnega sistema; Distribucija in regulacija 
Centralno ogrevanje z dvema pečema
S posodobitvijo ogrevanja lahko prihranimo gorivo in varujemo okolje. Pri posodabljanju je pomembno oceniti gospodarnost stare oziroma nove naprave, zato moramo z minimalno količino primarne energije dobiti največjo količino ogrevalne toplote. Zaradi nihanja cen goriva želijo imeti nekateri dve peči, da se sproti odločajo, s kakšnim gorivom bodo ogrevali bivalne prostore, zato se je pojavilo centralno ogrevanje z dvema pečema. Tehnika samodejnega preklapljanja na kurilno olje, če ... se nadaljuje

PLIN

Plinske inštalacije
Lastniki stanovanjskih objektov in novograditelji se pri obnovi dotrajanih sistemov in instalacij v hiši oziroma energijski zasnovi novih objektov vse pogosteje odločajo za celovito uporabo plina pri ogrevanju, pripravi tople vode in kuhanju. Konkurenčne prednosti tega energenta pred ostalimi gorivi so jasne:
- Uporaba plina je okolju prijazna, tudi emisija CO2 kot produkta zgorevanja je v primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi občutno manjša. Ob zgorevanju plina ni dima, vonja ali saj; - Plinske naprave so z investicijskega vidika konkurenčne napravam, ki uporablja... se nadaljuje
Oskrba s plinom
Zemeljski plin vsebuje prek 96 odstotkov metana in je kot takšen brez barve, okusa in vonja. Varnostni razlogi zaradi lažjega odkrivanja plina ob morebitnem uhajanju določajo dodajanje vonja pred distribucijo plina v omrežje. Plin zgoreva z modrim plamenom in je lažji od zraka. Individualni porabniki zemeljskega plina se z
gorivom oskrbujejo prek hišnega priključka, vezanega na distributerjev sekundarni razvod plinovodnega omrežja. Pred priključitvijo na omrežje je treba pridobiti soglasje pristojnega distributerja. K vlogi  ... se nadaljuje
Sestavni deli plinske inštalacije
Zunanje plinsko omrežje je do stavbe lahko speljano v zemlji ali na prostem. Potek omrežja na prostem je redkejši, saj je treba pri tem plinovod zaščititi pred vplivi temperaturnih in podnebnih sprememb (zaščita pred korozijo) ter mehanskimi obremenitvami (npr. kompenzacija temperaturnih raztezkov, zaščita pred zunanjimi
vplivi). Najpogostejše je torej vodenje plinovoda v zemlji. Globina plinovoda naj se giblje med 0,6 in 1 metrom in naj ne presega globine 2 metrov. Plinovod je izdelan iz PE ali jeklenih cevi, na njem pa se nahaja tudi zaporni element s teleskopskim nastavkom ... se nadaljuje
Vrste plinskih naprav
Glede na dovod zraka do plinskega gorilnika ločujemo naprave z atmosferskim gorilnikom, kjer je pretok zraka naraven, in naprave s tlačnim gorilnikom, kjer je prisilni pretok zraka ustvarjen z ventilatorjem. Atmosferski gorilnik po injektorskem principu plinu primešava zgorevalni zrak, prižiganje pa je plamensko ali električno. Gorenje plamena nadzira termoelektrični element ali pa je
zaznavanje elektronsko. Tlačnemu gorilniku, ki se uporablja v večjih sistemih in je obenem med delovanjem tudi glasnejši od atmosferske izvedbe, je omogočeno boljše nastavljanje razmerja goriva ... se nadaljuje

KLIMATIZACIJA

Klimatizacija
Da bi zagotovili ugodje v prostoru, moramo bivalne prostore neprestano klimatizirati. Vzdrževati moramo želeno vrednost temperature in relativne vlažnosti ter skrbeti za menjavo in čiščenje zraka. Pozimi tako rekoč vse prostore ogrevamo, v zadnjih letih pa jih poleti vse več tudi hladimo. Razlog za to je spremenjen način gradnje zgradb in vedno višje zahteve po ugodju v prostoru. Današnje konstrukcije s tanjšimi masivnimi zidovi in debelejšo toplotno izolacijo imajo manjšo
toplotno akumulacijsko sposobnost in zato slabše kljubujejo nihanju zunanje temperature. Poleg tega se gradi vedno več mansardnih stanovanj, kjer je večina sten iz lahkih, toplotnoizolacijskih... se nadaljuje
Lokalna klimatizacija prostorov
Prostore ponavadi lokalno klimatiziramo s postavitvijo naprave v posamezni prostor. Zaradi lokalne postavitve so cevne inštalacije manj zahtevne. Lokalne klimatske naprave glede na izvedbo delimo na eno- in dvodelne ali večdelne naprave, glede na postavitev so lahko premične ali nepremične. Najbolj znane enodelne naprave so okenske klimatske naprave. Te imajo hladilni del obrnjen
v bivalni prostor in kondenzacijski del na zunanjo stran objekta. Če imajo vgrajen tudi električni grelec, jih lahko uporabljamo tudi za ogrevanje prostorov. Ponavadi jih namestimo v okenske ali dodatne ... se nadaljuje 
Centralna klimatizacija prostorov
Centralna klimatizacija bivalnih prostorov pomeni drugačen način gradnje hiš z odvodnimi in dovodnimi kanali do klimatiziranih prostorov. Kanali, ki so lahko kovinski ali plastični, so ponavadi razpeljani nad spuščenim stropom. Kanali morajobiti razpeljani tako, da se v prostorih vzpostavi prisilno kroženje
zraka. Ker se večino časa zadržujemo v spalnici in dnevni sobi, do teh prostorov dovajamo svež, klimatiziran zrak, medtem ko iz kuhinj in kopalnic zrak odvajamo. Kroženje zračnih tokov nastavimo... se nadaljuje

CENTRALNI SESALNI SISTEMI

Centralni sesalni sistemi
Osnovna značilnost sistema je cevna sesalna inštalacija, ki je napeljana po tleh ali stenah in poteka od sesalnika (sesalnega agregata), ki se namesti v enega od spremljevalnih prostorov objekta, do bivalnih oziroma delovnih prostorov. V bivalnih prostorih oziroma v hodniku so nameščene vtičnice, kamor uporabnik vtakne sesalno cev. Prek mikrostikala v vtičnici ali z vklopom stikala na držaju sesalne cevi vklopimo sesalni agregat. Nedvomno ima tak sesalni   
sistem veliko prednosti pred ročnim čiščenjem ali sesanjem z ročnim sesalnikom ... Znano je, da električni sesalniki izpihujejo zrak, z njim pa tudi fin prah (mikroprah) skozi filter in s tem povzročajo ponovno dvigovanje prahu. To je še posebej neprijetno za ljudi, ki so na prah alergični, zato se sistem namesti tudi tam, kjer se skušajo... se nadaljuje
Seznam podjetij - ponudniki izdelkov in storitev za inštalacije v hiši
V seznamu podjetij se predstavlja preko 180 slovenskih proizvajalcev, trgovcev in uvoznikov izdelkov in storitev za področje inštalacij v hiši.

INŠTALACIJE v hiši

   (nazaj...)Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


 
interina_logo2.jpg (2711 bytes)
Jadran_logo2.jpg (2616 bytes)
Mercator_logo2.jpg (2377 bytes)
Rehau
Toplarna_logo2.jpg (4514 bytes)
stroj_logo_2.jpg (2062 bytes)
grum_logo2.jpg (9092 bytes)

 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni