FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

AMBIENT.online - slika 3

AMBIENT.online


Druga podjetja in organizacije
Other Companies and Organizations


V bazo AMBIENTonline so vpisane spletne strani s področja gradnje in opreme. Če želite vpisati vaše podjetje ali dejavnost, izpolnite online vpisni obrazec. • ADRIATIC SLOVENICA d.d., Koper - SLO.  Zavarovanje premoženja na novo vrednost - v zavarovalnici Adriatic Slovenica nudimo celovito zavarovanje doma, tako stanovanjskega objekta kot tudi premičnin v njem; nepremičnino pa najbolje zavarujemo z zavarovanjem na novo vrednost, kar pomeni, da vam v primeru nesreče povrnemo vrednost v višini cene novega zavarovanega predmeta.
 • B&A&M nepremicnine, Maribor, SLO - asfaltna tehnologija, preiskave materialov, agencija za nepremicnine  /  asphalttechnology, research of materials, real estate agency
 • BTC, Ljubljana - stanovanjska oprema: dekorativni interier, gospodinjska oprema, kopalniska oprema, pohistvo, stavbno pohistvo, talne obloge
 • COLABS - world wide architecture, Ljubljana, SLO - delavnica prostora - raziskava arhitekture - sodelovanje nazorov   /  - collaborative laboratories - laboratory of space - research in architecture - collaboration of ideas; CoLabs is an independant association of architects world-wide.
 • ComfortClick - Asist d.o.o., Ljubljana, SLO - ComfortClick ponuja novo resitev za pametni dom - sistem, ki omogoca upravljanje razsvetljave, ogrevanja, alarma, video nadzora, hisnega kina, sencil, elektricnih naprav, namakalnega sistema, bazenske tehnike in IP telefonije preko PC-ja, mobilnega telefona, dlancnika in od kjerkoli na svetu.  

 • Commex d.o.o., Novo mesto, SLO - ciscenje (po zakljucenih gradbeno-obrtniskih delih; generalna, specialna in industrijska ciscenja; ciscenje poslovnih in drugih prostorov);  - obnova, nega in zascita kamna; - prodaja cistilnih aparatov in sredstev (stroji in oprema za ciscenje, cistila, delovni vozicki)
 • Container d.o.o., Celje, SLO - Proizvodnja komunalne opreme, specialnih transportnih kontejnerjev, zlozljivih skladiscnih kontejnerjev, skladisc za vnetljive snovi, jeklenih konstrukcij. Kompleksne susilnice za les Futura.  /  Our company produces special transport containers, steel constructions, refuse, waste containers, compactors.
 • Distor d.o.o., Ljubljana, SLO - Upravljanje in vzdrzevanje poslovnih, stanovanjskih objektov, adaptacije stanovanj, tehnicne intervencije.  / Building management and maintanance
 • DVG d.o.o., Ljubljana-Trzin, SLO - dvigala vseh vrst (elektricna-vrvna, hidravlicna, osebna in tovorna, za invalide, panoramska...); tekoce stopnice in tekoci plocniki...
 • Expo biro d.o.o., Maribor, SLO - hitro postavljene montazne dvorane za potrebe sejmov, prireditev...; sotori za zabave, sportne prireditve, poroke...; jeklene dvorane; gradbeni odri...
 • Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo, Ljubljana, SLO - Novo! Univerzitetni studij vodarstva in komunalnega inzenirstva
 • Geodetski zavod Slovenije, Ljubljana, SLO - Principal activity is surveying and cartography and includes topographic and land cadaster surveying, geodetic measurements for industry and civil engineering projects, producing and updating topographical maps.
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, SLO - Infolink Poslovno informacijsko sredisce; Informacije o sejmih; Panozne informacije (Zdruzenje za gradbenistvo in i.g.m., Zdruzenje za poslovanje s nepremicninami, Zdruzenje lesarstva, Zdruzenje za energetiko, Zdruzenje za elektroindustrijo ...); revija Glas gospodarstva /  Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
 • Gradbeni center Slovenije - razstave; svetovanje; izobrazevanje; informiranje; publicistika; videoteka; gradbena dokumentacija za ucinkovitejso rabo energije; mozni nacini in oblike financiranja gradnje in prenove objektov; znak kakovosti v graditeljstvu; standardi, tehnicni predpisi in normativi s podrocja graditve objektov; ...
 • Gradbeni institut ZRMK - Gradbeni center (informacijsko, svetovalno in izobrazevalno sticisce gradbene stroke in porabnikov); TIGRA - tehnicni informacijski sistem za gradbenistvo; Znak kakovosti v graditeljstvu; Tehnoloski center MAGIZ (Tehnoloski center za materiale v gradbenistvu in zgradbe); FEMOPET Slovenija (informacije o energetsko ucinkovitih tehnologijah za zgradbe);...
 • Habulin transport d.o.o., Ljubljana, SLO - Nudimo transport in logistiko v domacem in mednarodnem cestnem prometu.  /  We offer transport of commodities at home and abrod by road.
 • IGMAT d.d., Institut za gradbene materiale, Ljubljana, SLO - izvajanje laboratorijskih in terenskih preiskav gradbenih materialov (zemljin, mineralnega agregata, cementa, vode, gradbenega zeleza, bitumna) ter svezega in otrdelega betona, asfalta, hidroizolacijskih materialov, gradbene galanterije, epoksidnih tlakov ipd. Igmat d.d. sestavljajo: Laboratorij za asfalt, Laboratorij za beton, Laboratorij za geomehaniko in Laboratorij za IGM
 • Internova les d.o.o. - Marketinski biro za lesno industrijo, katalogi (Pohistvo, Hise, Stroji), Lesarski utrip, Dom kartice, Borza lesa in lesnih izdelkov
 • IRMA d.o.o., Ljubljana, SLO - Institut za raziskave materialov in aplikacije d.o.o.; 6. kolokvij o betonih (hidrotehnicni betoni) - 27.maj 1999  /  IRMA - Institute for Research in Materials and Applications
 • Leks d.o.o., Ljubljana, SLO - podjetje za dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo, sanitarno svetovanje z nadzorom ter ciscenja
 • LGB d.d. - Ljubljanski geodetski biro d.d., Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana
 • LUZ d.d. - Ljubljanski urbanisticni zavod d.d. - urbanisticno nacrtovanje, krajinsko planiranje, promet, komunala, geodezija, lokacijska dokumentacija, investicijski inzeniring, informatika
 • Mastra d.o.o., Ljubljana, SLO - Podjetje za upravljanje z nepremicinami
 • MEC d.o.o., Ljubljana, SLO - dobava in montaza savn in zracnih zaves; projektiranje vseh vrst strojnih instalacij (centralno ogrevanje, vodovod in kanalizacijo, plinske napeljave, prezracevanje in klimatizacijo, energetske naprave)
 • Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana, SLO - Katalog ponudbe slovenske obrti (iscemo lahko med 325 ponudniki); Obrtni register (iscemo lahko med 54.252 zapisov o slovenskih obrtnikih); Komercialne strani (Domace strani clanov OZS)   /  Chamber od Craft of Slovenia
 • Pate, d.o.o., Ljubljana, SLO - upravljanje vecstanovanjskih his in poslovnih objektov ter trgovinsko-poslovnih centrov; varstvo stanovanjskega in bivalnega okolja ter vse svetovalne in izvedbene storitve po Stanovanjskem zakonu
 • Romb d.o.o., Lasko, SLO - Projektiranje obzidav in toplotnih izolacij za industrijske peci in energetske objekte, dobava in vgradnja materialov, kontrola stanja obzidav, izracuni toplotne prevodnosti skozi sestavljene stene  /  Projecting of insulations for industrial furnaces and energetic objects
 • Sithok - Slovenian Society of Refrigerating, Heating and Air-Conditioning Engineers - Society is organized operated for the exclusive purpose of advancing the science of heating, refrigerating, air-conditioning and rational energy use and the allied sciences.
 • SoTOM d.o.o., Ljubljana, SLO - priprava bazenske vode, preprarati za vzdrzevanje higiene bazenskih voda
 • Stadij d.o.o., Mala Brda-Hrusevje, SLO - Projektiranje, inzeniring, svetovanje in izvedba cistilnih naprav za ciscenje komunalnih in tehnoloskih odpadnih vod.  /  Design, engineering, consulting and building municipal and industrial waste water treatment plants
 • Stanovanjska zadruga Vrhnika, SLO - Kreditna kartica Plus; upravljanje stanovanj
 • VTZ d.o.o., Ljubljana, SLO - Podjetje za security, inzeniring, storitve in trgovino  /  Security, engineering and trade company

 • ZAG Ljubljana, SLO - Zavod za gradbenistvo Slovenije - neodvisna, neprofitna in nepristranska institucija za preskusanje in potrjevanje kakovosti gradbenih proizvodov  /  A new presentation of Slovenian National Building and Civil Engineering Institute with lots of information and pictures
 • Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, SLO. Novo paketno zavarovanje stanovanjskih hiš: Zavarovalnica Triglav d.d. vam nudi najboljša zavarovalna kritja za primerno ceno, 24-urno asistenco na domu, do 13% paketni popust na zvestobo in hitro reševanje škodnih primerov. Omogočamo pa vam tudi zavarovanje na novo vrednost, kar pomeni, da vam povrnemo škodo v celoti.
 • Zdruzenje Komplet d.o.o., Kranj, SLO - Zahtevna dela na visini in nedostopmih mestih: sanacija dimnikov, montaza strelovodov, ciscenje visokih objektov, izdelava svetlobnih napisov, peskanje objektov, montaze z avtodvigali in helikopterji, gradbeno tehnicni pregledi nepristopnih objektov
 • Zveza lesarjev Slovenije, Ljubljana, SLO - zveza drustev inzenirjev in tehnikov (DIT) lesarstva; Revija LES (Revija za lesno gospodarstvo), Lesarska zalozba 
Drugi
 • Aleksander Cadez s.p., Ljubljana, SLO - LOTUS podjetje za ciscenje in vzdrzevanje poslovnih prostorov in objektov. Redno dnevno ciscenje poslovnih prostorov in objektov; generalna ciscenja vseh povrsin po gradbenih delih; generalna strojna ciscenja kamnitih, tekstilnih (samponiranje in ekstakcija) in PVC talnih povrsin (premazovanje in zascita); ciscenje steklenih povrsin; kristalizacija marmorja. Naslov: Drustvena ul. 1, 1000 Ljubljana, tel./fax. 01/54-03-903, 041/66-22-04, 041 68 32 46; lotus.cleaning@siol.net
 

Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy