AMBIENT.online - slika 3

AMBIENT.online


Dodaj povezavo
Add a Link

Vpišite se v bazo tudi, če še
niste na internetu.
Kliknite!


Svoj dokument lahko na naših straneh objavite tako, da izpolnite spodnji obrazec. Vpisano stran bomo preverili ter jo uvrstili v našo bazo. Vsako podjetje je lahko uvrščeno le enkrat (naslovna stran). Podjetje lahko vpišete v več (pod)razredov. Priporočamo, da podatke vpišete v slovenskem in angleškem jeziku.


OBRAZEC za vnos povezave

[FrontPage Save Results Component][FrontPage Save Results Component]
  Naslov strani (Firma, kraj)
 
Naslov strani naj bo kratek. Uporabite uradna poslovna imena (ime firme in kraj). Naslova ne pišite z VELIKIMI črkami.
  URL
 
URL je naslov vaše strani. Običajno je naveden v obliki http://www.firma.si. Vpišite celoten URL in ga dvakrat preverite.
  Opis
 
Opis naj bo kratek in jedernat. Nanaša naj se predvsem na dejavnost. Ne ponavljajte besed, ki se nahajajo v naslovu strani. Ne pišite z VELIKIMI črkami. HTML oznake niso dovoljene. Poleg slovenskega naj bo opis tudi v angleškem jeziku.
  Ključne besede
 
Vpišite ključne besede za vašo stran. Ne ponavljajte besed, ki se nahajajo v naslovu ali opisu strani. Poleg slovenskega je smiselno ključne besede navesti tudi v angleškem jeziku.
  Podrazredi 
 
Določite enega ali dva podrazreda, kamor lahko uvrstite vaše podjetje. Ob označevanju drugega podrazreda držite tipko <Ctrl> ter kliknite levo tipko na miški.
  Ime in priimek (naslov podjetja in telefon)
 
Vaši osebni podatki in e-poštni naslov ostajajo strogo zaupni in se uporabijo zgolj za komunikacijo z vpisnikom in pri kasnejšem ažuriranju vpisane strani.
  e-pošta
 
 
  Komentar
 
Vnesite morebitne opombe glede vpisanih podatkov, želje za vpis v dodatne podrazrede ali druge opombe.