FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas
OD IDEJE DO HIŠE - do 3. gradbene faze
Prenovljeno izdajo naročite tukaj.
(3,96€)
Kazalo vsebine
home page
Graditi ali kupiti že zgrajeno hišo?
Kakšno hišo za kakšne potrebe?
Dogovori z arhitekti
Izbira gradbenega zemljišča
Kako do posojila?
Zakoni, predpisi, potrebna dokumentacija
Gradnja do 3. gradbene faze
Gradiva
Pripravljalna dela
Zemeljska dela
Temeljenje (fundiranje)
Hidroizolacija
Zidovi
Stropne konstrukcije
Gradnja z lesocementnimi opažnimi zidaki
Stopnice, dimniki, zračniki
Energijsko varčna gradnja
Montažne hiše
Montažna gradnja
Prednosti in slabosti montažne gradnje
Toplotna izolacija
Seznam ponudnikov na trgu
Uredniki:
Sašo Šantl, univ. dipl. inž. grad.
dr. Jasna HROVATIN, univ. dipl. inž. arh.
Eva Prelovšek, univ. dipl. inž. arh.
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
Dino Šterpin
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   52 strani
Marec 2003

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

OD IDEJE DO HIŠE

 

Predhodne
odločitve
Dela pred gradnjo Gradnja hiše Montažne
hiše
 

Graditi ali kupiti že zgrajeno hišo?
Ko se odločamo za nov dom v hiši, se nam ponujajo različne možnosti - od nakupa stare hiše pa do gradnje nove. V vsaki od teh možnosti se skriva veliko potreb, ki glede na naš način življenja zahtevajo udobje v prostoru, toploto, mir, sprostitev, prijetno svetlobo ... Ker se v življenju
Graditi ali kupiti že zgrajeno hišo?
ne bomo velikokrat selili, se splača  dobro premisliti, kake so naše potrebe, način življenja in finančne možnosti za izbiro prave hiše. Ena možnost je nakup nove hiše na ključ. Gradbena podjetja v zadnjem času ponujajo vse več moderno zgrajenih hiš, bodisi v sklopu stanovanjskih sosesk ali individualne gradnje. Eden od načinov prodaje gotovih hiš nam ponujajo tudi proizvajalci montažnih hiš, ki imajo vse več možnosti individualnih rešitev. Če se odločimo za nakup stare hiše, moramo biti predvsem zelo pozorni na njeno stanje. Če je hiša...nadaljevanje v tiskani izdaji
Hiša 01 Hiša Marles Hiša
Hiša Riko Hiša Lumar Hiša
Kakšno hišo za kakšne potrebe? 
Preden se lotimo načrtovanja, si moramo natančno ogledati lokacijo, saj ima okolje velik vpliv na uporabo hiše. Zemljišče je treba pregledati glede na njegovo lego v pokrajini ali naselju, vrste in nagiba tal, glede vodnih in energijskih tokov, hrupa iz okolice, glede senčnosti oziroma sončnosti ... Eden največjih problemov hiše je njeno ogrevanje. Na porabo energije za ogrevanje zelo vplivajo
Hiša
Hiša / Tondach
lega hiše glede na strani neba, jakost vetra in senčnost. Že naši predniki so znali umestiti naselja in hiše v prostor tako, da so dobro izkoristili vse prednosti sončnega sevanja in zaščitili stavbo pred neugodnimi vplivi vremena. Tako so stavbe večinoma orientirane v smeri jugozahod - severovzhod. Bivalni prostori na jug ali zahod, spalni na vzhod, sanitarije in shrambe na sever. Dobro je, če so dnevni prostori povezani s teraso ali balkonom, ki omogoča neposreden stik z naravo, hkrati pa...nadaljevanje v tiskani izdaji
Dogovori z arhitekti
S pomočjo odgovornega arhitekta lahko gradimo optimalnejše hiše, ki imajo ustrezne bivalne kakovosti, so do okolja prijaznejše in cenejše. Arhitekt nam že ob začetku projektiranja predstavi tiste značilnosti lokacije, ki lahko
Atipska hiša
pomenijo svojstvene bivalne kakovosti bodoče hiše. Arhitekt mora poleg najosnovnejših programskih in funkcionalnih zahtev razbrati tudi naše bivalne navade in nam predstaviti trende, možnosti in materiale v skladu z našimi finančnimi možnostmi gradnje. Gradnjo lahko bistveno pocenijo predvsem arhitektova izbira materialov ter zasnova in razporeditev prostorov. Običajno nam svetuje in informira o novih trendih...nadaljevanje v tiskani izdaji
Izbira gradbenega zemljišča
Kakovost bivalnega objekta ni odvisna samo od kakovosti same zgradbe, ampak tudi od izbranega gradbenega zemljišča. Poglejmo, na kaj vse moramo biti pozorni, ko se lotimo iskanja primernega zemljišča. Preden kupite zemljišče, na katerem želite postaviti objekt, se pozanimajte, ali je gradbeni poseg sploh izvedljiv. Je treba opraviti spremembo namembnosti zemljišča? Boste lahko dobili
Izbira gradbenega zemljišča
Izbira gradbenega zemljišča
gradbeno dovoljenje? So morda problematična soglasja sosedov? Pri nakupu zemljišča je treba paziti na urejena lastniška razmerja, ki so razvidna iz zemljiškoknjižnega izpiska. Pozorni bodite predvsem na podatke o lastništvu in morebitnih obremenitvah, prepovedih ter predkupnih pravicah. Pomembna je tudi oblika zemljišča in...nadaljevanje v tiskani izdaji
Kako do posojila?
Nakup nepremičnine, k čemur štejemo tudi gradnjo ali obnovitev stanovanja oziroma stanovanjske hiše, je za večino od nas precejšen finančni izdatek. Izdatek, ki ga le redki lahko izplačajo v gotovini. A četudi imate zadostno količino gotovine, je morda pred nakupom
Financiranje gradnje ali nakupa nepremičnine
smiselno razmisliti o najemu posojila. Dobiček, ustvarjen z investiranjem gotovine v neko naložbo, je namreč lahko precej večji od stroškov posojila. Na trgu je veliko število finančnih institucij, kar je za nas, potencialne posojilojemalce zelo ugodno, saj visoka stopnja konkurence pripomore k nižjim cenam posojil. Med posojilodajalci je...nadaljevanje v tiskani izdaji
Zakoni, predpisi, potrebna dokumentacija
S prvim januarjem 2003 sta začela veljati dva pomembna zakona, in sicer zakon o graditvi objektov in zakon o urejanju prostora, ki sta precej spremenila dosedanjo zakonodajo na področju gradnje. Zakonodajalec je z omenjenima
Zakoni, predpisi, potrebna dokumentacija
zakonoma, želel poenostaviti postopek pridobitve upravnih dovoljenj in drugih dokumentov, ki jih mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje. V tem prispevku smo se omejili le na upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja v zvezi z (novo)gradnjo enostanovanjskega objekta, ki ga nova terminologija uvršča med tako imenovane...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: 1.) Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu zemljišča? 2.) Projektna dokumentacija in pridobitev potrebnih soglasij; 3.) Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja; 4.) Izdaja in veljavnost gradbenega dovoljenja; 5.) Začetek gradnje; 6.) Postavitev enostavnih objektov; 7.) Sprememba rabe; 8.) Posebna določba glede pridobitve uporabnega dovoljenja
Montažna hiša
Odločitev za gradnjo hiše je pomemben korak v življenju. Pot do cilja pa nikakor ni enostavna. Vsakdo si želi, da bi prišel do lastnega doma čim bolj racionalno in hitro. Realna rešitev za to je morda prav montažna gradnja. Montažna hiša ima za seboj že bogato zgodovino in v mnogih deželah pomeni tradicionalen tip stanovanjske gradnje. V Sloveniji
Montažna hiša
proizvodnja montažnih hiš v zadnjem obdobju narašča, vseeno pa smo še vedno daleč pod povprečjem glede na države zahodne Evrope (na primer Nemčija, Avstrija, Švica), kjer se delež montažne gradnje giblje med 20 in 30 odstotki. Trend rasti tovrstne gradnje se bo po...nadaljevanje v tiskani izdaji
Montažna gradnja
Glavna značilnost montažnih objektov je, da jih sestavljamo na gradbišču iz prej izdelanih elementov. Gre torej za vnaprej pripravljeno gradnjo, za elemente, s katerimi sestavljamo celoto, v nekaterih primerih pa tudi za večje sklope, ki jih sestavljamo v celoto. Bistvo montažnega načina je torej
Montažna gradnja hiše
prenos gradnje z gradbišča v proizvodno halo, kjer izdelujejo montažne elemente, ki jih potem na gradbišču samo spojijo. Gre torej za racionalno in ekonomično industrijsko proizvodnjo. Vnaprej pripravljeni elementi so lahko izdelani natančneje, izognemo pa se tudi grobi finalizaciji na gradbišču. Taka gradnja je lahko zato hitrejša in...nadaljevanje v tiskani izdaji
Prednosti in slabosti montažne gradnje
Kratek čas gradnje in s tem hiter rok vselitve je gotovo želja vsakega graditelja. Ena glavnih prednosti, ki jih ima les pred opeko in kamnom, je, da lahko leseno ogrodje pripravimo vnaprej, tako da je hiša
Prednosti in slabosti montažne gradnje
zelo hitro postavljena in je mogoče takoj začeti dela v notranjosti. Poleg tega je zaradi načina izdelave lesena montažna hiša povsem suha in zato vseljiva takoj po dograditvi, ni nam torej treba čakati, da bi se hiša posušila. Način gradnje omogoča možnost vselitve v dveh do treh mesecih od pridobitve gradbenega dovoljenja. Prednost suhe pred mokro montažo je tudi v tem, da je postopek veliko bolj čist, kar...nadaljevanje v tiskani izdaji
V nadaljevanju: 1.) Energijska varčnost; 2.) Ekološki vidiki vgrajenih materialov; 3.) Vzdrževanje zdrave klime; 4.) Ekološki karakter hiše; 5.) Akumulacijska sposobnost; 6.) Požarna varnost; 7.) Trajnost; 8.) Potresna varnost; 9.) Velikost stanovanjske površine; 10.) Čistost gradnje; 11.) Strokovnost in popravila; 12.) Svetovanje pri gradnji; 13.) Zvočna izolativnost; 14.) Spoji in zrakotesnost; 15.) Cena; 16.) Postopnost gradnje

OD IDEJE DO HIŠE  (nadaljevanje)
 
Predhodne
odločitve
Dela pred gradnjo Gradnja hiše Montažne
hiše
 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


 

 

Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni