FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Novo izdajo naročite tukaj!
(3,96€)

 

Kazalo vsebine
Elektroinštalacije
Osnovni elektroenergetski pojmi
Gradbena dela in elektroinštalacije
Inštalacije glede na namen
Vrste inštalacij
Elementi elektroinštalacij
Priporočeno število izvodov
Druge elektroenergetske inštalacije
Sevanje
Koristni nasveti o elektroinštalacijah
Toplota iz električnega vodnika
Inteligentne elektroinštalacije
Voda
Vodovodna inštalacija
Zagotavljanje kakovostne pitne vode
Črpalke za sanitarno vodo
Odtočne inštalacije
Odvodnjavanje
Ogrevanje
Centralno ogrevanje z dvema pečema
Plinske inštalacije
Oskrba s plinom
Sestavni deli plinske napeljave
Vrste plinskih naprav
Klimatizacija
Lokalna klimatizacija prostorov
Centralna klimatizacija prostorov
Centralni sesalni sistemi
Seznam ponudnikov na trgu
Uredniki:
dr. Matjaž Prek
dr. Janko Remec
dr. Boštjan Cerkvenik
mag. Miha Praznik
Matija Vintar, ing. el.
Soavtorji:
Andrej Počivavšek
Zoran Novak
Vojko Kravanja
Miran Drobnak
Irena Kraljič
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   56 strani
Maj 2002
 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

INŠTALACIJE v hiši

(nadaljevanje...)


Elektrika,   Voda,   Ogrevanje,   Plin,   Klimatizacija,   Centralni sesalni sistem

ELEKTRIKA 

Elektroinštalacije v hiši
Določenih gradbenih del nikakor ni pametno izvajati v 'lastni režiji'. Eno od takih so prav gotovo električne inštalacije, saj samograditelj določenih del največkrat ne znajo strokovno izvesti. Vendar je prav, da je individualni graditelj oziroma investitor seznanjen tudi z osnovami elektroinštalacijske tehnike. V tem delu opisujemo osnovne pojme
nizkonapetostnih elektroenergetskih inštalacij tako, da se bo investitor lahko kolikor toliko razumno pogovarjal s projektantom ali ... se nadaljuje
Osnovni elektroenergetski pojmi
Ker se moč električnih porabnikov v gospodinjstvih povečuje, obenem pa se pojavljajo novi porabniki (npr. mikrovalovne pečice, pomivalni stroji, sušilniki perila in drugo), se ponekod prizadevajo, da bi se
fazna napetost v nizkonapetostnem omrežju počasi dvignila. Tako bi razbremenili sistem, saj bi ob nižjem toku zagotovili prenos enake moči oziroma bi omogočili prenos večje energije (moči). Za samostojne stanovanjske objekte pri nas standardni nizkonapetostni ... se nadaljuje
Gradbena dela
Ko začnemo graditi hišo, lahko sprva električno energijo dobimo pri sosedu. Pri tem se seveda pojavljajo določene nevšečnosti, ki jih pozna marsikateri graditelj, zato je najbolje, če imamo na razpolago "gradbeni priključek", ki nam ga instalira ustrezno elektrodistribucijsko
podjetje (kam spadamo, piše v elektroenergetskem soglasju, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja) ali pa pooblaščeni elektroinštalater. V njej so števec z glavnimi varovalkami, določeno število enofaznih in trifaznih vtičnic, naprava za zaščito pred previsoko... se nadaljuje
V nadaljevanju: Vrste ozemljil; Izenačevanje potenciala; Zaščita pred previsoko napetostjo dotika
Inštalacije glede na namen
V grobem delimo električne inštalacije na nizkonapetostne elektroenergetske in informacijske. Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije so inštalacije za moč in razsvetljavo, informacijske inštalacije pa so inštalacije za telefonijo, protivlomno zaščito, protipožarno zaščito, klimatizacijo, antenske sisteme, računalniške
mreže, domofone in drugo. Izvajalec del je inštalacije dolžan izvesti v skladu s predpisi in določili v projektu elektroinštalacij. Predpisi določajo, da morajo biti doze za nizkonapetostne sisteme oddaljene... se nadaljuje 
Vrste inštalacij
Izvedba električne inštalacije je v prvi vrsti odvisna od tega, ali je gradnja 'industrijska' ali 'obrtniška'. Kot rečeno, morajo biti inštalacije zamenljive torej tako, da so vodniki v ceveh. Glede na to delimo inštalacije na več vrst. Inštalacije pod ometom in inštalacije v ometu se v stanovanjih pojavljajo .... se nadaljuje
Elementi elektroinštalacij
Vodniki in kabli: Pod pojmom vodnik razumemo izolirano žico, kabel pa je več vodnikov, ki so povezani s plaščem. Pri nas je minimalni presek vodnikov za stalne inštalacije linij za razsvetljavo 1,5 mm2, pri linijah za moč (tok 20 A) pa 2,5 mm2 (material je baker). Za porabnike večje moči so predvideni večji preseki (npr. 4 ali 6 mm2, baker). Predvidi jih projektant. Standardne stalne nizkonapetostne elektroinštalacije je tako rekoč mogoče izvesti z vodi v do
petžilni izvedbi. Barve izolacije žil so standardne. Za  ... se nadaljuje 
Priporočeno število izvodov
V stanovanjskih prostorih uporabljamo določene standarde glede števila in vrste vtičnic in števila izvodov. V nadaljevanju so predstavljene standardi za različne prostore glede na njihovo velikost.
Sobe in spalni prostori:
Površina do 8 m2: Vtičnici naj bosta vsaj dve. Pri posteljah naj bodo vtičnice vsaj dvojne. Antenska vtičnica naj bo v trojni izvedbi. Pri tem morajo biti tokokrogi ločeni. Za avdio-video tehniko uporabimo varovalke 6 A s prenapetostnimi odvodniki in
izklopnim časom pod 20 milisekund. Za razsvetljavo naj bo vsaj en izvod.
Površina med 8 in 20 m2: Vtičnic naj bo vsaj štiri, izvod  ... 
se nadaljuje 
Druge elektroenergetske inštalacije
Že med gradnjo moramo misliti tudi na inštalacije, ki si jih kot graditelj tedaj še ne moremo privoščiti. Sem bi lahko uvrstili sistem za ogrevanje žlebov, električni daljinski pogon garažnih
in vrtnih vrat, črpalke za čiščenje vode v bazenih, vrtno razsvetljavo, vtičnice za električne kosilnice in podobno. Priporočljivo je, da se o tem posvetujemo s projektantom ali z izvajalcem elektroinštalacijskih del. Če teh inštalacij v projektu ni, pred ometavanjem v zidu ... se nadaljuje
Sevanje
Na zemlji obstaja naravno in umetno sevanje. Naravne vire sevanja delimo na zemeljske in zunajzemeljske. Najmočnejše sevanje pa prihaja s sonca. Posebej poleti nas vse bolj opozarjajo o škodljivosti pretiranega izpostavljanja sončnim žarkom, in ne zaman. Zelo malo pa vemo o tem, kaj se okrog nas dogaja vsak dan in kako na naše počutje, zdravje in razpoloženje vpliva umetno sevanje.
V svetu se za neionizirna sevanja uporablja kratka oznaka NIR (Nonionizing Radiation - .neionizirno sevanje). Pri tem merimo posebej jakost električnega polja (E) v voltih na meter (V/m) in ... se nadaljuje
Koristni nasveti o elektroinštalacijah
Graditelji hiš se brez obotavljanja sami lotijo marsikaterega gradbenega posega. Inštalacije, še posebej električne, pa so tisti del, ki ga skoraj vedno zaupamo strokovnjakom, vendar moramo biti seznanjeni z določenimi dejstvi. Le tako bodo dela potekala pravilno in se pozneje ne bodo pojavljale težave ali dodatni stroški. Za pomoč smo prosili Andreja Počivavška, ki je navedel nekaj napak in nasvetov individualnim graditeljem hiš, ko se soočajo z napeljavami... se nadaljuje
Toplota iz električnega vodnika
Električna energija je najbolj uporabna oblika energije v sodobnem svetu. Eden od načinov uporabe je tudi ogrevanje. Tako imamo, na primer, vrsto možnosti uporabe električne energije oziroma električnih vodnikov za nizkotemperaturno ogrevanje:
- dopolnilno ali popolno talno ogrevanje prostorov, kjer so položene 'hladne' talne obloge: keramika, kamen, lahko pa tudi laminati, parket ali celo
tekstilne obloge; - taljenje snega in ledu na različnih zunanjih površinah: stopniščih, dovozu v garažo, parkiriščih, nakladalnih ;... se nadaljuje
Inteligentne elektroinštalacije
V modernem bivalnem ali delovnem okolju se uporabnik srečuje z množico sistemov, od katerih vsak opravlja svojo funkcijo oziroma nalogo. Pri inštalacijah lahko govorimo o razsvetljavi, ogrevanju, varovanju prostorov, javljanju požara ... Vendar vsak
sistem deluje drugače, se različno upravlja, ima svoj način napajanja ali daljinskega upravljanja. To privede do prevelikega števila naprav in ker vseh ne poznamo dovolj podrobno in ker jih je zelo težko povezati med seboj, tudi rezultat ni optimalen. Poleg tega investitorji zahtevajo nižje stroške projektiranja in izvajanja, lažje upravljanje, cenejše vzdrževanje in več udobja. Klasična inštalacija postaja glede na zahteve preobsežna. Vse te sisteme ... se nadaljuje

VODA

Voda
Za človeka je najbolj pomembna voda za pitje in pripravo hrane. Ustrezati mora zahtevam, kot so: - ne sme vsebovati mikroorganizmov, bakterij, spor ali drugih

povzročiteljev bolezni; - mora biti brez barve, vonja in okusa (z določenim deležem raztopljenih snovi, kisika in ogljikove kisline); - temperatura mora biti med 10 in 15 oC; - količina raztopljenih snovi mora biti v določenih mejah; - dovoljena je predpisana količina klora v vodi za ... se nadaljuje
Vodovodna inštalacija
Pred začetkom gradnje moramo izdelati dober načrt. Osnovno vodilo pri razporeditvi prostorov naj bo, da se sanitarni prostori nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji ali pralnici, kar pomeni manj vodov, krajše razdalje in manj porabljenega materiala. Krajše razdalje in manj spojev zagotavljajo zanesljivejše delovanje sistema, pa tudi poznejši posegi in popravila so enostavnejši. Združevanje sanitarnih elementov tudi zmanjšuje širjenje zvoka po objektu. Za preprečevanje
nastanka in širjenja zvoka zaradi uporabe vodovodne inštalacije pa moramo upoštevati naslednje: - inštalacija naj bo ustrezno dimenzionirana in s čim manj spremembami smeri; - cevi naj bodo pritrjene na masivne zidove; - pritrdilni element cevi naj ima elastičen vmesni del, ki preprečuje prenos vibracij na zid; - cevi naj bodo izolirane z lahkim, elastičnim izolacijskim materialom; - prenos zvoka... se nadaljuje

Zagotavljanje kakovostne pitne vode
Voda s seboj prinaša tudi veliko netopnih delcev. To so predvsem pesek, delci rje in delci izločenega vodnega kamna. Ti povzročajo poškodbe predvsem na priključenih napravah - poškodbe tesnil, gibljivih delov armatur. Večino nečistoč

lahko iz vode odstranimo s filtrom, ki ga namestimo na vstopu vode v hišno inštalacijo takoj za vodovodnim števcem. Predvsem pri inštalaciji s kovinskimi cevmi je uporaba filtra pomembna, ker z njim ... se nadaljuje
Črpalke
V večjih zgradbah s centralnim bojlerjem za pripravo sanitarne vode se pogosto pojavlja problem, da je treba po odprtju pipe izpustiti precej hladne vode in kar lep čas čakati, da priteče topla. Ta problem lahko rešimo z vgradnjo črpalke za sanitarno vodo, ki se vgradi v cirkulacijski vod. Primerne so tako za enokrožne sisteme (enodružin ... se nadaljuje

Odtočna inštalacija
Hkrati z razvodom hladne in tople vode moramo predvideti tudi odtočno inštalacijo. Pri načrtovanju vodenja odtočnih cevi veljajo podobna pravila kot za vodovodno inštalacijo: razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda naj bodo čim krajše. S tem je zmanjšana možnost zastajanja odplak. Vsak element (odtok) mora biti opremljen s smradno zaporo, nameščeno neposredno za sanitarnim elementom. Paziti moramo, da delovanje smradne

zapore (sifona) ni moteno zaradi napačne postavitve ali dimenzioniranja odtočnih cevi. Delovanje smradne zapore je lahko moteno... se nadaljuje
Odvodnjavanje
Pred začetkom gradnje moramo izdelati dober načrt. Osnovno vodilo pri razporeditvi prostorov naj bo, da se sanitarni prostori nahajajo vertikalno ali horizontalno ob kuhinji ali pralnici, kar pomeni manj vodov, krajše razdalje in manj porabljenega materiala. Krajše razdalje in manj spojev zagotavljajo zanesljivejše delovanje sistema, pa tudi poznejši posegi in popravila so enostavnejši. Združevanje sanitarnih elemen ... se nadaljuje

INŠTALACIJE v hiši

   (nadaljevanje)Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


interina_logo2.jpg (2711 bytes)
Jadran_logo2.jpg (2616 bytes)
Mercator_logo2.jpg (2377 bytes)
Rehau
Toplarna_logo2.jpg (4514 bytes)
stroj_logo_2.jpg (2062 bytes)
grum_logo2.jpg (9092 bytes)

 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni